Gjeldsrenter på boliglån øker – slik påvirkes din økonomi

Gjeldsrentene har steget kraftig den siste tiden. I desember 2023 økte sentralbanken renten til hele 4.5 %, det høyeste nivået på mange år. Etter flere år med svært lave renter, må mange nordmenn venne seg til et langt høyere rentenivå. I denne artikkelen forklarer vi hva gjeldsrenter er, hvilke fradrag du kan få og hvordan du fordeler gjeldsrenter mellom ektefeller. 

Hva er gjeldsrenter?

Gjeldsrenter refererer til kostnadene knyttet til å låne penger eller ha gjeld. Dette er rentebetalingene som du må betale som en del av låneavtalen. Når du låner penger, for eksempel gjennom et lån eller et kredittkort, må du betale en viss rente på det beløpet du har lånt. Renten er den prisen du betaler for å få tilgang til lånte midler.

Dette påvirker renten:

Gjeldsrenter kan variere betydelig avhengig av lånetype, långiverens betingelser, kredittvurdering av låntakeren og det generelle rentenivået i økonomien. For eksempel har boliglån vanligvis lavere rentesatser sammenlignet med forbrukslån eller kredittkortgjeld, men det kan være forskjeller basert på individuelle omstendigheter. Det er viktig for deg som låntaker å være oppmerksomme på gjeldsrenter og nøye vurdere kostnadene ved å låne før du inngår en ny låneavtale.

Høyere renter – hva nå?

Etter flere år med et usedvanlig lavt rentenivå, har gjeldsrentene steget raskt det siste året. Dette preger nå økonomien til mange, særlig de med høye boliglån. Et grep du kan ta for å redusere dine renteutgifter er å gå igjennom dine lån og refinansiere dersom du har mulighet. Å refinansiere betyr å bytte ut det lånet du har med et nytt lån med lavere rentekostnader og/eller bedre betingelser. Du kan refinansiere de fleste typer lån, både huslån, forbrukslån og kredittgjeld. Dersom du har flere mindre lån, kan det lønne seg å samle disse til ett lån eller bake dem inn i boliglånet. 

Se også: Alt du må vite om refinansiering av forbrukslån

Dersom du har dyre lån som du ønsker å bli kvitt, kan Okida hjelpe deg med dette. Send oss en uforpliktende forespørsel i dag, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid

START SØKNAD OM REFINANSIERING HER

Fradrag gjeldsrenter

I en tid med stigende renter og dyrere lån, er det ekstra viktig å passe på å få med seg de fradragene man kan få. Fradrag for gjeldsrenter refererer til muligheten for å redusere skattepliktig inntekt ved å trekke fra rentebetalinger på visse typer gjeld fra den totale inntekten. Du får fradrag gjeldsrenter på alle typer gjeld, både boliglån, forbrukslån og kredittkortgjeld.

Du kan også få fradrag for gjeldsrenter knyttet til private lån. Dersom du har lån i en bank eller en kredittinstitusjon skal lånebeløp og renter automatisk fylles inn i skattemeldingen, men det kan likevel være lurt å sjekke at alt stemmer. Det er du som er ansvarlig for å få med deg alle fradragene som du kan få. 

Hvordan fordele gjeldsrenter mellom ektefeller

Mange lurer på hvordan de kan fordele gjeldsrenter mellom ektefeller. 

Når det gjelder ektefeller er det en rekke fradrags,- og inntektsposter som det er mulig å overføre, og gjeldsrenter er en av disse. I utgangspunktet skal gjeldsrenter fordeles ut fra hvor stor andel av boligen dere eier.

Om dere står som eier av en halvpart hver, kan dere også dele rentefradraget likt mellom dere. Dersom den ene parten for eksempel eier 60 prosent av boligen, og den andre 40 prosent, fører den ene opp 60 prosent av gjeldsrentene i sin skattemelding, og den andre skal da føre opp 40 prosent. Fordelingen gjelder også gebyrer og omkostninger ved opptak av lån.