Boligkjøp finansieres med forbruksgjeld

Boligkjøp finansieres med forbruksgjeld. E24 melder at inntil 30 prosent av veksten i forbrukslån siden 2015 kan ha gått til boligkjøp.

Da regnes heller ikke kredittkortgjeld med. Det er Eiendomsverdi som har gjort disse beregningene. De utarbeider boligstatistikk som presenteres hver måned av meglerbransjen. De siste beregningene viser at langt flere boligkjøp i Norge har blitt finansiert av forbrukslån enn tidligere antatt.

Selv om det i 2015 kom nye, strengere regler for å få boliglån har nordmenn brukt mer på å kjøpe boliger, og boligprisene har steget. Det er beregnet at det er brukt mellom 8,75 og 13,95 milliarder kroner i økte forbrukslån som følge av innstrammingene for å få boliglån.

Les også: Bli kvitt forbruksgjeld med refinansiering med pant i bolig

Meglerforeningens direktør presiserer at anslaget bygger på forutsetninger om usikre tallstørrelser, og at det derfor er nødvendig å ta forbehold.

At de fleste banker ikke har tillatt bruk av forbrukslån til boligkjøp, betyr at lånesøkerne har holdt tilbake eller gitt gale opplysninger.

For myndighetene del er det jo absolutt ikke ønskelig at folk kjøper bolig med forbrukslån, derfor prøver Finanstilsynet å stramme inn nå, blant annet ved det nylig opprettede gjeldsregisteret. Blant innstrammingene er det nye gjeldsregisteret, som ble innført 1. juli. Registeret gir bankene informasjon om nordmenns forbruksgjeld. Se mer om gjeldsregisteret her.

De som tar opp forbrukslån for å stille med egenkapital, skal dermed bli avslørt.

Hvis det er riktig at så mye boligverdi er blitt finansiert med forbrukslån, kan dette gjøre boligmarkedet mer sårbart vedet omslag, som f.eks renteendringer eller plutselig fall i etterspørselen etter boliger.

Tags: Personlig økonomi. Forbruksgjeld.