Hva er begjæring om tvangssalg?

Begjæring om tvangssalg kan være alvorlig for den det gjelder. Har du fått et brev med begjæring om tvangssalg? Her forklarer vi hva dette betyr og hva du kan gjøre for å unngå tvangssalg. 

Visste du at du kan unngå tvangssalg ved å refinansiere med pant i bolig? Bare send oss en søknad her, så hjelper vi deg ut av knipa. 

START SØKNAD HER

Les også: Unngå inkasso med disse enkle stegene

Hva er begjæring om tvangssalg?

En begjæring om tvangssalg er rett og slett et varsel i form av et brev som sier at noen vil tvangsselge en av eiendelene dine, som oftest boligen din. En begjæring om tvangssalg skal oppfylle flere formelle krav og skal inneholde følgende: 

  • Partenes navn, fødselsdato og adresse. Dersom tvangssalget gjelder en bedrift skal begjæringen inneholde bedriftens foretaksnummer. 
  • Adressen til det objektet som er blitt begjært tvangssolgt.
  • Det tvangssolge objektets registerbetegnelse (for eksempel andelsummer, organisasjonsnummer eller gårdsnummer/seksjonsnummer/bruksnummer).
  • En fullstendig oversikt over pengekravet (hovedkrav, rentesats, renter og andre omkostninger).
  • Betegnelse av tvangsgrunnlaget

En begjæring om tvangssalg skal ha følgende vedlegg:

  • Varsel om tvangsfullbyrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18.
  • Bekreftet utskrift av grunnboken, denne må ikke være eldre enn 3 mnd. (dette gjelder ikke aksjeleilighet).
  • Kopi av tvangsgrunnlaget

Du kan lese mer om prosessen rundt tvangssalg her: Hva er et tvangssalg?

Konsekvensen av tvangssalg

De negative konsekvensene av et tvangssalg er mange. For det første må du selge boligen din ufrivillig. Dette kan være både en økonomisk og psykisk belastning for de som kravet rettes mot. 

Dersom du må selge en bolig på grunn av tvangssalg er det også større sannsynlighet for å oppnå en lavere pris i markedet sammenlignet med et ordinært salg. 

Slik unngår du tvangssalg

Den beste måten å unngå tvangssalg er å ta tak i de økonomiske problemene så raskt som mulig. Snakk med banken og andre kreditorer for å få på plass en betalingsordning så raskt som mulig. Ikke ta opp mer gjeld for å betale gjeld. En mye bedre løsning er å refinansiere gjelden din slik at du får lavere lånekostnader og slik kan frigjøre midler som du kan bruke til å betale det du skylder.

Les mer om hvordan du kan stoppe et tvangssalg av bolig her.

Vi i Okida har spesialisert oss på å hjelpe folk med betalingsproblemer og andre økonomiske utfordringer. Bare fyll ut søknad om refinansiering her, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid. 

START SØKNAD HER

Ved å refinansiere og samle dine lån til et større lån vil du kunne få lavere rente og bedre lånebetingelser. Slik vil du kunne innfri kravene mot deg og unngå inkasso og tvangssalg. 

Emner: Hva er begjæring av tvangssalg, unngå tvangssalg, bolig med pant, bolig med sikkerhet, begjæring av tvangssalg, unngå inkasso