Regler for inkassovarsel

Det finnes klare regler for inkassovarsel. Dersom du har mottatt et inkassovarsel og reglene ikke er fulgt, kan du bestride kravet. I denne artikkelen finner du en oversikt over de viktigste reglene for inkassovarsel som du bør vite om. Vi forklarer også hva du kan gjøre dersom reglene for et inkassovarsel ikke er fulgt, konsekvensen av inkasso, og til slutt svarer vi på ofte stilte spørsmål.

Sliter du med inkassogjeld? Vi i Okida kan hjelpe deg. Bare send oss en uforplitende søknad om refinansiering av inkassogjeld, og vi vil komme tilbake til deg innen kort tid.

START SØKNAD HER

Du mottar ikke nødvendigvis en purring

En purring kan sendes ut minst 14 dager etter det opprinnelige kravets forfallsdato. En purring kommer ofte med et purregebyr. Dersom kreditor sender ut en purring med gebyr, kan inkassovarselet sendes ut tidligst 14 dager etter at betalingsfristen for purringen har passert. Dersom det ikke sendes ut purring med gebyr kan det sendes ut inkassovarsel så snart forfallet for fakturaen har passert.

Det er altså opp til kreditor om de vil sende ut en purring, eller om de vil sende ut et inkassovarsel direkte. Du kan altså ikke bestride inkassogjeld bare fordi du ikke har mottatt en purring. 

Du må ha mottatt et varsel

Selv om kreditor kan sende et inkassovarsel uten purring, må det sendes ut et inkassovarsel før en ubetalt regning sendes til inkasso. Et inkassovarsel skal sendes skriftlig, normalt i form av et fysisk brev, men du kan også motta varselet via sikre e-post løsninger som for eksempel Digipost. Betalingsfristen for den ubetalte fakturaen må være utløpt før det kan sendes ut et inkassovarsel. 

Formkrav inkassovarsel

I tillegg til at inkassovarselet må være skriftlig, skal det også tydelig merkes med «inkassovarsel» eller «varsel om inkasso». Kravets størrelse og hva kravet gjelder skal fremgå tydelig av inkassovarselet. Det må også komme tydelig frem i kravet hva som skjer i prosessen videre dersom kravet ikke blir betalt.Det må altså stå helt klart at kravet overføres til et inkassoselskap for videre inndrivelse dersom ikke hele kravet, inkludert eventuelle gebyrer, blir betalt innen utløpet av betalingsfristen.

Du skal også få en ny innbetalingsfrist på minimum 14 dager. 

Du kan bestride et inkassokrav

Du kan bestride inkassokrav dersom du mener at inkassokravet er feil eller dersom du mener at regler for inkassovarsel ikke er fulgt. Et krav som med rimelig grunn er bestridt kan ikke oversendes til inkasso. 

Hva skjer om du ikke betaler inkassovarselet?

Dersom du ikke bestrider eller betaler inkassovarselet innen den nye fristen, vil inkassoprosessen fortsette. Du vil først motta en betalingsoppfordring som ofte kommer med et større gebyr. Dersom betalingsoppfordringen med gebyr ikke betales, kan kreditor iverksette rettslige skritt mot deg. Da kobles namsmannen eller forliksrådet inn. Du vil få en betalingsanmerkning 30 dager etter at rettslige tiltak ble iverksatt. Betalingsanmerkningen blir registrert i et nasjonalt register og en slik anmerkning har negative konsekvenser for ditt økonomiske handlingsrom. I ytterste konsekvens kan det bli iverksatt tvangssalg av eiendeler eller lønnstrekk. 

Du kan lese mer om stegene i inkassoprosessen her

Ofte stilte spørsmål om regler for inkassovarsel:

Hvilke regler for inkassovarsel gjelder?

Regler for inkassovarsel gir bestemte frister som kreditor må forholde seg til. I tillegg kommer bestemte formkrav til inkassovarslet, samt at varselet må sendes skriftlig via sikker kommunikasjon. 

Kan man motta inkassovarsel på sms?

Nei, ifølge regler for inkassovarsel og Finansklagenemda er inkassovarsel på sms ikke tilstrekkelig. Varselet sendes skriftlig, enten fysisk via brev eller via trygg elektronisk kommunikasjon som for eksempel Digipost. Inkassovarsel på sms regnes ikke som trygg elektronisk kommunikasjon. 

Emner: Formkrav inkassovarsel, inkassovarsel på sms, regler purring og inkassovarsel