Hva er utleggsforretning? 

Har du fått varsel om utleggsforretning? I denne artikkelen forklarer vi hva utleggsforretning er, hvilke konsekvenser det medfører og hvordan du kan stoppe utleggsforretningen. 

Innhold:

Hva betyr utleggsforretning?

En utleggsforretning er en del av inkassoprosessen. Dersom du har ubetalte krav og ikke har gjort opp for deg til tross for flere purringer og varsler, kan den du skylder penger ta saken videre til namsmannen. I tilfelle namsmannen vurderer kravet som gyldig, kan en utleggsforretning igangsettes. 

Det første som skjer er en kartlegging av hvordan pengene som du skylder skal innkreves. Det er to vanlige måter å drive inn pengene på: 

  • Utleggstrekk kalles også lønnstrekk og går ut på at det vil trekkes et forhåndsbestemt beløp fra din inntekt før du får utbetaling til din konto. Inntekt omfatter både lønn, trygdeytelser, pensjon eller annen inntekt. Ved utleggstrekk er det NAV eller arbeidsgiver som er ansvarlig for å utføre trekket.
  • Utleggspant innebærer at det tas pant i eiendom, eiendeler eller andre formuesobjekter som du eier. Utleggspant innebærer også at dine eiendeler kan tvangsselges for å dekke inn beløpet som du skylder. Spesielt om det er snakk om bolig eller bil, kan tvangssalg oppleves tøft for mange. 

Varsel om utleggsforretning

Du skal alltid motta varsel om utleggsforretning før en endelig begjæring blir utstedt. Inkassoselskapet eller kreditoren må varsle deg om tvangsfullbyrdelse og du skal ha en frist på to uker for å gjøre opp kravet. Du skal også ha mulighet til å klage på utleggsforretning og melde fra dersom du er uenig i kravet. Dersom du mener at noen av avgjørelsene som ble tatt av namsmannen var uriktige, kan du også klage etter at vedtaket er satt i verk, 

Konsekvenser av utleggsforretning

Når du er i prosess med utleggsforretning, står du altså ikke fritt til å disponere hele inntekten din selv. Ofte sitter du igjen med et beløp som bare dekker helt nødvendige utgifter. Lønnstrekk kan likevel ikke vare mer enn 24 måneder, altså 2 år, før ordningen fornyes. I forbindelse med utleggsforretning er det også vanlig at en betalingsanmerkning registreres på deg. Da får du ikke tatt opp lån eller kreditter, tegnet nye strømavtaler eller mobilabonnement. Du kan også få problemer på arbeidsmarkedet og leiemarkedet. 

Hvor lenge varer den?

Dersom du blir utsatt for lønnstrekk, kan du ikke trekkes mer enn 24 måneder, altså 2 år. Ordningen kan imidlertid fornyes. 

Få hjelp til å stoppe utleggsforretning

Du kan få hjelp til å stoppe utleggsforretning. Enkelte spesialbanker kan refinansiere gjelden du har slik at den blir enklere å håndtere. I stedet for lønnstrekk, blir du sittende igjen med et lån som tilpasses din økonomiske situasjon. Det er enklere å få refinansiering dersom du kan stille med sikkerhet i bolig. Vi i Okida kan hjelpe deg med dette. Bare send oss en uforpliktende søknad, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid. 

START SØKNAD HER

Alternativt kan du søke om refinansieringslån uten sikkerhet, men da må du som regel betale en høyere rente. Det kan uansett lønne seg å refinansiere dersom du kan samle flere dyre lån til ett lån og oppnå lavere lånekostnader og bedre oversikt.

Ofte stilte spørsmål om utleggsforretning

Har utleggsforretningen konsekvenser for min samboer/ektefelle?

Det skal ikke tas utlegg i ektefelle eller samboers lønn eller trygd. Du er personlig ansvarlig for din gjeld. Det kan heller ikke tas utlegg i samboer/ektefelles andel av eiendom eller andre formueobjekter, men det kan tas pant i den delen du som skyldner eier. Dersom dere vurderer ta opp nytt lån eller refinansiere lån, kan dette bli vanskeligere når boligen er delvis tatt pant i.

Kan man klage på utleggsforretning?

Ja, du skal ha mulighet til å klage på vedtak om utleggsforretning. Du skal også ha mulighet til å gjøre opp for deg før eventuelt lønnstrekk settes i kraft. 

Hvordan kan man forhindre utleggsforretning før den inntreffer?

Vær proaktiv med gjeldsforpliktelsene dine! Dette kan for eksempel være å kontakte kreditorer for å diskutere betalingsplaner, søke økonomisk rådgivning for å betale ned gjelden mer effektivt, og vurdere refinansieringsmuligheter. Dette kan du gjøre for å samle gjeld og redusere renteutgiftene.

Hvordan påvirker utleggsforretning kredittscoren din?

Utleggsforretning kan ha en negativ effekt på kredittscoren din. Dette er fordi en utleggsforretning kan indikere alvorlige betalingsproblemer, og kan registreres som en betalingsanmerkning. En dårligere kredittscore kan gjøre det vanskeligere å få lån, kreditt eller abonnementer.

Er det mulig å slette en utleggsforretning, og i så fall, hvordan?

Ja, det er mulig å oppheve/slette en utleggsforretning. Dette gjøres ved å betale gjelden i sin helhet, eller ved å komme til enighet med kreditoren om en betalingsplan som begge parter aksepterer.