Refinansiering med sikkerhet

Ønsker du å bli kvitt dyr gjeld og betalingsanmerkninger? Refinansiering med sikkerhet kan være løsningen. I denne artikkelen forklarer vi alt du trenger å vite.

Innhold:

Selv om du har økonomiske utfordringer eller betalingsproblemer, kan vi hjelpe deg med refinansiering med sikkerhet i bolig. Dersom du eier hus, leilighet eller fritidsbolig kan du refinansiere med sikkerhet. Du kan også refinansiere om noen andre kan stille sikkerhet for deg. I denne artikkelen forklarer vi alt som har med refinansiering å gjøre, hvordan du kommer i gang, hva du må tenke på og hvordan du søker.

START SØKNAD HER

Start med en enkel søknad, og vi tar kontakt med deg og finner ut hvilken løsning som passer best for akkurat deg.

Hvordan søker jeg om refinansiering med sikkerhet?

Hvis du ønsker å søke om refinansiering med sikkerhet så kan du enkelt følge disse stegene:

 • Fyll ut skjemaet som du finner her
 • Når vi mottar din søknad så begynner vi å preparere den
 • Søknaden din blir sendt til flere banker, slik at du får den beste renten
 • Vi videresender et lånetilbud til deg
 • Du bestemmer hvilket som passer best til deg
 • Det hele er gratis og uforpliktende.

Refinansiering med sikkerhet – fakta og fordeler:

Å refinansiere med pant i bolig kalles også refinansering med sikkerhet i bolig. Du kan spare mye penger og få en bedre økonomisk hverdag etter slik refinansiering:

 • Ved å gå igjennom din økonomi kan vi finne gode løsninger som gir deg en forbedret økonomisk situasjon og lavere månedlige kostnader.
 • Vi kan også hjelpe deg som har pågående inkassosaker eller betalingsanmerkninger.
 • Vår målsetning er at du skal komme styrket ut av et kundeforhold hos oss i form av bedre likviditet, eventuelt unngå tvangssalg
 • Gjennom samtaler og analyser identifiserer vi ulike løsningsalternativer som er tilpasset din økonomiske situasjon.
 • Lån sikres med pant i bolig eller annen fast eiendom. Belåningsgrad vurderes ut ifra boligens beliggenhet og omsettlighet, og kan være inntil 75 – 85 % av boligens verdi.
 • Også hus, hytte eller fritidsbolig kan stilles som sikkerhet.
 • Du må ha betjeningsevne i form av faste eller variable inntekter. Du kan stille med både lønnsinntekt og inntekt i form av stønader fra nav.

Se også: Refinansiering med pant i bolig – så mye kan du spare

Mer om refinansiering med sikkerhet i bolig:

Et refinaniseringslån kan sikres med pant og sikkerhet i fast eiendom. For de aller fleste betyr det at pantet er boligen som de eier selv. Dette kan være både leilighet og hus, både i form av selveier og borettslag. De fleste banker aksepterer også at låntakerens fritidseiendom (ferieleilighet eller hytter) eller utleiebolig brukes stilles som sikkerhet.

Under noen omstendigheter vil bankene akseptere sikkerhet i eiendom som eies av en annen person enn den som skal låne til refinansieringen. Dette kalles kausjonsansvar. Refinansiering med kausjonist kan du lese om lengre ned i artikkelen.

Begrensninger når det gjelder pant i bolig

I henhold til statens retningslinjer kan ikke en finansinstitusjon eller bank låne ut mer penger på en eiendom enn det som tilsvarer 85% av boligens eller eiendommens markedsverdi.

De fleste spare- og boligbanker låner ut inntil 85% når du kjøper en bolig. Om du får muligheten til å utvide lånet til andre formål er imidlertid ikke like sikkert.

Å refinansiere gjeld fra forbrukslån eller kredittkort med sikkerhet i bolig er ofte ikke mulig gjennom din vanlige boligbank. Disse bankene liker ikke å ta risiko. Det å ha høy forbruksgjeld eller kredittgjeld er forbundet med høy risiko.  Det finnes imidlertid spesialbanker som kan være villig til å gå med på slik refinanisering.

Vi kan sette deg i kontakt med slike spesialbanker.

Bare start søknad her, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Lån fra spesialbanker har ofte noe høyere rente sammenlignet med vanlige boliglån, men likevel langt lavere rente enn du har på dine lån og kreditter i dag.

Refinansiering med kausjonist

Å kausjonere betyr å stille egen eiendom som sikkerhet for en annens lån. Kausjonsansvar betyr altså at en annen person lar banken ta pant i en eiendom vedkommende eier, som sikkerhet for lånet som du mottar. Det finnes banker som aksepterer at deler av et lån, eller hele lånet, sikres gjennom en kausjonist.

Selv om refinansiering med kausjonist er en mulighet, er det en del ting man bør tenke over før man går for denne løsningen:

 • Refinansiering av gjeld med kausjonist er en stor forpliktelse for alle parter.
 • Lånesøker må kunne leve med at kausjonisten er en viktig del av økonomien i lang tid fremover
 • Kausjonisten skal være trygg på at lånesøker holder sine forpliktelser
 • Banken skal være trygg på at lånesøker overholder sine forpliktelser og at kausjonisten er i stand til å dekke inn eventuelt tap ved mislighold

Det er mange som advarer mot refinansiering medkausjonist, særlig når det er snakk om refinansiering av store beløp fra kredittkort og forbrukslån. Dersom den som refinansierer misligholder det nye lånet, får dette store konsekvenser både for kausjonisten og for den som refinansierer.

Fordeler med refinansiering med sikkerhet / pant i bolig

Fordelene med å refinansiere i bolig er mange. Ved å samle dine lån og kreditter i boliglånet, vil du få en langt lavere rente sammenlignet med renten du har på dine lån og kreditter i dag. Du får langt lavere rente sammenlignet med et usikret lån. Nedbetalingstiden kan ofte forlenges, slik at dine månedlige lånekostnader blir lavere. Slik får du fristilt penger som du kan bruke til å ytterligere betale ned på gjeld.

Fordeler med refinansiering med sikkerhet:

 • Lavere renter
 • Du kan bli kvitt dyr gjeld og kreditter
 • Mulighet for lang nedbetalingstid

Les også: Alt du må vite om lån med sikkerhet

Ulemper med refinansiering med sikkerhet i bolig

Det finnes også noen bakdeler med refinansiering med sikkerhet i bolig. Å refinansiere med sikkerhet i bolig eller annet objekt gir lavere rente sammenlignet med et usikret lån, men innebærer også store lånesummer. Nedbetalingstiden blir ofte lang, ofte inntil 30 år. Selv lave renter blir til mye penger ettersom årene går, spesielt når lånesummen er høy.Å flytte boliglånet medfører også nye etableringskostnader på flere tusen kroner.

Kort oppsummert:

 • Ofte lang nedbetalingstid
 • Selv lave renter gir høy kostnader over tid
 • Etableringskostnader

Alternativer til refinansiering med sikkerhet i bolig

I noen tilfeller kan det være en gunstigere løsning å refinansiere uten sikkerhet. Hvilket alternativ du bør velge, vil avhenge av din økonomiske situasjon. Dersom du er usikker, snakk med en rådgiver som kan hjelpe deg med refinansiering.

Vi har lang erfaring med refinansiering av ulike typer gjeld. Ta kontakt med oss i dag ved å starte søknad her, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid. Det er gratis og uforpliktende.

Hvem kan søke om refinansiering med sikkerhet?

For å søke om refinansiering med sikkerhet må du oppfylle noen grunnleggende krav:

 • Du må eie en bolig/eiendom som du kan sette som sikkerhet for lånet
 • Det må være ledig verdi i boligen
 • Du må ha en skattepliktig inntekt
 • Du må ha et ønske om å rydde opp i gjelden din

Når bankene og finansinstitusjonene vurderer søknader om refinansiering av alle typer må de overholde retningslinjer fra Finanstilsynet. Det betyr at bankene må ta en grundig sjekk om du oppfyller kravene som er satt av myndighetene. Dette er for å sikre at bankene gjør ansvarlige vurderinger og til slutt at du er trygg. Derfor vil det bli foretatt en kredittvurdering av deg, mer om dette under:

Refinansiering og kredittvurdering

Refinansiering og kredittvurdering er viktig å sette seg inn i. Når du søker om refinansiering med sikkerhet i bolig vil det bli gjort en kredittvurdering av deg. En kredittvurdering er en analyse av din kredittverdighet. Det betyr at din økonomiske fortid, din nåværende økonomi og det du eier, blir vurdert for å anslå sannsynligheten for at du klarer å betale tilbake hvis du tar opp et lån eller bruker kredittkort. Her er litt informasjon om hvordan denne prosessen foregår:

Slik foregår en kredittsjekk:

Kredittsjekker gjennomføres av uavhengige spesialiserte byråer som samler relevant informasjon om deg og legger denne informasjonen inn i en scoremodell. Informasjonen som blir hentet inn blir så plassert inn i en kredittmodell som gir deg en rangering. Du får en plassering, mest vanlig på en skala fra 0 til 100, som så settes videre inn i en skala for risikovurdering som finansinstitusjonene bruker som en del av sin helhetlige vurdering.

En grundig kredittsjekk har også fordeler for deg som kunde. Du får av fagkyndige en god og grundig vurdering av din økonomiske situasjon som er vurdert opp mot et gjennomsnitt.

Hva som vektlegges i en kredittvurdering vil variere noe mellom ulike kredittopplysningsbyråer. Ulike scoremodeller kan også benyttes til ulike formål. De 3 grunnpilarene er imidlertid de følgende:

 • Inntekt
 • Eksisterende gjeld
 • Pågående inkassosaker og betalingsanmerkninger

Refinansiering med sikkerhet ved betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning er en anmerkning som du får dersom du ikke gjør opp en regning eller en krav mot deg, til tross for mange purringer. Du kan lese mer om betalingsanmerkninger og inkassoprosessen her.

Dersom du har en betalingsanmerkning eller registrerte pågående inkassosaker, vil de fleste søknader om lån og refinansiering bli avslått. Dette gjelder også hvis man vil søke om kredittkort og en del andre tjenester, som for eksempel ny strømavtale, forsikring eller nytt mobilabonnement. En betalingsanmerkning vitner om at du ikke har evne til å gjøre opp for deg, derfor vil du i de fleste tilfeller få avslag. Tilbyderne anser at det er for stor risiko knyttet til din økonomi.

Det finnes imidlertid noen spesialbanker som gjør unntak i visse situasjoner, for eksempel du ønsker å refinansiere for nettopp å bli kvitt betalingsanmerkninger eller gjeld. Vi kan sette deg i kontakt med disse bankene.

Bare start en søknad her, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Du må dokumentere din inntekt

Din livssituasjon er også viktig i vurderingen av din kredittverdighet. Derfor må du dokumentere inntekt, både lønnsinntekt og eventull stønad fra NAV. Er du ufør, eier eller leier bolig, om du har andre lån, er også faktorer som blir sett på, fordi dette kan påvirke din betalingsevne.

Se også: Slik dokumenterer du inntekt fra NAV.

Hvor mye kan jeg få i refinansiering?

Hvor mye man kan få i refinansiering vil variere fra person til person. Det er flere faktorer som påvirker hvor mye du kan få i refinansiering:

 • Din inntekt
 • Verdien på panteobjektet (eiendommen som skal brukes som sikkerhet)
 • Dine utgifter

Hvis du ønsker å vite hvor mye du kan få i refinansiering anbefaler vi at du sender inn en søknad. Å søke er helt gratis og uforpliktende.

Slik kommer du i gang med refinansiering

Du kan sende inn en søknad her, det er helt gratis og uforpliktende. Vi vil komme tilbake til deg innen kort tid og for å hjelpe deg i gang med refinansieringen.

Les også: Hva Gjeldsregisteret – alt du trenger å vite

Ofte stilte spørsmål om refinansiering med sikkerhet

Hva trenger jeg av dokumentasjon?

Når du søker om lån med sikkerhet er det en fordel om du har dine 3 siste lønnsslipper, siste skattemelding og din arbeidskontrakt klar. Er du selvstendig bør du gjøre klart dokumentasjon på driften i ditt selskap.

Kan jeg søke om refinansiering med sikkerhet om jeg har betalingsanmerkninger?

Ja, du kan søke om refinansiering med sikkerhet selv om du har betalingsanmerkninger. Vi samarbeider med banker som velger å se bort i fra dette dersom du kan vise til sikkerhet og evne til å betjene gjelden. Dette gjelder også inkasso og lignende situasjoner.