Hva er inkasso, og hvordan foregår prosessen?

I denne artikkelen finner du alt du trenger å vite om inkasso og de ulike stegene i inkassoprosessen. En inkassoprosess består av mange detaljerte steg. I denne artikkelen forklarer vi de ulike stegene.

Trenger du hjelp med å bli kvitt regninger som har gått til inkasso? Vi kan hjelpe deg. Ved å refinansiere kan du bli kvitt din gjeld og dine betalingsanmerkninger og andre krav. Start søknad her, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Dette er stegene i inkassoprosessen

1. Faktura

Når du kjøper noe skal du motta en faktura. Dette er et dokument som bekrefter kjøp og salg mellom to parter. En faktura skal inneholde en forklaring på hva som er kjøpt, pris på varen / tjenesten, spesifisering av moms, dato for kjøp / avtale, pris som skal betales og andre betalingsbetingelser. Forfallsdato på faktura er fristen for når fakturabeløpet skal være betalt. Forfallsdato er som regel 14 dager fram i tid fra avtaleinngåelse.

2. Purring

Dersom du ikke betaler fakturaen innen betalingsfristen, kan selger sende deg en purring. Det kan legges til et gebyr på 70 kroner på purringen dersom den har minimum 14 dagers betalingsfrist etter forfallsdatoen som er angitt på den opprinnelige fakturaen.

3. Inkassovarsel

Et inkassovarsel er en siste påminnelse om betaling. Dette er den siste påminnelsen du får før regningen blir sendt til et inkassoselskap for videre inndrivelse. I Norge er det lovpålagt å varsle før en sak sendes til inkasso. Hvis du betaler beløpet som står på inkassovarselet er saken ute av verden.

Det stilles strenge krav til innhold og utforming av et inkassovarsel. Et inkassovarsel må enten sendes per post eller elektronisk via noen utvalgte godkjente digitale postkasser som for eksempel Digipost. Sendes inkassovarselet elektronisk, skal den som skylder penger samtidig varsles på sms.

Et inkassovarsel skal ha minst 14 dagers forfallsfrist. Det kan legges til et purregebyr på maksimalt 70 kr hvis det er minst 14 dager siden den opprinnelige fakturaen forfalt. Betaling etter forfall på inkassovarsel kan føre til at kostnader som inkassosalærer og forsinkelsesgebyr legges til den opprinnelige regningen

4. Betalingsoppfordring

Dersom selger ikke mottar betaling innen fristen som er oppgitt i inkassovarselet, blir regningen sendt til inkasso. Inkassoselskapet vil så sende et skriftlig krav til den som skylder penger med ytterligere 14 dagers betalingsfrist. I brevet gis det informasjon om grunnlaget for kravet og det skal informeres om klagemuligheter og videre saksgang. Betaling etter forfall kan føre til ytterligere inkassokostnader som legges til kravet, normalt 210 kroner.

5. Rettslige skritt

Rettslig tiltak settes i gang ved fortsatt manglende betaling.  Saken kan sendes inn i rettsapparatet til rettslig innkreving. Rettslige tiltak i regi av namsmannen eller forliksrådet vil medføre ytterligere kostnader ut over opprinnelig beløp.

6. Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning blir registrert 30 dager etter at rettslige tiltak ble iverksatt. Hvis du får en betalingsanmerkning vil navnet ditt oppføres i et register. Dette er svært uheldig. Er du registrert i dette registeret kan du få avslag på mange basis tjenester som for eksempel lån, kreditt, mobilabonnement og til og med jobbsøknad.

7. Forliksklage og forliksmøte

Er du uenig i kravet eller prosessen kan du sende en klage til forliksrådet. Dette kalles forliksklage. Forliksrådet vil da se på klagen og avgjøre hvilken av partene som får medhold. Dersom du taper eller vinner saken, er resultatet rettskraftig, det vil si «endelig» og du eller motparten kan ikke anke videre i rettssystemet. Den av partene som enten ikke kommer til forliksmøtet eller taper saken må dekke kostnadene som påløper på forliksdagen.

8. Begjæring om utlegg og tvangstrekk

Dersom du taper saken i forliksrådet, kan skyldig beløp kreves betalt i form av tvangstrekk, det vil si tvunget trekk i lønn eller trygd. Igjen vil det påløpe ytterligere kostnader som legges til det opprinnelige kravet.

9. Tvangsdekning og tvangssalg

Hvis kravet fortsatt ikke blir betalt kan pengene kreves gjennom tvangssalg av for eksempel eiendom. Et tvangssalg medfører betydelige kostnader, men som oftest blir partene enige om en løsning slik at tvangssalget unngås.

Les også: Hvordan stoppe tvangssalg av bolig

Sliter du med inkassogjeld?

Dersom du sliter med inkassogjeld kan du i noen tilfeller refinansiere denne gjelden og på denne måten få stoppet inkassprosessen. Du kan også få slettet betalingsanmerkninger. Gjennom refinansiering vil du få lavere rentesats og bedre betingelser, slik at du raskere vil kunne betale tilbake gjelden.

Det eneste du trenger å gjøre er å starte en søknad under, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

START SØKNAD HER

Ofte stilte spørsmål om inkasso

Hva er inkasso?

Inkasso betyr kort sagt innkreving av penger knyttet til regninger som ikke er betalt.

Hva koster inkasso?

Inkasso er dyrt. Hvor mye det koster for inkasso vil variere fra sak til sak, men i tillegg til beløpet du skylder må du alltid betale renter og gebyrer.

Hvordan bli kvitt inkasso?

Den raskeste og beste måten å bli kvitt inkasso er å gjøre opp kravet mot deg. Dersom du ikke har midler tilgjengelig, kan du vurdere å refinansiere med pant i bolig for å frigjøre midler.

Hvordan kan jeg unngå at en faktura går til inkasso?

Det er viktig å betale fakturaer før forfallsdato. Hvis du ser at du ikke kan betale i tide, kontakt kreditor umiddelbart for å diskutere en betalingsplan. Du kan også be om utsettelse av betalingsfristen.

Kan jeg forhandle om inkassogebyrer?

Ja, det er mulig å forhandle om inkassogebyrer. Ta kontakt med inkassoselskapet så snart som mulig for å diskutere din situasjon. Ofte er det gode muligheter for å redusere gebyrene eller å lage en betalingsplan som passer bedre for deg.

Hva skjer hvis jeg ignorerer et inkassovarsel?

Å ignorere et inkassovarsel kan føre til ytterligere gebyrer, rettslige skritt, og i verste fall betalingsanmerkninger eller tvangssalg. Denne prosessen er beskrevet i teksten over på denne siden. Det er viktig å ta kontakt med kreditor eller inkassoselskapet så tidlig som mulig for å finne en løsning.