Kreditt – slik ivaretas dine rettigheter

Finansavtaleloven regulerer forholdet mellom deg og banken / kredittselskapet / kredittyter og her er en oversikt over de viktigste bestemmelsene:

Du er beskyttet mot useriøs markedsføring

Finansavtaleloven § 46 sier at kredittytere (banken, kredittkortselskapet eller andre kredittytere), har opplysningsplikt når de markedsfører sine produkter mot deg som kunde. Dette gjelder både markedsføring av lån og kredittrelaterte produkter som f.eks. kredittkort eller varer på avbetaling. Kort fortalt innebærer det at all markedsføring må inneholde opplysninger om følgende:

  • alle kostnader knyttet til kreditten
  • samlet kredittbeløp
  • kredittavtalens løpetid

Selve kredittavtalen skal inngås skriftlig og det kreves også at den skal være signert enten elektronisk eller på papir av deg som forbruker for å være bindende.
Ifølge kredittloven § 51b har du alltid 14 dagers angrerett på kredittavtalen (med unntak av fastrentelån).
Tilbydere og formidlere av kreditt pålegges etter loven å gi deg som kunde utfyllende forklaringer i forbindelse med kredittsøknader. Dette skal gi deg som kunde et grunnlag for å vurdere om den foreslåtte kredittavtalen passer til ditt behov og finansielle situasjon.
Dessuten har bankene og kredittkortselskapene ifølge Finansavtaleloven § 47 frarådingsplikt. Det vil si at de har plikt til å innhente opplysninger om din økonomiske situasjon (kredittvurdering) og fraråde låneopptak både skriftlig og muntlig hvis de mener at din økonomiske situasjon ikke er solid nok til å på dra deg kreditt.

Tryggere kjøp ved bruk av kredittkort

Kjøper du en vare eller tjeneste på kreditt står du langt tryggere enn om du kjøper med vanlig debet bankkort eller kontant. Kjøper du på kreditt er du nemlig også beskyttet av finansavtaleloven. Her kan du lese hva dette innebærer:
Beskytter deg mot useriøse selgere
Finansavtaleloven § 54b gir deg rett til å fremme pengekrav for mangelfull vare eller tjeneste mot kredittyter.
Kort fortalt gir denne paragrafen deg retten til å kreve pengene dine tilbake fra kredittyteren (normalt banken eller kredittkortselskapet), om du har blitt svindlet eller varen du har kjøpt har feil og mangler. Dette gjelder for kjøp både i Norge og i utlandet, og er en bra måte å beskytte seg mot useriøse selgere.
For at du skal kunne fremme et slikt krav etter Finansavtalelovens § 54b, må fire punkter være innfridd;

  • Du må ha handlet på kreditt.
  • Du må ha handlet hos en næringsdrivende.
  • Det må foreligge en feil eller mangel ved varen eller tjenesten som du har kjøpt.
  • Du må ha forsøkt å løse saken hos selger først.
  • Hvis alle disse fire momentene er oppfylt kan du: Klage til kredittyter (banken eller kredittkortselskapet)

Beløpet du krever av kredittyter må være det samme kravet du har overfor selger, og kan kun være pengekrav. Du kan kun kreve beløp som er oppad begrenset til kjøpesummen, du kan altså ikke få erstattet eventuelle merkostnader.
Du bør klage skriftlig så raskt som mulig. Ta vare på all dokumentasjon, det vil si kopier av kvitteringer og eventuell korrespondanse med selger, og legg dette ved den skriftlige klagen. Dette gjør prosessen både raskere og enklere.