Nordmenns økonomi blir svakere

Nordmenns økonomi blir svakere, viser en undersøkelse fra Intrum. Dyrtiden og prisstigningen har gjort nordmenns privatøkonomi betydelig trangere. Forbruksgjelden øker, samtidig som nordmenn bruker opp sine bufferkontoer for å betale løpende utgifter. 

Mange ubetalte regninger

Det er inkassoselskapet Intrum som slår alarm om nordmenns betalingsvaner. Selskapet har nylig gjennomført en stor undersøkelse i Europa om privatøkonomi og betalingsevne. Funnene viser at nordmenn har fått dårligere økonomi i løpet av det siste året.

Intrum sin undersøkelse avdekker at 6 av 10 nordmenn ikke har betalt én eller flere regninger i tide i løpet av det siste året. På samme tid i fjor var samme forhold 4 av 10, og økningen er den største i hele Europa. 

Mange nordmenn, hele tre av fire, har det siste året lånt penger for å kunne betale regninger, og dette er en dobling i forhold til i fjor. Høy inflasjon som vedvarer og stadig økende renter fører til at stadig flere nordmenn får dårligere råd. 

Nordmenn rammes hardt av renteøkninger

En av grunnene til at renteøkningene biter så hardt her i Norge er at mange eier egen bolig og at de fleste boligeiere har flytende rente på boliglånet, i motsetning til mange andre land hvor folk er mer tilbøyelige til å velge fast rente. Boligprisene har i Norge steget mye de siste årene og mange har tatt opp høye boliglån. Nordmenns høye gjeldsgrad er en av de viktigste grunnene til at nordmenn er i europatoppen når det gjelder ubetalte regninger. Nordmenns økonomi blir svakere også på grunn av den importerte prisstigningen.

Bufferkontoene tømmes

Under pandemien brukte nordmenn flest lite penger grunnet færre utgifter og lav rente. Mange sparte derfor ekstra i løpet av denne perioden. Nå er imidlertid sparemidlene i ferd med å brukes opp. Mange betaler nå regninger med sparepenger. 

Les også: Så mye bør du ha på bufferkonto

Konsekvensen av utbetalte regninger

Dersom en eller flere regninger ikke betales i tide, kan de i verste fall gå til inkasso. I løpet av inkassoprosessen legges det til flere gebyrer, salærer og noen ganger strafferenter, slik at selv små beløp raskt kan vokse seg store. Dersom du etter flere varsler fremdeles ikke gjør opp for deg, vil du pådra deg en betalingsanmerkning, som får store negative konsekvenser for din økonomi. 

Det er derfor best å ta tak i problemene på et tidlig tidspunkt. Dersom du har opparbeidet deg dyr gjeld og regninger som du ikke greier å betale, kan du for eksempel refinansiere med sikkerhet i bolig. Vi i Okida kan hjelpe deg med dette. Bare send oss en uforpliktende forespørsel om refinansiering, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid. 

START SØKNAD HER