Personvernerklæring

1. Innledning

Okida Finans AS (herunder omtalt som “Vi” eller “Oss”) tar personvern på alvor. Vi legger stor vekt på personvern og forplikter oss til å behandle dine personopplysninger trygt og i samsvar med gjeldende regelverk.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger, når du benytter deg av våre tjenester. Personvernerklæringen redegjør samtidig for brukerens rettigheter og hvordan brukeren kan utøve sine rettigheter. 

Ved å benytte våre tjenester samtykker du til de vilkår og betingelser som vi forklarer nedenfor.

Har du spørsmål angående vår personvernerklæring eller andre spørsmål relatert til vilkår/betingelser, oppfordrer vi deg til å kontakte oss på [email protected]

2. Behandlingsansvarlig

Vi, Okida Finans AS, med organisasjonsnummer 920 423 205, adresse Nydalsveien 28 0484 Oslo, er behandlingsansvarlige for personopplysningene.

3. Personopplysninger

Som personopplysninger anser vi til enhver opplysning som direkte eller indirekte, sammen med andre opplysninger, kan kobles til en person, med henvisning til Personvernforordningen art. 4. 

Behandling av personopplysninger vil således omfatte en rekke handlinger eller en kombinasjon av handlinger som gjelder dine personopplysninger, uavhengig av om de utføres automatisk eller ikke.

4. Behandling av dine personopplysninger

4.1 Våre tjenester

Våre tjenester omfatter låneformidling til våre samarbeidsbanker. Vi tar oss av hele prosessen, fra å registrere lånesøknaden din og administrere den, til å gi råd, presentere og videreformidle lånetilbud fra våre långivere. Videre sikrer vi at avtalen vi har med den aktuelle långiveren du velger å inngå en låneavtale med, blir oppfylt.  

Våre tjenester utgjør også et omfattende økonomisk analyseverktøy som gir brukerne mulighet til å nøye evaluere og forstå deres økonomiske stilling, særlig med hensyn til gjeld, eiendom og refinansieringsmuligheter. Ved å kombinere automatiserte varsler med brukervennlige grensesnitt, gir denne våre tjenester brukerne et nøyaktig bilde av deres økonomiske helse og muligheter for forbedring. Denne tjenesten er en form for oppfølging. 

4.2 Hva slags personopplysninger vi innhenter for å gjennomføre våre tjenester

Navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon, sivilstatus, barn,IP-adresse, gjeld, kredittinformasjon herunder betalingsanmerkninger og inkasso, adresse og informasjon om bolig, arbeidsforhold og inntekt. Listen er ikke uttømmende. 

Andre opplysninger du aktivt oppgir ved bruk av våre tjenester. 

4.3 Hvor innhenter vi opplysningene for å gjennomføre våre tjenester 

Vi innhenter og behandler informasjonen du aktivt oppgir når du bruker våre tjenester, for eksempel gjennom vårt online søknadsskjema, telefoniske samtaler eller andre kanaler.

Vi innhenter og behandler også informasjon fra følgende kilder: 

4.4 Lagring av opplysningene ved bruk av våre tjenester

Dine personopplysninger oppbevares kun så lenge det er nødvendig med tanke på formålet med behandlingen, eller så lenge det er påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning. I skjemaet nedenfor for hver spesifikk behandling kan du få detaljert informasjon om hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger for de ulike behandlingsformålene. 

Formål: Okida Finans AS behandler personopplysninger for de formål som angis nedenfor. Typer av personopplysninger Rettslig grunnlag Lagring av opplysninger
Registrere og administrere for å levere våre tjenester til deg, herunder:
  • Analysere opplysninger oppgitt ved bruk av våre tjenester
  • Foreta og analysere kredittvurdering
  • Rådgivning
  • Presentere/overføre lånetilbud fra långiverne vi samarbeider med
  • Oppfylle avtalen vår med den eventuelle långiveren du inngår en låneavtale med
  • Oppfølgingstjenesten med automatisk e-postvarsel ved økt egenkapital
  • Annen oppfølging via e-post, SMS og telefon
Navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon, sivilstatus, barn, IP-adresse, gjeld, kredittinformasjon herunder betalingsanmerkninger og inkasso, adresse og informasjon om bolig, arbeidsforhold og inntekt, samt andre opplysninger du eventuelt har oppgitt til oss. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg, jf. personvernforordningen Art. 6(1)(b). Når du benytter deg av tjenestene via Okida, etableres et aktivt kundeforhold som varer i 12 eller 18 måneder, avhengig av om du får innvilget lån eller ikke. Ved innvilgelse av lån løper perioden i 18 måneder; ellers løper den i 12 måneder.
Kontakte deg på e-post, SMS, telefon og post for å administrere våre tjenester. Navn, kontaktinformasjon, adresse. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg, jf. personvernforordningen Art. 6(1)(b). Når du benytter deg av tjenestene via Okida, etableres et aktivt kundeforhold som varer i 12 eller 18 måneder, avhengig av om du får innvilget lån eller ikke. Ved innvilgelse av lån løper perioden i 18 måneder; ellers løper den i 12 måneder.
Ta opp telefonsamtaler for å dokumentere og sikre eventuelle avtaler og samtykker i forbindelse med våre tjenester, samt i opplæringsøyemed. Navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon, sivilstatus, barn,IP-adresse, gjeld, kredittinformasjon herunder betalingsanmerkninger og inkasso, adresse og informasjon om bolig, arbeidsforhold og inntekt, samt andre opplysninger du eventuelt har oppgitt til oss. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg, jf. personvernforordningen art. 6(1)(b)GDPR).

Behandlingen er basert på en interesseavveining (Artikkel 6(1)(f) GDPR). Ved en interesseavveining har vi vurdert at vi har en berettiget interesse av å kunne lagre opptak av samtaler for opplæringsformål.
Vi lagrer opptak av samtaler i 12 måneder.
Forebygge, oppdage og motvirke bedragerier og misbruk av våre tjenester. Navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon. Behandlingen er basert på en interesseavveining, jf. personvernforordningen Art. 6(1)(f). Når du benytter deg av tjenestene via Okida, etableres et aktivt kundeforhold som varer i 12 eller 18 måneder, avhengig av om du får innvilget lån eller ikke. Ved innvilgelse av lån løper perioden i 18 måneder; ellers løper den i 12 måneder.
Vedlikehold, utvikling, testing og forbedring av våre tjenester. Navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon, sivilstatus, barn,IP-adresse, gjeld, kredittinformasjon herunder betalingsanmerkninger og inkasso, adresse og informasjon om bolig, arbeidsforhold og inntekt, samt andre opplysninger du eventuelt har oppgitt til oss. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen med deg, jf. personvernforordningen Art. 6(1)(b). Når du benytter deg av tjenestene via Okida, etableres et aktivt kundeforhold som varer i 12 eller 18 måneder, avhengig av om du får innvilget lån eller ikke. Ved innvilgelse av lån løper perioden i 18 måneder; ellers løper den i 12 måneder.
Markedsføring Navn, kontaktinformasjon. Vi behandler personopplysningene dine med støtte i at vi har en berettiget interesse av å markedsføre våre tjenester vår, jf. personvernforordningen Art. 6(1)(f). Frem til du trekker tilbake ditt samtykke til markedsføring.

Når du benytter deg av tjenestene via Okida, etableres et aktivt kundeforhold som varer i 12 eller 18 måneder, avhengig av om du får innvilget lån eller ikke. Ved innvilgelse av lån løper perioden i 18 måneder; ellers løper den i 12 måneder Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke tilbake. 

Dersom du ber oss om å slette din konto eller du deaktiverer din konto selv, vil vi slette eller anonymisere dine personopplysninger når kundeforholdet opphører, senest innen 30 dager.

5. Utlevering til tredjeparter 

Vi sørger for at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med GDPR av våre tredjeparter innenfor EU/EØS-området.

Enhver bedrift som behandler personopplysninger på våre vegne, inngår alltid en databehandleravtale med oss for å garantere et beskyttelsesnivå for dine personopplysninger som er i tråd med GDPR.

Vi kan også dele din data med offentlige myndigheter som Finanstilsynet eller Politiet der vi vurderer at vi i henhold til lov er pålagt å gjøre dette. 

6. Brukerens rettigheter

I samsvar med Personvernforordningen Kapittel III har brukeren visse rettigheter. 

For det første kan du be om en kopi av opplysningene dine, også kjent som en registerutskrift, for å få innsikt i hvilken informasjon vi har om deg. Videre har du rett til å korrigere feilaktige opplysninger eller supplere ufullstendige personopplysninger om deg.

Dersom du ønsker det, har du også rett til å be om sletting av spesifikke personopplysninger. Dette gjelder for opplysninger som kun kan behandles med ditt samtykke i henhold til loven, og hvis du trekker tilbake samtykket og motsetter deg behandlingen. Videre kan du be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, for eksempel hvis du bestrider nøyaktigheten av opplysningene.

Dersom vi hevder å ha en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger, har du også rett til å protestere mot behandlingen når som helst. Hvis du protesterer, kan vi ikke lenger behandle dine personopplysninger med mindre vi kan påvise en berettiget interesse som veier tyngre enn ditt personvern. Du har også rett til å protestere mot behandling vi utfører for direkte markedsføringsformål. Disse rettighetene sikrer at du har kontroll over dine personopplysninger og hvordan de blir behandlet.

Du kan ta direkte kontakt med [email protected] for å utøve dine rettigheter eller ønsker mer informasjon om hvordan Okida behandler dine opplysninger. 

7. Begrensning av ansvar 

Brukeren er selv ansvarlig for å sjekke om informasjonen oppgitt i våre tjenester er korrekt. Det er viktig at brukeren nøye vurderer sine egne forutsetninger, slik at vedkommende kan ta et informert valg i samsvar med sin økonomiske situasjon. 

Okida Finans AS fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som følge av bruk av våre tjenester; Okida påtar seg intet ansvar for eventuell skade eller tap som måtte oppstå som følge av en inngått låneavtale med en av våre bankpartnere.Okida påtar seg heller intet ansvar for skade eller tap som måtte oppstå ved at du avstår fra å inngå en låneavtale med en av våre samarbeidspartnere. Okida har heller ikke noe ansvar for skade eller tap som måtte oppstå som følge av at din lånesøknad er blitt avslått.

8. Endringer i erklæringen 

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.