Belåningsgrad – alt du må vite

Belåningsgrad kan være et litt forvirrende begrep som mange sliter med å forstå. I denne artikkelen forklarer Okida hvordan belåningsgraden påvirker renten ved boligkjøp og refinansiering av boliglån. 

Hva er belåningsgrad?

Belåningsgrad er hvor stort lån du har i forhold til låneobjektets verdi. For privatpersoner er det mest vanlig å bruke begrepet om boliglånets størrelse i forhold til verdien på boligen, men begrepet kan også brukes i andre sammenhenger, som for eksempel belåningsgrad på bil eller eiendom. Belåningsgrad er også et viktig begrep innenfor bedriftsøkonomi, men i denne artikkelen fokuserer vi på hvordan begrepet brukes i privatøkonomisk sammenheng.

Belåningsgrad på bolig

Belåningsgrad bolig betyr hvor stort boliglån du har i forhold til boligens markedsverdi. 

Belåningsgraden er en dynamisk faktor som endres over tid avhengig av flere variabler. Den påvirkes når du nedbetaler boliglånet ditt, tar opp ytterligere lån med sikkerhet i boligen din, samt når boligens verdi stiger eller synker. Når du søker om lån i banken, er belåningsgraden grunnlaget for den rentesatsen du tilbys på lånet.

Jo lavere belåningsgraden er, desto lavere oppfattes risikoen av banken. En lav belåningsgrad kan oppnås ved å ha en betydelig egenkapitalandel i boligen eller ha nedbetalt mye av lånet. Dette kan føre til at banken tilbyr deg gunstigere rentebetingelser på ditt lån. 

På den andre siden kan en høy belåningsgrad signalisere høyere risiko for långiveren. Dette skjer når lånet utgjør en stor del av boligens verdi. I slike tilfeller kan banken kreve en høyere rente for å kompensere for den økte risikoen de tar.

Det er derfor viktig å være oppmerksom på belåningsgraden når du låner, da den ikke bare påvirker renten du blir tilbudt, men også den generelle risikoen og kostnadene ved lånet ditt.

Siden belåningsgraden er grunnlaget for hvilke lånebetingelser du får, vil bankene vurdere verdien på boligen din når du søker om boliglån eller når du søker om andre lån med pant i boligen. Dette gjør de vanligvis ved automatisk innhenting av markedsverdien av din bolig. Til grunn ligger ofte e-takst.

Se også: Hva er e-takst.

Hvordan regne ut belåningsgrad?

Belåningsgraden regner du ut ved å ta summen av boliglånet og dele den på markedsverdien av din bolig. 

Formel belåningsgrad bolig:

Belåningsgrad i prosent = (Totalt boliglån / Pantets markedsverdi) * 100

Eksempel: Din bolig har en markedsverdi på 2 000 000 kr. Det totale boliglånet er på 1 000 000 kr.

Du beregner belåningsgraden ved å ta det totalte boliglånet, 1 000 000 kr, og dele det på boligens markedsverdi:

1 000 000 kr / 2 000 000 kr. = 0,5 = 50 %. I dette ergneeksempelet er belåningsgraden 50 %.

Belåningsgrad ved boligkjøp

Regjeringen har implementert en boliglånsforskrift som har innvirkning på alle som søker om boliglån. Denne forskriften fastsetter at den maksimale tillatte belåningsgraden ved låneopptak for boligkjøp er på 85 % av boligens verdi.

Det er viktig å huske at bankene tilbyr bedre rentebetingelser jo mer egenkapital du har til rådighet. Jo mindre en eiendom er belånt, desto lavere anser banken risikoen for tap av penger. Bankene tar derfor hensyn til dette når de vurderer renten de tilbyr på boliglånet ditt. Hovedregelen er – jo lavere belåningsgrad – jo lavere rente. 

Belåningsgrad og refinansiering av boliglån

Når tiden går og du betaler ned på lånet og verdien på boligen din øker, vil din belåningsgrad forbedres. Du får imidlertid ikke automatisk lavere rente. Du må selv ta kontakt med banken og dokumentere eventuell verdiøkning på boligen og søke om bedre lånebetingelser. Dette kalles for å refinansiere boliglån.

Belåningsgrad ved kjøp av bil

Det er ikke noe krav fra myndighetene til egenkapital ved kjøp av bil. Derfor tilbys det lån med null i egenkapital, såkalt fullfinansiering. Belåningsgraden spiller en betydelig rolle når det gjelder billån og påvirker i stor grad den rentesatsen du tilbys. Ved fullfinansiering av bilkjøpet, der lånet utgjør hele kjøpesummen, betraktes dette nærmest som et forbrukslån av bankene. Rentenivået reflekterer dermed dette og kan være høyere sammenlignet med lån med lavere belåningsgrad.

Ofte stilte spørsmål:

Hva er belåningsgrad?

Belåningsgrad er forholdet mellom verdien av objektet (for eksempel bolig, eiendom, bil) og størrelsen på lånet du tar opp, uttrykt som prosent.

Hvordan påvirker belåningsgraden refinansiering av boliglån?

Dersom belåningsgraden på boligen din faller, fordi du betaler ned på lånet og/eller at boligen stiger i verdi, kan du som regel refinansiere boliglånet og få bedre rentebetingelser. 

Hva er maksimal belåningsgrad for boliglån?

I følge boliglånsforskriften er maksimal belåningsgrad for boliglån på 85%.

Hvordan påvirker belåningsgraden renten på boliglån?

Jo mindre en bolig er belånt, jo mindre anser banken risikoen for tap av penger. Slik kan en lav belåning av boligen gi bedre rentebetingelser.