Nordmenns forbruksgjeld øker 

Nordmenns samlede forbruksgjeld har økt helt siden januar 2022. I løpet av 2023 har forbruksgjelden steget med 160 milliarder kroner*. Det betyr at økningen i forbruksgjeld har vært på åtte prosent i løpet av de siste to årene*

Hva betyr dette?

Mange greier å betjene gjelden uten problemer, men flere vil også få betalingsutfordringer grunnet dyrtid med høyere priser stigende renter. Høyere priser på mat, strøm og drivstoff, i tillegg til svak krone, har påvirket privatøkonomien til mange. Stadig flere tyr til forbrukslån for å betale regninger eller kredittlån for å betale varer og tjenester. Gjeldsbelastningen i norske husholdninger er også blant de aller høyeste i verden. Samlet kan dette føre til et press på privatøkonomien til mange. For dem som er mest sårbare, eller som ikke er i stand til å redusere forbruket, kan disse faktorene bety akutte pengeproblemer. 

Les også: Derfor bør du ha en bufferkonto

Hva er konsekvensen av forbruksgjeld?

Forbruksgjeld har høy rente sammenlignet med andre typer lån, som for eksempel boliglån. Med forbruksgjeld vil altså husstandens renteutgifter øke. Jo høyere gjeld av denne typen, jo høyere ekstra kostnader hver måned. I tillegg til renter, kommer ofte innbetalingsgebyrer og andre gebyrer. 

Hva skjer om ikke forbruksgjelden betales?

Dersom du ikke betaler forbruksgjelden, vil gjelden etterhvert gå til inkasso. Da vil ytterligere gebyrer og salærer tilkomme. Det er dessverre mange som opplever å komme inn i en negativ gjeldsspiral grunnet for høy forbruksgjeld og kredittkortgjeld. I ytterste konsekvens kan mislighold av gjeld føre til tvangssalg av eiendeler (som regel bolig) eller lønnstrekk. 

Har du høy forbruksgjeld?

Dersom du har høy forbruksgjeld kan det lønne seg å refinansiere. Å refinansiere med pant i bolig er det mest lønnsomme. Med sikkerhet i bolig vil du normalt få en mye lavere rente på lånet. Vi i Okida kan hjelpe deg med dette. Ta kontakt med oss via dette kontaktskjemaet, og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

*Kilde: tv2/nyheter