Fradrag på gjeldsrenter

Fradrag på gjeldsrenter får du som regel automatisk, men det er noen ting du må passe på. I denne artikkelen viser Okida deg hvor høyt skattefradrag du kan få, hvilke lån som er omfattet av skattefradrag, hva som er viktig på at du passer på selv, og vi svarer på ofte stilte spørsmål. Vi gir også en oversikt over andre nyttige fradrag du kan få knyttet til ulike typer lån. 

Hva er fradrag på gjeldsrenter?

Alle som har gjeld i Norge har rett på fradrag på gjeldsrenter. Det betyr at du betaler mindre skatt.I 2024 er rentefradraget på 22 % standard for alle typer lån, uansett om det er snakk om studielån, boliglån, forbrukslån, kredittkortgjeld, private lån og andre typer lån. Størrelsen på rentefradraget bestemmes av politikerne og kan derfor endres over tid. 

Du kan blant annet få fradrag knyttet til følgende typer av lån: 

  • Boliglån
  • Studielån
  • Forbrukslån
  • Billån
  • Renter og omkostninger ved kredittkjøp
  • Lån fra arbeidsgiver
  • Lån i utlandet
  • Private lån, eksempelvis lån fra familiemedlemmer

Rentefradag på boliglån

Det er mange som har boliglån i Norge, og rentene man betaler på boliglånet kan utgjøre en vesentlig sum hver måned. Banken du har lån hos er pliktig til å rapportere størrelsen på boliglånet og hvor mye renter som er betalt til skattemyndighetene. Disse beløpene og rentefradraget skal derfor komme automatisk på skattemeldingen din. 

Andre skattefradrag du kan få i forbindelse med boliglån

Når det gjelder skattefradrag på boliglån, kan du i tillegg til gjeldsrentene også få skattefradrag på andre kostnader knyttet til lånet. Du kan for eksempel få fradrag i forbindelse med refinansiering av boliglånet og for utgifter til takstmann ved ny verdivurdering. Du kan også få 

fradrag for kostnader ved individuell nedbetaling av andeler av fellesgjeld i boligselskap.

Rentefradrag på forbrukslån og kredittlån

Når det gjelder rentefradrag på forbrukslån og kredittlån gjelder de samme reglene som for alle andre typer lån. Standard rentefradrag er på 22 % (i 2024) og bankene du har lån hos skal automatisk rapportere opplysninger om lånene til skattemyndighetene. 

Andre skattefradrag du kan få i forbindelse med forbrukslån og kredittlån

I tillegg til skattefradrag på rente du betaler, kan du også få fradrag for kostnader som etableringsgebyr, forsinkelsesrenter og termingebyr, samt kostnader i forbindelse med refinansiering. 

Fradrag på private lån

Mens lånekassen, bankene og de andre norske finansinstitusjonene skal rapportere dine lån til skattemyndighetene, er du selv ansvarlig for å føre private lån i skattemeldingen. Skattefradraget på private lån er det samme som andre lån, nemlig 22 % i 2024. Den som har lånt deg penger, må føre tilsvarende beløp i sin skattemelding og betale skatt av renteinntektene. 

Fradrag på lån fra utlandet

Du får også skattefradrag på lån fra utlandet, men du må selv sørge for å føre opp lånet i skattemeldingen. Ta vare på relevant dokumentasjon dersom skatteetaten skulle be om det. 

Hva kan ikke trekkes fra?

Det er ikke alle kostnader knyttet til lån som du kan få skattefradrag for. Rentene må være påløpt og betalt i det aktuelle inntektsåret. Kostnader som innkrevingsgebyrer og rettsgebyrer får du ikke fradrag for. Slike gebyrer er ikke direkte knyttet til lånet. Du får heller ikke fradrag for inkassogebyr, rentetillegg på restskatt eller gebyr for tinglysning av pantobligasjon.

Slik finner du oversikt over betalte renter i skattemeldingen

Dine renteutgifter finner du normalt i post 3.3.1, mens renter på utenlandske lån finnes i post 3.3.2. Normalt er post 3.3.1 ferdig utfylt i skattemeldingen fordi norske kredittinstitusjoner og banker gir informasjon til Skatteetaten om hvem som har betalt renter, og hvor mye som har blitt betalt. Du mottar vanligvis årsoppgaven din tidlig på året. 

Sjekk alltid at opplysningene stemmer

Selv om bankene skal rapportere inn beløpene i skattemeldingen er det viktig at de ulike lånene er oppført riktig. Dersom du finner feil, må du selv endre dem manuelt i skattemeldingen under punkt 3.3.1. Private lån og lån fra utlandet blir ikke automatisk oppført i skattemeldingen. 

Ofte stilte spørsmål om fradrag på gjeldsrenter:

Hvilke fradrag på gjeldsrenter kan du få?

Du kan få fradrag på lån og kreditter, forsinkelsesrenter, etableringsgebyrer,og termingebyrer. Dette omfatter både vanlige norske banklån, private lån og lån fra utlandet

Hvem kan få skattefradrag?

Alle med lån har rett på skattefradrag på renter på de lånene som de har.