Hvordan refinansiere med kausjonist

Å refinansiere med kausjonist – alt du trenger å vite.

Hvis du ikke eier egen bolig og ønsker å refinansiere, finnes det mulighet for å refinansiere med kausjonist. Refinansiering med kausjonist betyr at man kan refinansiere sin gjeld med sikkerhet i en bolig eller eiendom som en annen person eier.

Lurer du på muligheten for å refinansiere med kausjonist?

START SØKNAD HER

Dersom du har betalingsanmerkninger eller har fått nei fra banken din, kan du øke sjansene dine for refinansiering med en kausjonist. Det kan altså bli lettere å få refinansiering. I denne artikkelen beskriver vi noen av de tingene du bør tenke på om du ser på muligheten for å refinansiere med kausjonist.

Refinansiering med kausjonist er en stor forpliktelse

Det å refinansiere gjeld med kausjonist er en stor forpliktelse for alle parter, både deg som låntaker, kausjonisten og banken som gir lånet.

 • Låntager skal kunne leve med at kausjonisten er en viktig del av økonomien i lang tid fremover
 • Kausjonisten skal være trygg på at lånesøker opprettholder sine forpliktelser
 • Långiver (banken) skal være trygg på at lånesøker overholder forpliktelsene sine og at kausjonisten er i stand til å dekke inn eventuelt tap ved mislighold

Hvem kan være kausjonist ved refinansiering?

Det finnes ingen generelle regler for hvem som kan være kausjonist ved refinansiering av gjeld, men noen banker har egne regler. Det er mest vanlig at en kausjonist er et nært familiemedlem eller en venn.

For banken er det viktigst at kausjonisten kan stille med verdier som gjør det mulig for banken å få sikkerhet for refinansieringen de gir. En kausjonist må ha ledige verdier i objektet som de stiller som sikkerhet. Et slikt objekt er som regel egen bolig, fritidsbolig eller annen fast eiendom. Kausjonisten må også ha en sikker økonomi, altså god inntekt i forhold til gjeld. Det at en kausjonist stiller for noen andre som trenger refinansiering innebærer normalt større risiko for banken. Derfor er banken gjerne ekstra opptatt av at kausjonisten skal ha god dekning.

Kan man refinansiere med kausjonist når man har betalingsanmerkninger?

Det er mulig å refinansiere med kausjonist når man har betalingsanmerkninger. Dette får man imidlertid som regel ikke av de vanlige boligbankene. For å få slik type refinansiering må man ofte søke hos en spesialbank. Dette er banker som har spesialisert seg på å gi lån til personer som har gjeldsproblemer. Dette innebærer større risiko for bankene. Til gjengjeld krever disse bankene høyere renter og etableringsgebyrer.

Dersom du har betalingsanmerkninger og en kausjonist kan du starte en søknad her, så setter vi deg i kontakt med en av spesialbankene som tilbyr refinansiering av gjeld med betalingsanmerkninger.

Slik søker du om refinansiering med kausjonist

Dersom du har noen som kan stille opp som kausjonist for deg og du ønsker å refinansiere, kan du følge disse stegene:

 • Fyll ut dette skjemaet
 • Vi tar kontakt så snart som mulig
 • Søknaden sendes til flere banker
 • Lånetilbud presenteres til deg

Hvorfor sender vi lånesøknaden din til flere banker?

Når du sender en lånesøknad via oss, sender vi lånesøknaden din til flere banker. Det er fordi at bankene har ulike priser og betingelser. Dessuten legger de ulike bankene vekt på ulike aspekter ved en lånesøknad. Derfor lønner det seg å søke hos flere banker. Slik har du best sjanse for å få så gode betingelser som mulig, tilpasset din økonomiske situasjon.

Å sende mange søknader til flere banker kan være tidkrevende. Derfor trenger du bare å sende en søknad her, så tar vi oss av resten av prosessen for deg. Det er helt gratis og uforpliktende.

Hva er viktig å tenke på når man skal refinansiere med kausjonist?

Det er mange viktige ting man må tenke over om man ønsker å refinansiere med kausjonist. For det første bør du ha en kausjonist som kjenner til din økonomiske situasjon. Det anbefales at kausjonisten får vite akkurat hvordan det står til med din økonomi. For det andre er det svært viktig at kausjonisten vet hvilket ansvar som følger med å være kausjonist ved refinansiering.

Råd til deg som vurderer å stille som kausjonist

Har noen bedt deg om å stille som kausjonist? Velger du å bli kausjonist, bør du ha oversikt over rettigheter og plikter dette innebærer. Her er noen råd til deg som vurderer å stille som kausjonist.

Er det trygt å være kausjonist for noen andre når de skal refinansiere?

Om det er trygt å stille som kausjonist vil avhenge av mange faktorer. Du bør kjenne til långivers økonomiske situasjon. Dersom du stiller som kausjonist for noen som har betalingsanmerkninger, inkasso, dårlig økonomi eller annen negativ historikk, er dette gjerne forbundet med høy risiko. Du bør derfor være helt sikker på at du stoler på personen, har tro på at vedkommende er i stand til å overholde sine forpliktelser og sørge for at du ikke blir ruinert dersom det skulle gå dårlig.

Långivers opplysningsplikt og frarådingsplikt

Før du inngår en avtale med banken om å stille som kausjonist, har du krav på å få en del opplysninger:

 • om den alminnelige risiko som det knytter seg til et kausjonsansvar;
 • om de kreditter og lån som omfattes av kausjonen og tidsrommet kausjonsansvaret skal gjelde;
 • om kausjonskravets størrelse eller det høyeste beløp som skal sikres av kausjonen;
 • om du i tillegg skal ha ansvar for kostnader og renter knyttet til eventuelt mislighold;
 • om pant eller annen sikkerhet som er stilt av låntakeren;
 • om gjeldsforsikring er tegnet;
 • om kausjonen skal omfatte annen gjeld

Videre skal långiver, altså banken, i tillegg fraråde deg fra å stille som kausjonist

Lurer du på muligheten for å refinansiere med kausjonist?

START SØKNAD HER