Hvordan stoppe tvangssalg av bolig

Slik kan du stoppe tvangssalg av bolig. Et tvangssalg av bolig er svært alvorlig og traumatisk for dem det gjelder. For det første innebærer et tvangssalg usikkerhet rundt videre bosituasjon for den det gjelder og familien. Videre kan et tvangssalg medføre et økonomisk tap, da prisen ofte blir lavere enn om man selger boligen frivillig.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilke grep man kan gjøre for å stoppe tvangssalg av bolig.

Refinansier med sikkerhet i bolig

Heldigvis er det noen ting man kan gjøre for å stoppe en tvangssalgsprosess, og ikke minst for å unngå det i utgangspunktet. Et tvangssalg utløses ofte på grunn av gjeld og krav som man ikke har betalt. Ved å refinansiere med sikkerhet i boligen kan gjelden innfries og tvangssalget stoppes. Du kan søke om slik refinansiering her.

START SØKNAD HER

Akkurat som med mange andre gjeldsrelaterte spørsmål, er det viktig og avgjørende å ta tak i problemet så fort som mulig. Jo tidligere man angriper problemet, jo flere løsningsalternativer.

Årsaker til tvangssalg av bolig

Tvangssalg av bolig oppstår dersom du ikke har betalt regninger som har havnet hos inkassoselskaper eller avdrag på boliglån, som er pantesikret i huset.

Det er 3 hovedgrunner til at tvangssalg blir krevd:

 • Manglende betaling av gjeld
 • Manglende betaling av felles kostnader
 • Særlige regler i et sameie eller borettslag

Den mest vanlige årsaken til et tvangssalg er at man ikke klarer å betjene gjeld med pant i boligen. Dersom gjentatte forsøk på å kreve inn pengene ikke lykkes, kan banken begjære din bolig tvangssolgt. Et tvangssalg må gå gjennom en rettslig prosess.  Hvis ikke enighet oppnås er det opp til tingretten om det skal begjæres tvangssalg.

Les mer om hva begjæring av tvangssalg innebærer her.

Økonomiske konsekvenser av tvangssalg

Det er som regel ikke lønnsomt å selge bolig ved tvang. Årsaken er at kjøper ikke har samme rettigheter som ved et fritt boligsalg. Blant annet er kjøpers rett til å klage over feil og mangler innskrenket og det er heller ikke mulig å tegne eierskifteforsikring. Ved tvangssalg skal et bud stå i seks uker, og det er tingretten som bestemmer om boligen eller eindommen kan selges. Dette virker prisdempende.

Hvordan stoppe tvangssalg av bolig

Du kan når som helst i prosessen, helt frem til et bud er stadfestet, stoppe tvangssalg av bolig ved å innfri det økonomiske kravet som du skylder. Dette må inkludere påløpte omkostninger til den kreditoren som har begjært tvangssalget.

Her gjelder det å skaffe penger til veie og stoppe tvangssalgsprosessen inntil man finner en mer permanent løsning på gjeldsproblemet.

Her finnes det flere muligheter.

Låne penger

Dersom det har gått så langt at et tvangssalg er i gang får man sannsynligvis ikke mer lån fra bank eller annen finansinstitusjon. En mulighet er da å låne penger av familie eller venner for å få innfridd kravet og få stoppet tvangssalget. Selv om man låner fra familie eller venner er det viktig å sette opp en lånekontrakt som regulerer forholdet mellom partene. En slik kontrakt må inneholde personopplysninger til begge parter, avtalt lånebeløp, en nedbetalingsplan og eventuell rentesats. Slik unngår man konflikter. Beløpene skal føres i skattemeldingen. Den som betaler renter får fradrag for rentekostnadene på skatten, mens den som mottar renter må skatte tilsvarende. 

Se også: Hva er et tvangssalg?

Refinansiering av gjeld

En annen løsning for å stoppe et tvangssalg er å refinansiere din gjeld inn i et nytt lån. Slik kan man få frigjort midler, slik at kreditorene som har begjært tvangssalg får dekket inn sine krav. Når kravet er innfridd stoppes prosessen med tvangssalg. Vi kan hjelpe deg med nettopp dette. Vi samarbeider med flere banker og tilbyr personlig oppfølging av din sak.

Bare fyll inn dette skjemaet, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Refinansiering av gjeld med pant i bolig

Ved å refinansiere med pant i boligen du eier kan du få senket dine låneutgifter hver eneste måned. Med lavere kostnader, vil du få mer penger til overs til å innfri kravene du skylder, og slik unngå tvangssalg av boligen. Har du dyre smålån som kredittkortgjeld, forbruksgjeld og lignende, bør du slå disse sammen til ett større lån, og helst bake de inn i boliglånet om du har mulighet til det. Da vil du få den laveste renta og lengre løpetid på lånet, og slik frigjøre kapital for å få betalt det du skylder.

Refinansiering av gjeld med betalingsanmerkninger

Dersom du har betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker, er det ofte en hindring for å få gjennomført en refinansiering. De aller fleste bankene vil gi avslag på søknaden. Det finnes imidlertid noen spesialbanker som er villig til å hjelpe deg med refinansiering til tross for at du har betalingsanmerkninger. Vi kan sette deg i kontakt med disse bankene.

Bare fyll ut dette skjemaet, så videresender vi søknaden til banker som kan hjelpe deg. Det er gratis og uforpliktende, og du velger selv om du vil benytte deg av et eventuelt lånetilbud.

Hvordan ser et varsel om tvangssalg ut?

Det stilles en del formelle krav til et varsel om tvangssalg , og brevet skal inneholde følgende:

 • Navn på den eller de det gjelder
 • Fødselsdato og adresse
 • Adressen til objektet som det varsles om tvangssalg av
 • En fullstendig oversikt over kravet som ligger til grunn. I denne oversikten skal det gjøres rede for hovedbeløp, gebyrer, renter og hvor mye av kravet som gjenstår.
 • Varselet må inkludere en nøye beskrivelse av grunnlaget
 • Nødvendige vedlegg: Varsel om tvangsfullbyrdelse, kopi av grunnbok, kopi av panteattest og en kopi av grunnlaget for tvangssalg.
 • I varselet om tvangssalg skal det en dato for når namsmannen tidligst vil hente inn eiendelen din.

Hva er det lurt å gjøre om man mottar et varsel om tvangssalg?

Hvis du får et varsel om tvangssalg, bør du først og fremst finne ut om grunnlaget er korrekt. Dersom det er korrekt og man er enig i det så bør man forsøke følgende alternativer:

 • Du bør skaffe deg oversikt over hvor mye penger du har og innfri dine krav til kreditor.
 • Dersom du umiddelbart ikke har pengene tilgjengelig, bør du ta kontakt med kreditor for å se på mulighetene for å få til en avtale.
 • Du bør forsøke å refinansiere dine lån, slik at dine månedlige låneutgifter reduseres. Slik kan du frigjøre midler for å innfri kravene og på den måten stoppe tvangssalget.
 • Søke om utsettelse og prøv å selge frivillig. Et frivillig salg er som regel langt mer lønnsomt enn et tvangssalg. Ofte er domstolene positive til dette.

Hva gjør man hvis man er uenig i et varsel om tvangssalg?

Er du uenig i grunnlaget for tvangssalg har du 1 måned til å sende inn en begrunnelse om hvorfor du er uenig og eventuelt komme med en løsning. I slike tilfeller kan det være lurt å få bistand av en advokat som er ekspert på slike saker.

Engasjerer du en dyktig advokat er sjansen større for at du klarer å stoppe eller finne bedre løsninger enn om du ikke gjør det.

Emnetagger: Hvordan stoppe tvangssalg, unngå tvangssalg, tvangssalg av bolig, inkasso, betalingsanmerkninger, hva er et tvangssalg?