Enkelt budsjett – Få oversikt over egen økonomi

Et enkelt budsjett hjelper deg med å skaffe deg oversikt over egen økonomi.

Et enkelt budsjett gir deg oversikt over inntekter og utgifter

Det første du bør gjøre er å skaffe deg oversikt over inntekter og utgifter. Slik vil du se om du har rom for å bruke mer penger eller om du må stramme inn på forbruket. Du bør sette opp en enkel oversikt over de viktigste inntektene og utgiftene du har hver måned. Disse summene vil danne grunnlag for et enkelt budsjett du kan forholde deg til. Under ser du en oversikt over de vanligste postene: 

Faste inntekter

Det enkleste er å begynne med å se over kontoutskriften din for de siste månedene. Summer og noter ned dine faste inntekter. Eksempler på faste inntekter er:

 • Lønn
 • Næringsinntekt
 • Pensjon
 • Stønader som barnetrygd, arbeidsavklaringspenger etc
 • Leieinntekter

Utgifter

Deretter bør du se på dine største faste utgifter og andre store utgiftsposter som løper hver måned. De vanligste faste utgiftene er:

 • Husleie
 • Forsikring (noen betaler også årlig eller kvartalsvis)
 • Strøm
 • Studielån
 • Huslån
 • Billån
 • Andre typer lån
 • Telefon
 • Barnehage
 • Månedskort
 • Bensin
 • Mat
 • Andre faste abonnementer som for eksempel strømmetjenester (Netflix, HBO, Altibox osv), treningsabonnement, aviser, andre abonnementer osv

Prøv også å estimere hvor mye du bruker på andre utgiftsposter, som for eksempel klær, reising, restaurantbesøk og andre ting hver måned.

Les mer om hvordan et budsjett bør settes opp her.

Har du penger til overs, legg deg opp en buffer

Dersom dine inntekter er større enn dine utgifter bør du legge deg opp en buffer, slik at du ikke kommer i økonomisk knipe dersom noe uforutsett skulle inntreffe. For eksempel kan vaskemaskinen ryke, eller du må betale en ekstra stor regning vil du med en buffer klare dette helt fint uten å ta opp lån eller stramme inn på andre utgifter.

Dersom du bruker med enn du tjener, se på hvilke utgifter som kan reduseres

Dersom du bruker mer enn du tjener, bør du enten øke dine inntekter eller redusere dine utgifter. Hvis ikke vil du etter hvert få økonomiske problemer. Det enkleste er ofte å redusere utgiftene.

Les om 10 enkle tips for å spare penger i hverdagen her.

Tenk på hvilke utgifter som løper fast hver måned og som er helt nødvendige (bolig, mat, strøm, telefon) og hvilke utgifter du har som kan kuttes ned på (restaurantbesøk, reising, klær, matutgifter og annet forbruk).

Både faste helt nødvendige utgifter og andre utgifter kan reduseres. Her har vi laget en oversikt over hvordan du kan redusere din utgifter.