Unngå inkasso med disse enkle stegene

Unngå inkasso og spar store kostnader. En inkassoprosess innebærer at store gebyrer, salærer og renter legges til det opprinnelige kravet. Vi har spesialisert oss på å hjelpe folk med økonomiske problemer ut av knipa. Har du muligheten til å refinansiere kan du starte en søknad her: 

START SØKNAD HER

I denne artikkelen ser vi nærmere på følgende temaer:

  • Lån med inkasso
  • Hva koster inkasso?
  • Stegene i inkassoprosessen
  • Konsekvenser av inkasso
  • Unngå inkasso med disse enkle stegene

Lån med inkasso

Dersom du har pågående inkassoprosesser eller betalingsanmerkninger, vil du legge merke til at det vil bli svært vanskelig å få lån. 

Grunnen til dette er at bankene anser det som risikofylt å låne penger til folk som ikke kan eller vil overholde sine økonomiske forpliktelser. Forsøker du derfor å ta opp lån med inkasso eller betalingsanmerkninger, vil du sannsynligvis få avslag. 

Hva koster inkasso?

Dersom et krav går til inkasso, legges en rekke kostnader til det opprinnelige kravet, både renter, gebyrer og salærer. Her er de viktigste kostnadene i forbindelse med forsinket betaling og inkasso:

Stegene i inkassoprosessen:

En inkassoprosess består av mange steg. Her er de viktigste stegene i inkassoprosessen kort forklart. For en mer detaljert oversikt, les også vår artikkel: Hva er inkasso

  1. Faktura – Når du kjøper en vare eller tjeneste skal du motta en faktura. Forfallsdatoen som står på fakturaen er fristen for når fakturabeløpet skal være betalt. Forfallsdato er som regel 14 dager fram i tid fra avtaleinngåelse.

2. Purring – Betales ikke fakturabeløpet innen betalingsfristen, kan det legges en purring på det opprinnelige betalingsbeløpet. 

3. Inkassovarsel – betales ikke regningen etter purring, kan det sendes et inkassovarsel. Dette er den siste påminnelsen du får før regningen blir sendt til et inkassoselskap. Et inkassovarsel skal ha minst 14 dagers forfallsfrist. Betaling etter forfall på inkassovarsel kan føre til at kostnader som forsinkelsesgebyr og inkassosalærer kan legges til det opprinnelige kravet.

4. Betalingsoppfordring – dersom kravet fremdeles ikke blir betalt, blir regningen sendt til inkasso. Da tilkommer ytterligere inkassokostnader som legges til det opprinnelige kravet, normalt 210 kroner* (*satsene kan variere)

5. Rettslige skritt – Rettslig tiltak settes i gang ved fortsatt utelatt betaling. Saken kan gå via rettsapparatet til rettslig innkreving. Dersom namsmannen eller forliksrådet kobles inn i saken vil dette medføre ytterligere kostnader ut over opprinnelig beløp.

6. Betalingsanmerkning – en betalingsanmerkning kan registreres 30 dager etter at rettslige tiltak ble iverksatt. Får du en betalingsanmerkning vil dette bli registrert i et nasjonalt register som mange aktører, for eksempel banker, har tilgang til. Dette er svært uheldig. 

For full oversikt over stegene i inkassoprosessen, kan du lese vår artikkel hva er inkasso

Dersom du mener at kravet er feil, må du ta kontakt med den som krever penger av deg så raskt som mulig. 

Konsekvenser av inkasso

Inkasso har mange negative økonomiske konsekvenser for deg: 

1. Det blir dyrt

Dersom du ikke gjør opp en regning innen fristen må du betale rente på forsinkelsen. 

Forsinkelsesrenten er satt av myndighetene. Jo større forfallsummen er, jo høyere er forsinkelsesrenten. I tillegg kommer innkrevingskostnader som for eksempel inkassosalær. Gebyrer legges også til for hver purring som du mottar. 

2. Du vil få avslag på lån

Lån med inkasso er vanskelig. Søker du lån og har betalingsanmerkninger vil du sannsynligvis få avslag. Dette gjelder alle typer lån, både boliglån, kredittlån, forbrukslån og refinansieringslån. Dersom du for eksempel ønsker å refinansiere forbruksgjeld, og du har betalingsanmerkning, vil du få avslag på søknaden. 

Heldigivs blir du kvitt betalingsanmerkningen raskt ved å betale inn kravet. En betalingsanmerkning skal slettes så snart du har gjort opp kravet.  Så snart betalingsanmerkningene er slettet blir det enklere for deg å samle alle forbrukslån og annen smågjeld og refinansiere alt inn i ett ryddig lån. 

3. Du kan få problemer med å tegne mobilabonnement

Er du registrert med betalingsanmerkning kan det være vanskelig å få opprettet nytt mobilabonnement. Det er fordi mobilselskapene ofte kredittsjekker kundene i forbindelse med nytt abonnement, og her kan en betalingsanmerkning være et stort hinder.

Unngå inkasso

Inkasso er absolutt noe du bør unngår. Dersom du kan refinansiere med pant i bolig, kan du unngå innkasso og spare mye penger.

Vi hjelper deg ut av problemene. Bare start søknad her, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

START SØKNAD OM REFINANSIERING HER