Stigende renter og inflasjon – slik påvirker det din lommebok

Akkurat nå er vi inne i en tid med stigende renter og inflasjon. Norges Bank vedtok i mars 2022, å sette opp renten med 0,25 prosentpoeng. I løpet av 2022 og 2023 har vi sett en rekke flere rentehevinger.

Både inflasjon og stigende renter har en negativ effekt på din personlige økonomi. Mange må derfor forberede seg på strammere økonomiske tider framover. I denne artikkelen skriver vi litt om hvorfor det er slik og hva du kan gjøre for å være bedre rustet til å møte disse utfordringene. 

Hvorfor stiger rentene?

Årsaken til at rentene nå stiger, er at inflasjonen, altså prisen på mange varer og tjenester, er sterkt stigende. Det er flere årsaker til dette. Verdensøknomien er i ferd med å hente seg inn igjen etter corona-epidemien. Men fremdeles finnes det mange forstyrrelser i forsyningskjedene grunnet restriksjoner flere steder. Dette driver prisene opp på blant annet frakt av varer som vi er avhengige av å importere. Videre har krigen mellom Russland og Ukraina og påfølgende restriksjoner ført til kraftige prishopp på basisvarer som olje, gass, korn og metaller. Disse prishoppene forplanter seg til alle deler av økonomien. De fleste har sikkert merket seg de nylige store prisøkningene på drivstoff og elektrisitet. Med stigende priser, ser sentralbankene seg nødt til å sette opp renten. Dermed blir det også dyrere å ha lån. 

Hva kan du gjøre når rentene stiger?

Du får ikke gjort noe med de stigende rentene og prisene i markedet, men du kan tilrettelegge økonomien din slik at du ikke må betale mer enn det som er nødvendig. Du kan også ta noen enkle grep for å gjøre økonomien din mer robust. Her er noen tips:

Skaff deg oversikt over din økonomi

Et godt sted å starte er å skaffe deg oversikt over egen økonomi. For eksempel kan det være lurt å sette opp et budsjett.

Dersom du har oversikt over dine låneavtaler og faste inntekter og utgifter blir det lettere å ta fornuftige økonomiske valg. Det kan være lurt å se over de siste kontoutskriftene dine for å se hva du bruker penger på. Kanskje finner du åpenbare punkter hvor du kan spare penger, som for eksempel å si opp abonnementstjenester som det ikke lenger er aktuelt å bruke. Eller du kan forsøke å skaffe deg bedre betingelser på avtaler knyttet til strøm, forsikring, mobiltelefoni, lån og lignende. En liten time med “graving” i egen økonomi kan potensielt spare deg for mye penger. 

Gå igjennom dine låneavtaler

Spesielt i en tid med stigende renter, bør du være ekstra påpasselig med hvilken rente du har på dine lån. Selv om du i utgangspunktet har hatt en god låneavtale, kan markedsforholdene endre seg raskt slik at din låneavtale ikke lenger er så gunstig. Derfor bør du gå igjennom alle dine låneavtaler og se hvilken rente du har på disse. Undersøk så i markedet om du kan få en bedre rente hos en annen bank. Innhent gjerne tilbud fra flere banker. Dersom din nåværende bank ikke er villig til å matche et bedre tilbud, er det ingenting i veien for å bytte bank. Har du flere ulike typer lån, som for eksempel flere kredittlån og forbrukslån, lønner det seg ofte å slå disse sammen til ett større lån eller refinansiere med pant i din bolig

Vi i Okida kan hjelpe deg med refinansiering av små og store lån. Du trenger bare å sende inn en søknad, så får du svar fra mange banker og kan velge det tilbudet som passer best for deg.

SØK REFINANSIERING HER

Bygg opp en buffer

Det anbefales for alle å bygge seg opp en bufferkonto som kan brukes i mer økonomisk krevende tider. En bufferkonto er en sparekonto som du har lett tilgjengelig, og på den bør du sette inn et beløp tilsvarende minst 2-3 månedslønner. Dersom økonomien skulle bli stram eller dersom noe uventet skulle skje – som at det dukker opp en større uforutsett utgift, kan en slik konto bli redningen. Da vil du slippe å ta et dyrt forbrukslån for å greie deg økonomisk. En fin måte å bygge opp en bufferkonto er å sette opp en fast spareavtale som trekker litt av inntekten din hver måned eller sette inn penger som du har til overs med jevne mellomrom. 

Vurder fastrenteavtale

Med renter som er forventet å stige de neste par årene, kan du vurdere en fastrenteavtale på hele eller deler av dine lån. Slik vil du ha større forutsigbarhet i forhold til hva lånet kommer til å koste deg. Merk at en fastrenteavtale ikke passer for alle, og at du faktisk kan risikere å betale mer totalt sammenlignet med flytende rente. Historisk sett har flytende rente vært mest lønnsomt. Men dersom du ønsker større forutsigbarhet og er sårbar for mange rentehopp, kan du vurdere en fastrenteløsning. 

Skaff deg ekstra inntekter

Dersom du har muligheten kan du prøve å skaffe deg ekstra inntekter. Du kan for eksempel ta på deg ekstra vakter om du har en slik type jobb, eller skaffe deg en deltidsjobb ved siden av fast inntekt. Har du et tomt gjesterom kan du vurdere å leie dette ut for kortere eller lengre perioder. Mange leier også ut hytta eller båten i perioder de ikke bruker disse selv. Det er også mulig å tjene ekstra penger på å rydde loft og kjellere og selge ting som du ikke trenger på finn.no og lignende handelsplasser. Det trenger nødvendigvis ikke være snakk om ting med høy verdi. Dersom du selger 10 helt vanlige ting til 250 kroner hver, sitter du plutselig igjen med 2500 kroner.

Emner: Stigende renter og inflasjon, personlig økonomi, forbruk