Hva er startlån?

Et startlån er et statlig boliglån som har svært gunstig rente og gis til økonomisk vanskeligstilte som ikke får vanlig boliglån i banken. Ordningen ble opprettet i 2003 og siden den gang har tusenvis av nordmenn startlån-hjelp av Husbanken.


Startlånet kan gis som lån i sin helhet eller i kombinasjon med privat boliglån (også kalt samfinansiering). Det har vært både vanlig og tilsiktet at særlig førstegangsetablerere har hatt førsteprioritetslån i en privat bank, og startlån fra kommunen som toppfinansiering.


Startlån kan erstatte egenkapitalen eller det som mangler. Folk er i ulik økonomisk situasjon. Noen har litt egenkapital, mens andre har ingenting. Da gjør kommunen det som kalles en boligsosial vurdering hvor man ser på behov og søkerens livssituasjon – for eksempel om man forsørger barn alene etter en skilsmisse.

Hvordan søke startlån


Du må søke hos din kommune, som vil ta imot og behandle din søknad om Startlån. Du finner mer informasjon om hvordan du kan søke via denne linken. Ikke alle kommuner har denne muligheten.
Hvis du ikke finner din kommune online, må du fylle ut og sende inn dette søknadsskjemaet manuelt. Ta kontakt med din kommune for riktig postadresse.

Se også: Slik får du best rente når du skal refinansiere lån

Før du søker, bør du innhente informasjon om dine inntekter og utgifter, samt din formue og informasjon om boligen du vil kjøpe. . Disse opplysningene må legges ved søknaden som dokumentasjon. Det holder som regel å legge ved forrige års ligning, samt kontoutskrifter.
Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden:

 • Siste års selvangivelse(skattemelding)
 • Lønnsslipp eller trygdeutbetaling for de siste to månedene
 • Dokumentasjon på evt. annen inntekt enn lønn eller trygd
 • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital
 • Kopi av gyldig legitimasjon. Dette kan være pass, førerkort eller nasjonalt ID kort.

Hvem kan søke om startlån?


Startlån er tiltenkt de som er i en økonomisk vanskelig situasjon som gjør det vanskelig å få vanlig boliglån.
At du har fast jobb med god inntekt, men ikke får boliglån fordi du ikke har spart opp nok egenkapital er ikke alene grunn nok til å få innvilget Startlån.


Likevel: Kommunene har stor individuell frihet til å innvilge søknader, og Husbanken har observert sprikende praktisering av deres Startlån-føringer. Er du i tvil om du kan få innvilget startlån eller ikke, bør du i alle tilfeller sende inn en søknad. Får du tilslag, kan tiden du bruker på søknaden vise seg å være vel verdt tidsinvesteringen. Dessuten vil det alltid være fornuftig å innhente og skaffe seg oversikt over sin egen økonomiske situasjon.

Sjekk dette før du søker startlån

Vurderer du å søke om startlån, bør kunne svare «ja» på et eller flere av følgende spørsmål:

 • Du er aleneforsørger
 • Du eller husstanden din er økonomisk vanskeligstilt
 • Dere er en barnefamilie
 • Du har nedsatt funksjonsevne
 • Du er flyktning
 • Du har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag

Emner: Hva er startlån. Personlig økonomi. Hvordan søke startlån. Finansiering av bolig.