Du taper penger på sparekontoen din

Du trodde kanskje at du tjener på å sette penger i banken? Der tar du feil. I denne artikkelen forklarer vi hvorfor du taper penger på å sette de på sparekonto, hvilke alternativer som finnes når vi opplever inflasjon, og hvordan du bør spare. 

Inflasjon – Derfor taper du på å ha pengene i banken

Grunnen til at du taper penger på å ha de stående på en vanlig konto eller sparekonto er at prisstigningen, også kalt inflasjon, i økonomien er høyere enn renten du får på din konto. Selv om du får rente på din konto, vil pengene bli verdt mindre over tid. Dette skjer fordi prisen på nødvendige varer og tjenester stiger mye mer. Du mister altså kjøpekraft. 

Alternativer til å ha penger på konto

Enkeltaksjer – ved kjøp av enkeltaksjer kjøper du en eiendel i et aksjeselskap. Aksjer kan gi faste utbytter og kan stige mye i verdi dersom selskapet går godt, men er også forbundet med høy risiko. Dersom selskapet går konkurs kan du tape hele investeringen. 

Aksjefond er fond som investerer i flere aksjer, enten innenfor en bestemt bransje, innenfor et geografisk område eller etter andre kriterier. Det finnes også brede globale aksjefond. Det finnes aksjefond med ulike nivåer av risiko, og verdien av aksjefond med høy risiko vil typisk svinge mer sammenlignet med lavrisiko fond. Likevel er det vesentlig tryggere å investere i aksjefond sammenlignet med enkeltaksjer. Historisk sett har avkastingen på aksjefond vært god over tid. Derfor er anbefales ofte fondssparing dersom man har en sparehorisont på mer enn 3 år. Historisk avkasning er imidlertid ingen garanti for fremtidig utvikling.

Obligasjonsfond og rentefond er relativt sikre og kan gi litt høyere renter enn på sparekontoen. Men dersom inflasjonen er høy kan prisstigningen likevel spise opp avkastningen.

Eiendom kan gi god avkastning over tid. I Norge har mange de siste årene tjent gode penger på kjøp og salg av eiendom på grunn av den store prisstigningen. Investering i eiendom er imidlertid også forbundet med stor risiko. For det første må man gå inn med mye penger for å kjøpe eiendom. For det andre kan man tape mye penger dersom markedet snur. Et alternativ til å kjøpe hele eiendommer er såkalt folkefinansiering, der man kan investere mindre summer i eiendomsprosjekter. 

Kryptovaluta har blitt en populær spareform de siste årene. Kryptovaluta svinger ekstremt mye i verdi, noe som gjør de til attraktive investeringsobjekter for tradere som tjener penger på kurser som svinger. Det er svært høy risiko forbundet med kryptovaluta. Kryptovalutamarkedet er nytt og uregulert og investeringer i kryptovaluta er derfor ikke omfattet av de samme garantiene og sikkerheten som andre investeringsformer. Kryptovaluta kan være en spennende spareform som kan krydre porteføljen din, men du bør aldri investere mer enn du har råd til å tape. Du bør heller ikke sette en stor andel av dine midler i slike investeringer.

Nedbetaling av gjeld: Dersom du har mye gjeld, bør du alltid prioritere å betale ned på gjelden. Har du dyr gjeld, som for eksempel forbruklån, kredittgjeld eller andre dyre smålån, bør du nedbetale disse lånene først. Dersom du ikke har muligheten til å betale ned alt på en gang, bør du forsøke å refinansiere slike lån for å få lavere lånekostnader. Det beste er å refinansiere med sikkerhet i bolig. Da får du den laveste renten og de beste betingelsene.

PRØV VÅR REFINANSIERINGSKALKULATOR

Tidshorisont er avgjørende

Selv om du kan få høyere avkastning på å sette pengene dine i for eksempel aksjefond, aksjer, eiendom eller kryptovaluta, er tidshorisonten avgjørende for hvor du bør sette pengene dine. Du bør aldri tømme sparekontoene dine helt. Det er anbefalt å alltid ha en buffer på sparekonto i tilfelle uforutsette utgifter skulle dukke opp, selv om det er sterke signaler på inflasjon. Da vil du stille sterkere dersom en stor uventet regning skulle dukke opp eller om du skulle bli arbeidsledig, ufør eller økonomien skulle bli trangere av andre årsaker. Beløpet på bufferkontoen bør tilsvare minst 2-3 månedslønner. 

Dersom du har en mellomlang horisont på sparingen, fra 3-5 år, kan du sette pengene i lavrisiko fond eller rentefond. Dette vil ofte gi deg en høyere avkastning over tid enn om du lar pengene stå på en vanlig sparekonto.

For langsiktig sparing, mer enn 5 år, kan du også spare i noen aksjefond med høyere risiko. Slike fond gir høyere forventet avkastning over tid. Det er viktig å huske på at mange investeringsalternativer med høyere forventet avkastning også er forbundet med høyere risiko og at verdiene dine kan svinge mye i verdi. Investeringer i enkeltaksjer og kryptovaluta bør unngås dersom du ikke har råd til å tape pengene. 

Slik bør du spare:

Kortsiktig sparing: Bufferkonto med minst 2-3 månedslønner. Betal ned gjeld.

Mellomlang sikt, minimum 3-5 år: Lavrisiko aksjefond og rentefond/obligasjonsfond.

Lang sikt, mer enn 5 år: Miks av ulike aksjefond, eventuelt enkeltaksjer og alternative spareformer (vær obs på risiko).