Hjelp til å unngå tvangssalg av bolig

Hjelp til å unngå tvangssalg av bolig er det mulig å få. I denne artikkelen forklarer Okida hvordan du kan unngå tvangssalg av bolig ved å ta de rette grepene. Vi forklarer også hva tvangssalg av bolig er, hvilke ulemper som følger med og hva begæring om tvangssalg betyr. 

Visste du at et omstartslån kan forhindre tvangssalg av bolig? Vi i Okida kan hjelpe deg med dette. Bare send oss en uforpliktende søknad via linken under, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid. 

START SØKNAD OM OMSTARTSLÅN HER

Hva er tvangssalg av bolig?

Tvangssalg av bolig betyr at du må selge bolig eller eiendom for å dette økonomiske krav som du skylder. Som regel gjelder dette ubetalte krav som ikke har blitt innfridd etter at de har gått til inkasso. Du kan lese mer om inkassoprosessen her: Hva er inkasso? 

Dersom kreditor utsteder en begjæring, vil namsmannen vurdere om det er grunnlag for tvangssalg. Dersom grunnlaget er gyldig, kan eiendommen selges ved tvang via domstolens medhjelper, som regel en advokat. 

I Norge er tvangssalg av bolig regulert av tvangsfullbyrdelsesloven. Tvangssalg av eiendom kan bare skje dersom skyldneren ikke er i stand til å tilbakebetale pant eller lån til kreditorer som har tatt pant i boligen. Tvangssalg av eiendom er en komplisert prosess og en rekke krav må oppfylles før tvangssalget kan ingangsettes. 

Hva er begjæring om tvangssalg?

Begjæring om tvangssalg er en rettslig prosess. Dette innebærer at kreditor oversender et krav til namsmannen om salg av eiendommen til skyldneren. 

Ulemper ved tvangssalg av bolig

Å miste boligen kan være en stor psykisk påkjenning. Har du familie, vil tvangssalget ramme flere enn deg selv. I tillegg får du som regel en lavere salgspris for boligen enn om du skulle ha solgt den frivillig. Grunnen til dette er at den som kjøper en bolig på tvangssalg har færre muligheter til å klage på kjøpet i etterkant. Du har heller ikke mulighet til å godta eller avslå tilbudet selv, det er det domstolene som gjør. 

Slik kan du unngå tvangssalg av bolig

Å motta et varsel om tvangssalg av bolig kan være skremmende, men det er viktig å ikke få panikk og å ta kontroll over situasjonen så raskt som mulig. Her er stegene du bør ta for å unngå tvangssalg av boligen din: 

  • Du bør raskest mulig ta kontakt med dine kreditorer (de du skylder penger) for å finne ut om det er mulig å komme fram til en felles løsning. Det er viktig å forsøke å overbevise kreditorene om at du er villig og i stand til å betale tilbake det du skylder. Du kan for eksempel foreslå en nedbetalingsplan. 
  • Du kan også søke om et omstartslån for å refinansiere gjelden og kravene du har. Da vil kreditorene få sine penger, og du vil sitte igjen med et nytt lån tilpasset din økonomi. 
  • Dersom kreditorene ikke går med på nedbetalingsplanen eller omstartslån ikke er mulig, kan du be om å få utsatt tvangssalget slik at du kan selge boligen på egen hånd, for så å innfri gjelden. Det er alltid gunstigere å selge boligen frivillig fremfor tvangssalg, da du potensielt kan oppnå en høyere salgspris. 

Slik kan du få hjelp til å unngå tvangssalg av bolig

Du kan i noen tilfeller unngå tvangssalg av bolig ved å ta opp et omstartslån. Vi i Okida kan hjelpe deg med dette. Bare send oss en uforpliktende søknad via skjemaet under, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid. 

START SØKNAD OM REFINANSIERING HER

Ofte stilte spørsmål om hjelp til å unngå tvangssalg av bolig

Hvor kan jeg få hjelp til å unngå tvangssalg av bolig?

Kontakt oss via dette skjemaet, så ser vi på muligheten for et omstartslån som kan forhindre tvangssalg av boligen din 

Er hjelp til å unngå tvangssalg av bolig gratis?

Det er knyttet utgifter til opprettelse av omstartslån, men disse kostnadene er små sammenlignet med det potensielle økonomiske tapet knyttet til et tvangssalg. 

Hvorfor bør jeg søke hjelp til å unngå tvangssalg av bolig?

Å miste boligen kan være skremmende og føre til mye usikkerhet, både for deg og din familie Dersom boligen din selges ved tvang vil du også sannsynligvis få en lavere pris enn om du hadde solgt den selv.