Varsel om utleggsforretning

Varsel om utleggsforretning er en del av inkassoprosessen. I denne artikkelen forklarer Okida hva varsel om utleggsforretning er, hva som skjer om du ikke betaler og hvordan du kan unngå utleggsforretning. 

Har du fått varsel om utleggsforretning? 

Vi i Okida kan hjelpe deg. Sammen ser vi på muligheter slik at du får innfridd kravene mot deg og får en ny økonomisk start. Bare send oss en uforpliktende søknad her, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid. 

START SØKNAD HER

Hva er varsel om utleggsforretning?

Dersom du ikke gjør opp et krav mot deg vil du som regel først motta en purring, deretter et inkassovarsel og så en betalingsoppfordring. Dersom kravet fremdeles ikke betales, må kreditor sende deg et varsel om utleggsforretning før kravet kan sendes videre til Namsmannen for tvangsinndrivelse. Dette er regulert av Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18.

Varselet om utleggsforretning må sendes som et fysisk brev eller i en sikker digital postkasse, som for eksempel Digipost. I varselet blir du bedt om å svare. Se også: Regler for inkassovarsel

Hva skjer dersom du ikke betaler?

Dersom du ikke betaler det du skylder innen fristen på 14 dager, blir det som regel tatt rettslige skritt mot deg. Det kan føre til at det du skylder blir trukket fra din inntekt ved tvang. Dette kalles lønnstrekk. Inntekt omfatter både vanlig lønn, pensjoner og trygdeytelser. Det kan også bli tatt pant i dine eiendeler, for eksempel eiendom. Dette kalles tvangsfullbyrdelse av gjeld. 

En utleggsforretning fører også til at det blir registrert en betalingsanmerkning på deg. En betalingsanmerkning begrenser din økonomiske frihet og du vil blant annet ikke kunne ta opp nye lån eller kjøpe mobilabonnement. Du kan også få problemer på leiemarkedet. 

Se også: Lån med betalingsanmerkning

Dersom du ikke betaler kravet, kan altså følgende skje:

  • Du kan få lønnstrekk
  • Det kan bli tatt pant i dine eiendeler
  • Du får en betalingsanmerkning

Slik unngår du utleggsforretning

Du unngår utleggsforretning ved å gjøre opp kravet mot deg. Det vil si at du må betale hele det originale kravet, samt renter, gebyrer og salærer som har påløpt under stegene i inkassoprosessen

Dersom du ikke har mulighet til å betale kravet, kan du forsøke å ta søke om et omstartslån. Får du et slikt lån kan kravene mot deg innfris og du vil i stedet sitte igjen med et lån som er tilpasset din økonomi. Fordelen med et omstartslån er at inkassoprosessen stopper opp og du unngår betalingsanmerkninger og utleggsforretning. For å få et omstartslån må du kunne stille med pant i eiendom. Dersom du ikke kan stille med pant i eiendom selv, kan du få en kausjonist til å stille med sikkerhet for deg. 

Ofte stilte spørsmål:

Hva gjør jeg hvis jeg har fått varsel om utleggsforretning?

Dersom du mottar et slikt krav må du raskest mulig svare på kravet. Du må også forsøke å gjøre opp kravet slik at du unngår lønnstrekk, pant i eiendeler og betalingsanmerkning. 

Hva er konsekvensene av en betalingsanmerkning?

Dersom du får en eller flere betalingsanmerkninger mister du muligheten til å ta opp lån og kreditter. Du kan heller ikke bestille nytt mobilabonnement.