Refinansiering av inkassogjeld

Refinansiering av inkassogjeld kan hjelpe deg ut av det økonomiske uføret. I denne artikkelen forklarer Okida hva inkassogjeld er, hvordan du kan få hjelp med inkassogjeld og vi svarer på ofte stilte spørsmål.

Hva er inkassogjeld?

Inkassogjeld er gjeld som du pådrar deg dersom du ikke betaler regninger og krav mot deg innen betalingsfristen. Det kan være renter og avdrag på lån eller andre varer og tjenester som du har kjøpt. Dersom du ikke betaler kravet eller regningen innen fristen, vil du motta et inkassovarsel. Et inkassovarsel har en betalingsfrist på 14 dager. Dersom du fremdeles ikke betaler, vil kravet gå til inkasso og du får inkassogjeld. Når en regning går til inkasso, påløper det også renter, gebyrer og salærer som også utgjør en del av inkassogjelden. Dersom kravene mot deg går til inkasso, kan selv små beløp vokse seg store. I ytterste konsekvens kan ubetalte krav føre til betalingsanmerkninger, tvangssalg av eiendeler og lønnstrekk.  

Slik får du hjelp med inkassogjeld

Dersom du har inkassogjeld og ikke greier å betale kravene, bør du søke om hjelp med inkassohjelp. Vi i Okida har spesialisert oss på å gi personer hjelp med inkassogjeld og vår beste løsning er refinansiering med sikkerhet i bolig. Refinansiering av inkassogjeld uten sikkerhet anbefales ikke, da slike lån som regel har høy rente og kan forverre gjeldssituasjonen ytterligere. 

Se også: Hvordan bli kvitt inkassogjeld

Samle inkassogjeld og spar penger

Dersom du har flere krav mot deg, bør du samle inkassogjeld og andre dyre smålån og kreditter i ett større refinansieringslån.Forbrukslån og kredittgjeld er eksempler på lån med høy rente, og ved å slå slike lån sammen med inkassogjelden kan du spare gode penger hver måned som gjør at det blir lettere å bli kvitt gjeldsbyrden. I tillegg til lavere rente på det nye refinansieringslånet, sparer du også penger på færre innbetalingsgebyrer. Og dersom du får innfridd inkassokravene mot deg, vil du også unngå strafferenter, salærer og gebyrer.  Dette kalles refinansiering av inkassogjeld. 

Ofte stilte spørsmål om refinansiering av inkassogjeld:

Hva er refinansiering av inkassogjeld?

Det betyr å ta opp et lån, som regel med sikkerhet i bolig, som brukes til å innfri inkassogjelden slik at inkassoprosessen stopper. 

Hva er fordelene med refinansiering av inkassogjeld?

Dersom du greier å stoppe inkassoprosessen ved å ta opp et refinansieringslån vil du unngå strafferenter, gebyrer og salærer og i verste fall betalingsanmerkninger, tvangssalg og lønnstrekk. 

Emner: Refinansiering av inkassogjeld uten sikkerhet, hjelp med inkassogjeld, personlig økonomi