Betalingsoppfordring

Har du fått en betalingsoppfordring? I denne artikkelen forklarer vi hva en betalingsoppfordring er og hva du kan gjøre dersom du har mottatt en. 

Innhold:

Hva er betalingsoppfordring?

En betalingsoppfordring er et steg i inkassoprosessen, som er innkreving av gjeld eller krav som har forfalt. Dersom du ikke betaler en regning vil du motta en eller flere purringer, også kalt betalingspåminnelser. Dersom kravet fremdeles ikke betales, vil du motta et inkassovarsel. Ved fremdeles manglende betaling, sendes det en betalingsoppfordring.

Denne oppfordringen er en siste sjanse for å betale kravet før det settes i gang rettslig innkreving. Som regel legges det til et ekstra gebyr på en betalingsoppfordring.

Har du betalingsproblemer? Vi i Okida har spesialisert oss på å hjelpe folk med betalingsproblemer. En løsning for å bli kvitt betalingsproblemer er refinansiering med sikkerhet i bolig. Bare send oss en uforpliktende søknad her, så hjelper vi deg videre i prosessen. 

START SØKNAD HER

Krav til betalingsoppfordring

Det finnes klart definerte krav til en betalingsppfordring. Den må sendes som skriftlig brev i posten. Videre skal betalingsoppfordringen oppgi kravets størrelse og gi informasjon om at kravet må betales innen 14 dager. Du skal også ha mulighet til å komme med innsigelser til kravet. 

Krav til betalingsoppfordring:

  • Må sendes som skriftlig brev i posten
  • Skal inneholde om kravets størrels
  • 14 dagers betalingsfrist
  • Skal gi informasjon om videre saksgang og klagemuligheter

Hva skjer om betalingsoppfordringen ikke blir betalt?

Dersom du ikke betaler betalingsoppfordringen og ikke kommer med innsigelser, vil kravet som regel gå til rettslig innkreving. Da sendes kravet til forliksrådet eller namsmannen for videre behandling. Det legges ytterligere kostnader til kravet ut over det opprinnelige betalingsbeløpet og etter en rettskraftig avgjørelse i forliksrådet kan tvangsinnkreving av gjelden settes i gang. Da kan namsmyndighetene iverksette lønnstrekk, tvangssalg, tvangsinndekning eller konkurpågang for å drive inn pengene du skylder. 

Dersom betalingsoppfordringen ikke blir betalt:

  • Kravet sendes til forliksrådet eller namsmannen
  • Ytterligere kostnader legges til

Hvordan unngå betalingsoppfordring?

Det beste er selvfølgelig å unngå betalingsoppfordringer. Den enkleste måten er å betale det du skylder i tide. Dersom du mener at kravet er uriktig, må du raskest mulig ta kontakt med inkassoselskapet og kreditor for å bestride dette. Du må legge ved relevant dokumentasjon. 

Dersom du har betalingsproblemer er det mye bedre å prøve å få til en avtale med kreditor enn at kravet skal gå til inkasso. Du kan forsøke å forklare situasjonen og be om betalingsutsettelse. 

Dersom du har mulighet til å refinansiere gjeld med sikkerhet i bolig, er det ofte en god løsning. Vi i Okida kan hjelpe deg med dette. Bare send oss en uforpliktende søknad om refinansiering, så hjelper vi deg videre. Det er uforpliktende og gratis å ta kontakt med oss.

START SØKNAD HER

Hvordan stoppe betalingsoppfordring?

Du kan stoppe betalingsoppfordringen ved å betale eller bestride kravet. 

Hva er forskjellen på purring, betalingsoppfordring og inkasso?

En purring, også kalt betalingspåminnelse, sendes ut når en regning ikke blir betalt innen forfallsdatoen. Etter at du har mottatt en purring, har du 14 dager på deg til å betale. Det kan legges et purregebyr til kravet for hver purring. 

Betaler du ikke innen fristen på 14 dager, vil du motta et inkassovarsel. Da har du nye 14 dager på deg til å gjøre opp for deg. Ved fremdeles manglende betaling, vil saken bli sendt til inkasso. Da mottar du en betalingsoppfordring med en betalingsfrist på 14 dager.

Hva er konsekvensen av å ikke gjøre opp for seg?

  • Det er dyrt. Ved hvert steg som tas etter at en regning ikke er betalt legges det til purregebyrer, salærer og noen ganger strafferenter. Slik kan selv små krav raskt vokse seg store. 
  • Du kan få betalingsanmerkning. Dersom kravet går til inkasso vil det registreres en betalingsanmerkning på deg. Dette gjør det vanskelig å skaffe seg mange viktige tjenester som for eksempel kreditt, mobilavtale eller forsikring. 
  • Du kan miste inntekten og boligen din. Dersom kravet tvangsinnkreves kan du få lønnstrekk. Det betyr at lønn, pensjon, trygder eller andre inntekter holdes igjen for å betale ubetalte krav. Du kan også risikere at boligen din eller annen eiendom selges ved tvang.

Emner: Hva er betalingsoppfordring, inkasso, gjeld, personlig økonomi, namsmannen