Nordmenns inkassogjeld overgår 114 milliarder kroner

Nordmenn var skyldige mer enn 114 milliarder kroner i inkasso ved utgangen av fjoråret, ifølge Finanstilsynet.

Det er en økning fra 108 milliarder kroner ved slutten av 2019, samtidig som det ble registrert rundt 400.000 færre inkassosaker. Det betyr altså at hver enkelt inkassosak blir større og mer alvorlig.

Ønsker du å bli kvitt inkassogjeld?

Bare start utfylling av søknad her, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Antall inkassosaker har gått noe ned gjennom coronakrisen, men det er bekymringsfylt at sakene blir større og større.

Finanstilsynet rapporterer også at den totale summen av innkasserte midler oversteg 40.6 milliarder kroner ved utgangen av 2020, opp fra 38,6 milliarder kroner fra et år i forveien.

Enkelte av gebyrene har etter et stortingsvedtak blitt redusert. Eksempelvis har gebyrene for inkassovarsler og purringer blitt halvert fra 70 til 35 kroner. I tillegg ble inkassosalærene nedjustert. Dette gjelder spesielt for de minste kravene. Salæret for krav opp til 500 kroner er nå på 175 kroner, mot tidligere 350 kroner.

Ifølge Finanstilsynet er nesten fire av ti kroner av den totale innfordringsmasser er gebyrer og salærer.

Vi har spesialisert oss på å hjelpe folk med inkassogjeld og betalingsproblemer. Våre dyktige rådgivere kan hjelpe deg ut av knipa. Bare start søknad her, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Bli kvitt inkassogjeld i dag