Bør du binde renta?

Under pandemien har renta vært rekordlav, der det nærmest har vært “gratis” å låne penger. Som alle vet er rentene i 2023 på full fart oppover og det er naturlig å stille seg spørsmål om du bør binde renta.

Innhold:

Nordmenns gjeld har økt kraftig de siste årene, derfor ser vi at flere og flere havner i trøbbel nå som renta har steget med et par prosent. Kombinert med høyere levekostnader merker de aller fleste at man har fått mindre å rutte med. SSB´s analyse i høst viser at hver av oss har hatt 18.000,- mindre å rutte med i 2022.

Rentebane Norges Bank

Styringsrenten fastsettes åtte ganger i året av Norges Bank. De foreløpige prognosene er at vi skal over på “normalhevinger” fremover, at renten gjennom vinter og vår 2023 skal fortsette med 0,25% hevinger, men at det skal avtal over sommeren. Dette kan imidlertid forandre seg, da verden opplever en ustabilitet vi ikke har sett i moderne tid.

Økonomisk usikkerhet

Vi lever i en tid der vi har hatt 2-3 år med pandemi, energikrise over store deler av verden, krigen i Ukraina og kraftig inflasjon som betyr høyere priser på varer og tjenester. Har prisveksten nådd en topp, samtidig som boligprisfallet vil avta, eller står vi foran det verste enda?

Fastrente gir trygghet og forutsigbarhet

Om du bør binde renten eller ikke vil i stor grad avhenge av din økonomiske situasjon. Om du er blant de som definitivt ikke tåler renteoppgang, bør du binde renta på hele eller deler av lånet ditt. Dette vil gi deg trygghet og forutsigbarhet, du vet hvor mye du skal betale i renter og avdrag hver måned uansett hva renten blir.

Flytende rente er historisk sett billigst

På den annen side kan du risikere å tape penger på å binde renta. Historikk viser nemlig at det lønner seg over tid med flytende rente på lånet. En bunden rente er som regel en del høyere enn den flytende markedsrenten. Du risikerer derfor å binde renta på et for høyt nivå og vil måtte betale mer enn du må.

Ønsker du flere råd om lånerenten? Les her.

Selv om prognosene viser at rente skal stige framover, er det ikke sikkert at dette slår til. Om det skjer plutselige endringer i verdensøkonomien, kan rente forbli lav i mange år framover.

Fastrente gjør deg mindre fleksibel

Dessuten kan du ikke bryte fastrenteavtalen. Da vil du måtte betale mellomlegget til banken, og det kan bli ganske dyrt. Du kan heller ikke gjøre større endringer på lånet i fastrenteperioden og mister dermed muligheten til for eksempel å betale raskere ned på lånet eller bytte bank.

Du kan binde renta på deler av lånet

Noen velger å binde renta på deler av lånet, mens den andre delen har flytende rente. Særlig gjelder dette unge med høye lån.

Det finnes ikke noe fasitsvar på om du bør binde renta eller ikke. Du må ta en helhetsvurdering ut fra din økonomiske situasjon. Sjekk hvor mye renteoppgang du tåler, og tenk over hvilken risiko du ønsker å ta i forhold til stigende renter og hvilken fleksibilitet du ønsker.

Rentegaranti ved refinansiering

En av flere potensielle løsninger med tanke på refinansiering innebærer rentegaranti, som vil si at du er garantert at renten ikke stiger de 3 første årene du er kunde i den aktuelle banken. 

Her vil renta være noe høyere enn den til enhver tid flytende renten, men til gjengjeld har du en garanti for at den ikke stiger ukontrollert høyt i fremtiden. Det er og mange som foretrekker forutsigbarheten dette medfører.

Søk refinansiering med rentegaranti – selv med inkasso og betalingsanmerkninger.