Hva er gjeldssanering?

Hva er gjeldssanering? Gjeldssanering betyr sletting av gjeld. Her får du en oversikt over i hvilke tilfeller det er mulig å få gjelden slettet. Vi forklarer også forskjellen mellom tvungen og frivillig gjeldsordning og svarer på spørsmål rundt tvangssalg ved gjeldssanering. 

Innhold:

Har du problemer med høy gjeld? 

Du kan unngå gjeldsordning ved å refinansiere dine lån. Send oss en uforpliktende søknad om refinansiering i dag for lavere lånekostnader og en lettere økonomisk hverdag.

START SØKNAD HER

Hva er gjeldssanering?

Gjeldssanering betyr at en person som skylder penger får slettet hele eller deler av sin gjeld. Dette kan være alle typer gjeld, som for eksempel kredittkortgjeld, forfalt husleie, forbruksgjeld eller andre typer gjeld. Gjeldssanering er som regel siste utvei etter at alle andre løsninger er prøvd og det er gjeldsordningsloven som regulerer forholdene knyttet til gjeldssanering. 

Når er det mulig å få gjeldssanering?

For at gjeldssanering skal være mulig, må et eller flere av følgende forhold foreligge: 

  • Kreditor må være enig at beløpet som skyldes ikke kan betales i overskuelig fremtid
  • I noen tilfeller kan kreditorer være villig til å motta en del av beløpet og ettergi resten.
  • Kravene knyttet til gjelden som slettes må være eldre enn 3 år

Før gjeldssanering iverksettes må debitor og kreditor forhandle. Slike forhandlinger involverer ofte også inkassobyråer, banker og offentlige etater. Sletting av gjeld er absolutt siste utvei når den som skylder penger ikke kan innfri sine forpliktelser. 

Se også: Slik kommer du ut av betalingsproblemer

Gjeldsordningsperiode

Med gjeldssanering følger det med en gjeldsordningsperiode som vanligvis varer i 5 år. Ved tvungen gjeldsordning er maksimumsgrensen på 10 år. I denne perioden beholder den som skylder penger kun et fastsatt beløp til livsopphold etter gjeldende livsoppholdssatser. All øvrig inntekt skal gå til å dekke gjeld.

Du kan lese mer om hva er gjeldsordning her.

Tvangssalg ved gjeldssanering

Med gjeldssanering og gjeldsordningsperiode kommer som regel tvangssalg av bolig. Pengene fra salget skal gå med til å dekke gjeldskravene. 

Unngå tvangssalg av bolig – søk refinansiering her

Det finnes imidlertid unntak. Eier du en liten bolig med nøktern standard i forhold til ditt behov, kan det hende at du får beholde boligen også ved gjeldssanering og i løpet av gjeldsordningsperioden. Det kan også tas spesielle hensyn dersom skyldner har barn og / eller at leiemarkedet i området er problematisk. 

Tvungen og frivillig gjeldsordning

Det finnes to typer gjeldsordning, tvungen gjeldsordning og frivillig gjeldsordning:

Frivillig gjeldsordning

Frivillig gjeldsordning kommer som et resultat av forhandlinger mellom debitor og kreditorer. Ved frivillig gjeldsordning må alle kreditorene akseptere avtalen og partene står friere til å avtale en løsning seg i mellom. 

Forhandlinger mellom debitor og kreditor kan føre til en avtale som innebærer:  

  • Betalingsutsettelse
  • Helt eller delvis avkall på omkostninger og renter
  • Helt eller delvis bortfall av gjelden

Tvungen gjeldsordning

Tvungen gjeldsordning begjøres som regel som et resultat av at en eller flere kreditorer ikke vil godta forslaget til frivillig gjeldsordning. Da sendes saken til namsmannen og avgjørelse i tingretten.

Slik kan du unngå gjeldssanering

Selv om gjeldssanering betyr at hele eller deler av gjelden din blir ettergitt, er konsekvensene som følger lite gunstige. Du vil måtte leve 5 år på et minimum i henhold til gjeldende livsoppholdssatser. Eier du bolig er det stor sannsynlighet for at denne vil bli tvangssolgt. All øvrig inntekt vil gå med til å dekke gjeld. Du bør derfor forsøke å ordne opp i gjelden din på et tidligere tidspunkt. Har du mye gjeld, bør du derfor forsøke å refinansiere denne. Vi i Okida kan hjelpe deg med dette. Bare start en uforpliktende søknad om refinansiering her, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid. 

START SØKNAD HER


Emner: Hva er gjeldssanering, unngå gjeldsordning, personlig økonomi,  frivillig gjeldsordning, tvungen gjeldsordning, gjeldsordningsperiode