Hva er betalingsforsikring?

I denne artikkelen forklarer Okida hva betalingsforsikring er, hvorfor du bør ha en slik forsikring og fordeler og ulemper med betalingsforsikring. Vi svarer også på ofte stilte spørsmål. 

Betalingsforsikring, som også kalles låneforsikring, er en type forsikring som dekker avdrag og renter på lån i tilfeller sykdom, uførhet, permittering eller arbeidsledighet. Det finnes også varianter som også inkluderer innfrielse av lån i tilfelle dødsfall. Merk at nøyaktig hva som dekkes kan variere mellom de ulike tilbyderne. 

Betalingsforsikring tilbys vanligvis i forbindelse utstedelse av kredittkort eller låneopptak. Betalingsforsikring er alltid knyttet til et spesifikt kundeforhold eller en spesifikk låneavtale. 

Vilkårene for betalingsforsikringer kan variere, men disse dekningene er som regel standard: 

 • Ufrivillig arbeidsledighet eller permittering 
 • Forsikringen dekker betaling av gjeld inntil et bestemt beløp per måned, men antall måneder er som regel begrenset. 
 • Midlertidig arbeidsuførhet eller sykemelding 
 • Ved alvorlig sykdom eller dødsfall innfris ofte hele lånet, noe som kommer arvingene til gode, da de unngår å overta den avdødes gjeld

Derfor bør du ha betalingsforsikring

Hovedformålet med betalingsforsikring er å tilby økonomisk trygghet for de som tar opp lån. Dersom man mister eller får redusert inntekt, får man med betalingsforsikring hjelp til å betjene renter og gjeld, og det blir dermed lettere å opprettholde en stabil privatøkonomi selv i perioder uten arbeid eller andre økonomiske utfordringer. 

Fordeler og ulemper med betalingsforsikring

Fordeler med betalingsforsikring

 • Økonomisk trygghet ved plutselig inntektsreduksjon eller tap av inntekt.
 • Betaling av lån og gjeld selv under uforutsette økonomiske vanskeligheter.
 • Usikkerhet knyttet til egen økonomi: Hvis man bekymrer seg for hvordan man skal betale lån eller gjeld ved jobb tap, kan en betalingsforsikring gi trygghet.
 • Har variabel inntekt: For de med bonus- eller provisjonsbasert lønn, kan betalingsforsikring kompensere for det som ikke dekkes av sykelønn eller dagpenger.
 • Har forbrukslån uten sikkerhet: Hvis man ikke kan selge eiendom eller gjenstander for å dekke lån, kan betalingsforsikring fungere som en plan B ved uforutsette hendelser.

Ulemper med betalingsforsikring

 • Kort nedbetalingstid: Forbrukslån og kredittkort betales ofte tilbake raskt, noe som reduserer sjansen for betalingsvansker i løpet av nedbetalingstiden.
 • Høye kostnader: Langvarige lån kan gjøre betalingsforsikringen dyr, penger som heller kunne vært brukt til å betale renter og avdrag, noe som ville redusert den totale lånekostnaden.
 • Norske trygdeordninger: Systemer som dagpenger ved arbeidsledighet og sykelønn ved sykdom gir ofte økonomisk støtte, slik at man sjelden står helt uten inntekt.
 • Begrensende vilkår: Forsikringsvilkårene kan være strenge. Det er viktig å undersøke hva som utløser betalingsforsikring og hvor mye som utbetales.
 • Alternativ forsikring: Andre forsikringer som livs- eller uføreforsikring kan gi lignende beskyttelse uten å være knyttet til et spesifikt lån, og dermed gi mer fleksibilitet ved erstatningsutbetaling.

Ofte stilte spørsmål om hva er betalingsforsikring

Hva er betalingsforsikring?

Betalingsforsikring, som også kalles låneforsikring, er en type forsikring som dekker avdrag og renter på lån i tilfeller sykdom, uførhet, permittering eller arbeidsledighet.

Dekker betalingsforsikring lån ved dødsfall?

Ja, noen betalingsforsikringer inkluderer innfrielse av lån ved dødsfall, noe som avlaster arvingene.

Hva er forskjellen mellom betalingsforsikring og låneforsikring?

Betalingsforsikring og låneforsikring brukes ofte om hverandre, da de begge dekker betaling av lån under visse forhold.

Hva bør jeg sjekke før jeg tegner betalingsforsikring?

Les nøye gjennom vilkår og betingelser for å forstå hva som dekkes, og sammenlign flere tilbud for å finne den beste forsikringen for din situasjon.

Stikkord: Hva er betalingsforsikring?