Slette betalingsanmerkning

Du kan slette betalingsanmerkning med vår hjelp. Vi forklarer deg hvordan du kan slette betalingsanmerkninger og vi kan også hjelpe deg med å refinansiere slik at du får en ny økonomisk start.

Innhold:

Ta kontakt med Okida og blir kvitt dine betalingsanmerkninger i dag:

Start søknad om refinansiering her

Hvordan slette betalingsanmerkning

Her forklarer vi deg du ulike måtene for hvordan slette betalingsanmerkning: 

# En betalingsanmerkning slettes når du gjør opp kravet

En betalingsanmerkning blir slettet når du gjør opp kravet i sin helhet. Du må betale både selve hovedkravet og i tillegg alle gebyrer og salærer som har påløpt i løpet av inkassoprosessen. 

# En betalingsanmerkning slettes etter 4 år

En betalingsanmerkning kan etter loven ikke bli stående lengre enn 4 år. De fleste kreditorer vil imidlertid fremdeles prøve å få tilbake pengene som du skylder, derfor vil de sannsynligvis gå til ny sak for å få betalingsanmerkningen registrert på nytt, slik at den blir stående i 4 nye år. Du kan derfor ikke belage deg på at betalingsanmerkningen vil gå bort av seg selv. 

# Refinansiering av gjeld med betalingsanmerkninger.

Du kan refinansiere kravene med betalingsanmerkningene slik at disse blir innfridd og betalingsanmerkningene vil bli slettet. I stedet vil du sitte igjen med et vanlig lån som du kan betale ned over tid. 

Hvordan får man betalingsanmerkning?

Du får en betalingsanmerkning dersom du ikke betaler et pengebeløp som du skylder. Det kan være husleie eller et lån som har forfalt, eller at du har kjøpt en annen vare eller tjeneste som du ikke har betalt for. 

  • Purring – kort tid etter at regningen har forfalt vil du motta en eller flere purringer, som også kalles betalingspåminnelse. Det kan legges gebyr til hver purring
  • Inkassovarsel. Dersom kravet ikke blir betalt vil du motta et inkassovarsel med 14 dagers betalingsfrist. 
  • Betalingsoppfordring informerer om at saken går til inkasso og at rettslige skritt blir tatt. Dersom kravet fremdeles ikke betales, vil det registreres en betalingsanmerkning på deg.  

Hva er konsekvensen av betalingsanmerkninger?

Det er mange negative konsekvenser knyttet til det å ha betalingsanmerkninger. For det første får du ikke ta opp nye lån eller kredittkort. Du kan også bli nektet mange basis tjenester som for eksempel nytt mobilabonnement, ny strømavtale og flere typer forsikringer. Du kan få problemer både på utleiemarkedet og arbeidsmarkedet. Det er grunnen til at du bør igangsette sletting av betalingsanmerkninger på ditt navn så raskt som mulig. 

Okida hjelper deg med å bli kvitt betalingsanmerkninger

Hvem sletter betalingsanmerkninger?

Det er inkassobyrået som har behandlet saken din som skal slette betalingsanmerkninger etter at du har gjort opp for deg. Normalt skal sletting av betalingsanmerkninger gå raskt og de bør være annulert innen noen virkedager. Dersom du har gjort opp alle krav mot deg og du fremdeles har betalingsanmerkninger, bør du ta kontakt med inkassoselskapet som har behandlet saken din. Du kan sjekke om du har betalingsanmerkninger ved å logge inn hos Defero og Min Experian.

Okida kan også hjelpe deg med å bli kvitt betalingsanmerkninger – send oss en uforpliktende søknad om refinansiering i dag. 

Hvordan sjekke betalingsanmerkning?

Du kan sjekke om du har betalingsanmerkninger ved å ta kontakt med et kredittopplysningsbyrå. Dersom du har fått betalingsanmerkninger, skal du også ha fått skriftlige varsler om dette i forbindelse med inkassosaken. Kredittopplysningsbyråene Defero og Min Experian gir opplysninger om betalingsanmerkninger og kredittscore. Ved å logge inn på deres nettsider kan du få oversikt over eventuelle betalingsanmerkninger.

Hvor lang tid tar det før en betalingsanmerkning slettes?

Mange lurer på hvor lang tid det tar før en betalingsanmerkning slettes. Etter at du har gjort opp alle kravene mot deg i sin helhet, inkludert kostnader knyttet til inkassoprosessen, skal anmerkningene som er registrert på deg slettes med en gang. Det kan imidlertid ta noen virkedager før din betalingsanmerkning slettes fra systemene.

Ofte stilte spørsmål om det å slette betalingsanmerkning:

Hvordan vet man om man har betalingsanmerkning?

Du skal alltid få flere skriftlige varsler før det registreres en betalingsanmerkning på deg. Du kan også sjekke om du betalingsanmerkninger ved å logge deg inn hos et kredittopplysningsbyrå. 

Hvordan slette betalingsanmerkninger?

Du kan slette betalingsanmerkninger registrert på deg ved å gjøre opp kravet, altså betale hovedkravet og andre kostnader som har påløpt i inkassoprosessen. Betalingsanmerkninger slettes kort tid etter at du har gjort opp kravet. 

Hvordan vet man om man har betalingsanmerkning?

Dersom du får avslag på søknad om lån eller kredittkort kan årsaken være at du har betalingsanmerkninger. Det samme gjelder dersom du får avslag på tegning av nytt mobilabonnement eller strømavtale. Du kan også logge deg inn hos utvalgte kredittopplysningsbyråer for å finne ut om du har betalingsanmerkninger. 

Hvor raskt går sletting av betalingsanmerkning?

Sletting av betalingsanmerkninger skal igangsettes med en gang etter at du har gjort opp kravene mot deg. Det kan imidlertid ta noen virkedager før din betalingsanmerkning slettes. 

EmnerBetalingsanmerkning sletting, slette betalingsanmerkninger, personlig økonomi, gjeldsrådgivning, hvordan får man betalingsanmerkning