Billån – Bilfinansiering som gir deg best vilkår

Det finnes mange måter å finansiere bilen på og generelt vil det lønne seg å innhente tilbud fra flere aktører før du bestemmer deg for hvilken institusjon og type bilfinansiering du velger.

Skaffer du et billånsbevis før du kjøper bilen er det mulig å slå til raskere på bilen du ønsker.

Her er noen tips når du skal finansiere bil:

  • Bruk oppsparte midler. Generelt gjelder at jo høyere egenkapital du har, jo lavere rente får du.
  • Sjekk om du kan få gunstige vilkår på lån via din arbeidsgiver eller ditt fagforbund.
  • Har du rom for å finansiere bilen via huslånet vil dette lønne seg da billån med pant i fast eiendom gir bedre rente enn pant i bilen.
  • Bilforhandlere kan ha kampanjer med svært gunstig rente.  
  • Du kan også søke om forbrukslån.

Bilfinansiering – ulike typer billån:

  • Billån med kaskoforsikring. Tegner du en fullkaskoforsikring ved opptak av lån til bil vil du normalt få bedre rente.  En slik forsikring dekker eventuelle skader både du og andre skulle gjøre på bilen og sikrer derfor banken for lånet gjennom at bilen de har pant i ikke kan bli totalvraket og miste all verdi. Mange glemmer også at man uten fullkaskoforsikring kan man risikere å bli sittende igjen med en ødelagt bil, men et lån som tilsvarer prisen av en ny bil. Så er man litt risikoavers / -bevisst (kall det hva du vil), er det mye som taler for et slikt lån
  • Billån med pant i bilen uten kaskoforsikring. Har du lav bonus for eksempel fordi du er ung eller ønsker å kjøpe en dyr eller spesiell bil kan det lønne seg å ta opp et lån til bil uten kaskoforsikring. Renten på slike lån er normalt høyere, men renten er generelt bedre enn ved et usikret lån siden banken har sikkerhet i bilen.  For å få et slikt lån må du oppfylle en del kriterier når det gjelder lånebeløp og egenkapital.
  • Billån uten sikkerhet Du kan også ta opp billån helt uten krav til pant, forsikringer eller egenkapital, også kalt billån uten sikkerhet. Merk at renten normalt vil være høyere sammenlignet med de andre finansieringsformene.