Hvordan slette kredittkort

Slette kredittkort med disse enkle stegene. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du enkelt kan slette dine kredittkort og forklarer hvorfor det kan være lurt å gjøre.

Sliter du med høy kredittkortgjeld? Ta kontakt med oss i Okida i dag, så kan vi hjelpe deg ut av problemene. Start en uforpliktende søknad om refinansiering her.

Hvorfor bør du slette dine kredittkort?

Du lurer kanskje hvorfor du bør slette dine kredittkort. Grunnen er at dine kredittkort øker din samlede gjeld. Nyere bestemmelser fra Finansdepartementet pålegger nemlig bankene og kredittinstitusjonene å regne all kreditt som gjeld, helt uavhengig av hvor mye kreditt som faktisk er benyttet. Slik kan det bli vanskelig for deg å få innvilget nye lån og kreditter. 

Spesielt for deg som vil ta opp boliglån

Spesielt dersom du ønsker å ta opp boliglån, bør du i forkant gå igjennom dine kredittkort og kvitte deg med kortene som du ikke trenger. Ubrukt kreditt på dine kredittkort fører nemlig til at du får innvilget lavere boliglån. Som en konsekvens kan du faktisk miste muligheten til å kjøpe den boligen som du ønsker deg. 

Med andre ord, dersom du ønsker så mye boliglån som mulig, bør du si opp og slette dine kredittkort. 

Gjeldsregisteret gir banken full oversikt over dine kreditter og lån

Tidligere hadde ikke bankene tilgang til opplysninger om usikrede lån og kreditter tatt opp i andre banker. Det åpnet for muligheten for å unnlate å oppgi informasjon om usikrede kreditter ved søknad om eksempelvis boliglån.

Det nye gjeldsregisteret, som ble innført i 2019, gir bankene full ovesikt over alle nordmenns lån inkludert usikrede lån som har blitt tatt opp i andre banker. Alle typer gjeld registreres i gjeldsregistert, som forbrukslån, kredittlån og billån uten pant. 

Slette kredittkort gjeldsregisteret

Du kan slette og få oversikt over dine kredittkort via gjeldsregisteret. Du kan selv sjekke hvilke opplysninger som er registrert i gjeldsregisteret ved å logge inn på gjeldsregisterets sider for innsyn i egne opplysninger. Dette er en gratis tjeneste hvor du kan sjekke din registrerte gjeld. Her får du også info om bankenes opplysninger for å slette dine kredittkort.

Du logger inn ved hjelp av bankID. Du får blant annet innsyn i kredittgrenser, og også rente- og ikke rentebærende saldoer.

Kanskje finner du gamle kredittkort der du ikke visste at du hadde?

Slik ser din oversikt over kredittkort ut i Gjeldsregisteret

Senk kredittgrensen på dine kredittkort

Et alternativ til å slette dine kredittkort helt er å senke kredittgrensen etter hva du faktisk har behov for. Slik sikrer du deg mot overforbruk og reduserer samtidig din samlede gjeld.

Hvordan slette kredittkort

Slik sletter du kredittkortet – steg for steg:

  1. Bruk BankID til å logge deg inn hos gjeldsregisteret
  2. Her får du full oversikt over dine gjeldsopplysninger og kan blant se hvilke selskaper du har registrert kredittkort hos, dine kredittgrenser, rentebærende saldo, ikke-rentebærende saldo og opplysninger om medlåntaker. Du får også opplysninger om bankenes kontaktinfo for å slette dine kredittkort.
  3. Kontakt leverandøren av kredittkortet du ønsker å avslutte.

Merk at for å avslutte et kredittkort kan du ikke ha utestående kreditt på det aktuelle kredittkortet. 

Sliter du med høy kredittkortgjeld? Ta kontakt med oss i Okida i dag, så kan vi hjelpe deg ut av problemene. Start en uforpliktende søknad om refinansiering her.

Emner: slette kredittkort gjeldsregister

Close

Vil du fylle ut søknaden senere?

Opplysningene behandles sikkert og trygt. Du samtykker til at Okida kan behandle dine personopplysninger
som beskrevet her.