Hva er gjeldsordning?

Hva er gjeldsordning? Og hva gjør du dersom du har havnet i økonomisk trøbbel? I denne artikkelen svarer vi på de vanligste spørsmålene rundt gjeldsordning.

Har du havnet i økonomisk knipe? Visste du at du kan refinansiere din gjeld og bli kvitt betalingsanmerkninger?

Vi kan hjelpe deg. Bare START SØKNAD HER så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Hva er gjeldsordning?

Gjeldsordning er en måte å komme seg ut av en økonomisk situasjon hvor det er vanskelig eller umulig å betjene gjelden. Hensikten med gjeldsordning er å unngå situasjoner hvor man ender opp som gjeldsslave for resten av livet.

En gjeldsordning innebærer at man over en periode, normalt på 5 år, må leve på et økonomisk minimum etter norsk standard. Samtidig vil man beholde den delen av inntekten som er nødvendig til nødvendige bokostnader og livsopphold. Resten av inntekten må brukes til å tilbakebetale gjeld. Den gjelden som ikke er innfridd når gjeldsordningsperioden er over skal slettes under forutsetning av at skyldner har opprettholdt sin del av gjeldsordningen. Gjeldsordning kommer ofte som et resultat av gjeldssanering. Du kan lese mer om hva er gjeldssanering her.

Les mer om gjeldsrådgivning for deg med høy gjeld her.

Du må være varig ute av stand til å betjene gjelden

Det må oppfylles noen vilkår for å få gjeldsordning. Du må være «varig ute av stand» til å betjene gjelden din. Det holder ikke at du ikke klarer gjelden din en måned eller to. Det må være i uoverskuelig fremtid. Du vil normalt kun få gjeldsordning kun en gang i livet. Når det skal gjøres en vurdering i forhold til om man er varig ute av stand til å betjene gjelden så skal dette vurderes i lys av alder, utdannelse/ arbeidserfaring/ fremtidige inntektsmuligheter, gjeldens størrelse, familiesituasjon, årsak til gjeldsproblemer m.m.

Før du kan søke om gjeldsordning må du ha forsøkt å ha ordnet gjelden selv først. Ta kontakt med kreditorer og forhandle med dem. Å forhandle med flere kreditorer kan imidlertidig være tidkrevende og vanskelig.

Ønsker du hjelp med denne prosessen, kan du kontakte oss i dag.

Start søknad om refinansiering her.

Vi har lang erfaring med å forhandle med kreditorer for å få bedre betingelser på gjelden slik at du unngår inkassosaker, betalingsanmerkninger og gjeldsordning.

Når gjeldsordning er eneste utvei

Om gjeldsordning likevel er eneste utvei, fungerer det slik:

  • Du må søke om gjeldsordning via namsmannen i din kommune. Du vil normalt bli bedt om å stille i et møte hvor dine muligheter gjennomgåes.
  • Dersom problemet kan løses ved å selge formuesgoder som bolig, bil eller båt så oppfyller man ikke kravene til gjeldsordning.
  • Det er viktig at du gir namsmannen riktige og fullstendige opplysninger. Hvis ikke, kan du senere miste gjeldsordningen.
  • Forbered deg på en enkel levestandard i flere år fremover. Regn med at du må gi avkall på aktiviteter som før var en selvfølge
  • Får du avslag på søknaden din, kan du klage til tingretten eller søke på nytt igjen senere

Du kan søke om gjeldsordning her

Slik kan du unngå gjeldsordning

Du kan unngå problemer med økonomien og gjeldsordning ved å ta tak i de økonomiske problemene på et tidligere tidspunkt. Har du flere ubetalte regninger eller sliter med høy gjeld, kan du forsøke å refinansiere gjelden din for å få bedre betingelser og lavere lånekostnader. Slik blir det lettere å betjene gjelden hver måned og du kan også bli raskere gjeldsfri. Vi i Okida kan hjelpe deg med dette. Send oss en uforpliktende søknad ved å benytte linken under, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

START SØKNAD OM REFINANSIERING HER

Emner: Hva er gjeldsordning, gjeldssanering, personlig økonomi, inkasso, unngå gjeldsordning