1. Om Tjenesten

Tjenestene leveres av Okida Finans AS. 

Tjenestene tilbys av Okida Finans AS. Gjennom Okida.no kan du enkelt sende inn lånesøknad via søknadsskjema, hvor Okida veileder deg gjennom lånesøknadsprosessen. Ved å benytte Okida Finans’ tjenester inngår du en avtale hvor vi sender din lånesøknad til våre bankpartnere for å utforske refinansieringsalternativer.

Når du sender inn lånesøknad via Okida, etableres et aktivt kundeforhold som varer i 12 eller 18 måneder, avhengig av om du får innvilget lån eller ikke. Ved innvilgelse av lån løper perioden i 18 måneder; ellers løper den i 12 måneder.

Okida søker å tilpasse tilbudet basert på den informasjonen du oppgir i søknadsskjemaet og den informasjonen vi innhenter med ditt samtykke. Dette inkluderer administrasjon av søknaden, vurdering av kredittinformasjon og annen relevant informasjon og, eventuelt, formidling av aktuelle lånetilbud. Alle tilbud er uforpliktende, og detaljene vil fremgå av den endelige låneavtalen fra den aktuelle banken.

Okida tilbyr også oppfølgingstjenester hvor vi kontinuerlig evaluerer brukernes økonomiske situasjon og muligheter for forbedring, spesielt med tanke på gjeld, eiendom og refinansiering.

Det er viktig å merke seg at Okida ikke kan gi garantier eller løfter på vegne av våre samarbeidsbanker. 

2. Vederlag  

Tjenesten er kostnadsfri for deg som forbruker. 

Okida mottar vederlag fra den aktuelle bankpartnerer hvor du mottar et lånetilbud, gitt at lånet blir utbetalt. 

3. Brukerens ansvar 

Før du benytter deg av våre tjenester, er det ditt ansvar å vurdere hvordan refinansiering kan påvirke din privatøkonomi. Du er ansvarlig for å vurdere hvordan en eventuell refinansiering vil påvirke kostnadene knyttet til eksisterende lån, både totalt og månedlig.

Du skal oppgi korrekt informasjon om deg selv og din finansielle situasjon, slik at vi kan utøve sin virksomhet i tråd med dine beste interesser. Tilbudene vi formidler er uforpliktende, og informasjonen vi gir i forbindelse med eventuelle lånetilbud skal betraktes som forslag. Du er selv ansvarlig for å gjennomgå alle tilbud du mottar, inkludert å lese låneavtalen fra den aktuelle banken grundig og bli kjent med betingelser. 

Dersom du velger å gå videre med et tilbud om refinansiering, må du gi banken korrekt informasjon og andre nødvendige detaljer for de lånene som skal refinansieres. Det er også ditt ansvar å fullføre låneprosessen og signere låneavtalen hos bankpartneren.

Ved bruk av Okidas oppfølgingstjeneste, er du ansvarlig for å se til at detaljer som oppgis er korrekt. 

4. Okida sitt ansvar 

Okida har ansvaret for å formidle lånesøknader til våre samarbeidsbanker. Vi forplikter oss til å videreformidle din søknad til relevante bankpartnere, basert på objektive kriterier og vår kjennskap til bankene. Vi forbeholder oss retten til å velge og sende ut de tilbudene vi anser som mest hensiktsmessige for deg, basert på en helhetsvurdering. 

Vi er ansvarlige for at din lånesøknad blir mottatt av banken, forutsatt at kriteriene i søknaden din kvalifiserer til behandling. Vi sørger også for at informasjonen i søknaden stemmer overens med det du har oppgitt. Videre vil vi informere deg om alle relevante tilbud du mottar. 

At Okida har rolle som formidler innebærer at Okida ikke selv gir ut noen lån. Dersom du inngår en låneavtale med en av våre samarbeidspartnere, stiftes det en ny kundeavtale mellom deg og den aktuelle banken. Okida påtar seg intet ansvar for eventuell skade eller tap som måtte oppstå som følge av en inngått låneavtale med en av våre bankpartnere.Okida påtar seg heller intet ansvar for skade eller tap som måtte oppstå ved at du avstår fra å inngå en låneavtale med en av våre samarbeidspartnere. Okida har heller ikke noe ansvar for skade eller tap som måtte oppstå som følge av at din lånesøknad er blitt avslått.

5. Personopplysninger  

I vår personvernerklæring forklarer vi hvordan Okida Finans innhenter og behandler dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har i denne forbindelse.

Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, kan du kontakte oss på [email protected]

6. Informasjon og markedsføring 

Underveis i lånesøknadsperioden vil Okida kunne kontakte deg på e-post, SMS og telefon i forbindelse med lånesøknadsprosessen.

Dersom du registrerer din e-post eller ditt telefonnummer for mottak av markedsføring, kan vi benytte din personlige informasjon til å kontakte deg i forbindelse med ulike markedsføringstiltak. 

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta informasjon eller markedsføring. 

7. Varighet 

Tjenesten leveres løpende og kan sies opp av begge parter. 

Du kan si opp ved å gi beskjed til Okida Finans at du ikke lenger vil benytte deg av tjenestene. 

Okida kan når som helt, og uten begrunnelse, begrense eller stoppe tilgangen din til våre tjenester. 

8. Kontaktopplysninger 

Okida Finans AS, org.nr. 920 423 205. 

Nydalsveien 28, 0484 Oslo. 

Telefon: 404 56 333

E-post: [email protected] 

9. Endringer 

Okida forbeholder seg retten til å endre og oppdatere denne Brukeravtalen. Den nyeste versjonen blir alltid publisert.