Kan selvstendig næringsdrivende gå konkurs? 

Mange lurer på om selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak kan gå konkurs. I likhet med andre typer foretak, kan også selvstendig næringsdrivende bli slått konkurs av kreditorer dersom de ikke får sine krav innfridd. Du kan også slå deg selv konkurs. I denne artikkelen forklarer vi hvordan en konkurs i et enkeltpersonforak fungerer, konsekvenser av konkurs som selvstendig næringsdrivende, og hvordan du kan unngå å gå konkurs. 

Se også: Slik får du boliglån som selvstendig næringsdrivende

Slik fungerer selvstendig næringsdrivende konkurs

For at ditt enkeltpersonforetak skal anses å være konkurs, må foretaket ditt være insolvent. Det betyr at du ikke er i stand til å innfri dine økonomiske forpliktelser og at det ikke finnes eiendeler i foretaket som kan dekke gjelden. Konkurs kan skje på to måter: 

 • En eller flere kreditorer kan slå deg en kurs med en konkursbegjæring.
 • Du kan slå deg konkurs selv. 

Dette er stegene i konkursprosessen: 

 1. Konkursbegjæring til tingretten. Dersom dine kreditorer krever konkurs, må de sende en konkursbegjæring til tingretten i kommunen der firmaet ditt holder til. Du har mulighet til å anke avgjørelsen, men du må betale gebyr for ankene. Du kan også sende en konkursbegjæring på eget initiativ
 2. Møte med kreditorer. Når tingretten mottar konkurskravet, blir du innkalt til et møte sammen med kreditoren eller kreditorene som sendte kravet. 
 3. Registrering av konkurs. Dersom konkursen gjennomføres, blir den registrert i Konkursregisteret. Da må du også sende melding om sletting til Enhetsregisteret. Denne meldingen må inneholde en liste over kreditorer,samt hvilken sikkerhet og hvilke eiendeler selskapet har. 
 4. Deretter blir en bobestyrer utnevnt for å selge eiendeler og betale kostnader. Dette er som regel en advokat. Pengene som drives inn fordeles så mellom kreditorene som har krav mot deg.

De viktigste reglene som omhandler konkurs som selvstendig næringsdrivende finner du i dekningsloven og konkursloven. 

Konsekvenser av konkurs som selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende som har hatt et enkeltmannsforetak, må du fortsette å betale ned gjelden, også etter at foretaket er slått konkurs. Gjelden blir altså ikke slettet etter at konkursbehandlingen er avsluttet og det er ikke noe juridisk skille mellom ditt enkeltmannsforetak og deg som privatperson. Du går altså personlig konkurs.

Blir du slått personlig konkurs vil du måtte selge de fleste eiendeler av verdi, men du får som regel beholde helt nødvendige eiendeler. Gjeldsordning kan bli aktuelt. Da trekkes det penger fra din inntekt ved hver utbetaling og du vil kun sitte igjen med det som er helt nødvendig for å overleve. Både lønn, diverse trygder og pensjon regnes som inntekt. En slik gjeldsordning administreres av namsmannen. 

Unngå konkurs som selvstendig næringsdrivende

Ditt enkeltpersonforetak kan bli slått konkurs dersom foretaket ditt skylder penger til kreditorer som du ikke greier å betale tilbake. Her er noen tips for å unngå konkurs i enkeltpersonforetaket:

 • Budsjett og regnskap. Sett opp et budsjett og hold deg til dette. Fører du også regnskap fortløpende blir det lettere å holde kontroll over inntekter og utgifter.
 • Unngå dyre lån. Ikke ta opp dyre forbrukslån og kreditter for å innfri gjeld til kreditorer. Slik kan problemet bli enda større. Med mindre du vet helt sikkert at du får inntekter i fremtiden som kan brukes til å innfri lånene, bør du unngå forbrukslån og kredittgjeld. 
 • Opprett en bufferkonto for foretaket ditt. Med en bufferkonto står du sterkere dersom en større utgift skulle oppstå. 
 • Refinansier dine eksisterende lån. Dersom du allerede har dyre lån, bør du refinansiere disse. Både kredittgjeld og forbrukslån kan refinansieres med pant i bolig. Etter refinansiering vil du sannsynligvis få bedre rente og bedre betingelser, slik at foretaket ditt får romsligere økonomi. 
 • Inngå forhandlinger med dine kreditorer. Dersom en eller flere kreditorer presser på for å få innfridd sine krav, er det viktig å gå i forhandlinger med disse så raskt som mulig. Selv om det er ubehagelig, kan forhandlinger føre til at du kan få en betalingsutsettelse, en nedbetalingsplan eller deler av gjelden slettet. 

Ofte stilte spørsmål:

Kan selvstendig næringsdrivende gå konkurs?

Ja, i likhet med andre selskapsformer kan selvstendig næringsdrivende bli slått konkurs dersom ikke kravene fra kreditorer innfris. 

Hva betyr personlig konkurs?

Dersom du går personlig konkurs vil namsmannen finne en måte å kreve inn pengene som du skylder kreditorene. Personlig konkurs kan være aktuelt dersom du er selvstendig næringsdrivende som går konkurs, eller om du har gjeldsproblemer og ikke er i stand til å betale dine regninger. 

Emner: Selvstendig næringsdrivende konkurs, næringsvirksomhet, konkurs enkeltpersonforetak