Skattefradrag ved refinansiering av lån

Det er tid for å få over beløpene i skattemeldingen og mange lurer på om de kan få skattefradrag ved refinansiering av lån. Har du refinansiert et eller flere lån i løpet av 2023? Da kan du ha rett på skattefradrag. I denne artikkelen viser Okida deg hvilke skattefradrag du kan få og hvordan fradragene føres i skattemeldingen. 

Se også: Hva er refinansiering?

Disse skattefradragene kan du få

Refinansiering av lån gir rett på følgende skattefradrag:

  • Rentekostnader
  • Etableringsgebyr
  • Termingebyrer
  • Kostnader til taksering av boligen i forbindelse med låneopptak, for eksempel tinglysingsgebyr og utgifter til takstmann
  • Andre omkostninger for å oppnå lavere rente og kostnader ved opptak av lån

Banken din rapporterer inn renter og andre kostnader som er innbetalt som du kan få fradrag for. Dette inkluderer rentekostnader, etableringsgebyr og termingebyr, så disse postene trenger du ikke å legge inn selv. Men når det gjelder andre kostnader knyttet til refinansiering av lån, som for eksempel rådgivning for å oppnå lavere rente, utgifter til takstmann og tinglysningsgebyr, må du legge inn disse selv i skattemeldingen.  

Slik føres skattefradrag ved refinansiering av lån i skattemeldingen

Fradraget for refinansieringskostnadene skal legges inn under posten “Bank, lån og forsikring”.

Fradraget må føres på det lånet som er refinansiert. Her endrer du beløpet for “renter” for det aktuelle lånet og legger til kostnadene som du har hatt.

Det er et eget felt for å beskrive endringen og legge ved dokumentasjon. Du bør oppgi en liten beskrivelse av utgiftene du har lagt til. Ta vare på relevante kvitteringer i tilfelle kontroll. 

Ofte stilte spørsmål om skattefradag ved refinansiering av lån:

Hva er et skattefradrag?

Et skattefradrag er en reduksjon i den skattepliktige inntekten din som reduserer den totale mengden skatt du må betale.

Hvilke utgifter kan jeg få skattefradrag for?

Du kan få skattefradrag for utgifter som er knyttet til arbeid, helse, utdanning, bolig, og en rekke andre kvalifiserte utgifter som er spesifisert av skatteetaten.

Hvordan får jeg skattefradrag ved refinansiering av lån?

Du må rapportere dine utgifter ved refinansiering av lån når du sender inn skattemeldingen din, vanligvis på relevante skjemaer eller vedlegg som er tilknyttet skattemeldingen.