Belåningsgrad bolig

Belåningsgrad bolig kan være et litt forvirrende begrep. Derfor forklarer vi hvordan du beregner belåningsgrad bolig og vi forklarer hvordan boligens belåningsgrad påvirker dine lånebetingelser ved boligkjøp og refinansiering. Vi forklarer også hvorfor belåningsgraden er så viktig, hva du må gjøre for å forbedre din belåningsgrad og vi svarer på ofte stilte spørsmål. 

Hva er belåningsgrad?

Belåningsgrad er hvor stort lån du har i forhold til låneobjektets verdi. For privatpersoner er det mest vanlig å bruke begrepet om boliglånets størrelse i forhold til verdien på boligen, men begrepet kan også brukes i andre sammenhenger, som for eksempel belåningsgrad på bil eller eiendom. Belåningsgrad er også et viktig begrep innenfor bedriftsøkonomi, men i denne artikkelen fokuserer vi på hvordan begrepet brukes i privatøkonomisk sammenheng.  

Belåningsgrad bolig

Belåningsgrad bolig betyr størrelsen på boliglånet du har i forhold til markedsverdien på boligen. Boligens belåningsgrad forandrer seg over tid og påvirkes blant annet av følgende:

  • Når du betaler ned på boliglånet ditt
  • Endringer i markedsverdien på boligen
  • Når du tar opp lån med sikkerhet i boligen

Slik regner du ut belåningsgrad bolig

Belåningsgraden beregnes ved å dele det totale boliglånet på markedsverdien av boligen. 

Formel belåningsgrad bolig:

Total boliglån / boligens markedsverdi * 100 = belåningsgrad i prosent. 

Eksempel beregning av belåningsgrad:

  • Boligen har en markedsverdi på 5 000 000 kroner. 
  • Totalt boliglån er på 3 000 0000

3 000 000 / 5 000 000 = 0.6 = 60 %

I regneeksempelet over er belåningsgraden 60 %.

Belåningsgraden påvirker lånebetingelsene du blir tilbudt

Når du søker lån med sikkerhet i bolig vil belåningsgraden være grunnlaget for lånebetingelsene du får på lånet. Dette gjelder både når du låner opp i boligen og når du refinansierer med sikkerhet i bolig

En lav belåningsgrad vil sannsynligvis gi deg bedre rentebetingelser. Bankene vurderer nemlig at det er lavere risiko knyttet til lav belåningsgrad. I motsatt fall vil en høy belåningsgrad gi dårligere rentebetingelser og i ytterste fall avslag på lånesøknaden. Når belåningsgraden er høy vil bankene og långiverne kreve en høyere rentesats for å kompensere for økt risiko.

Da belåningsgraden utgjør grunnlaget for lånebetingelsene du tilbys når du søker om lån med sikkerhet i boligen, vil bankene ta en vurdering av verdien på boligen din. Dette gjøres vanligvis ved automatisk innhenting av boligens markedsverdi. Til grunn ligger ofte e-takst. Du kan lese mer om e-takst her: Hva er e-takst

Slik oppnår du lavere belåningsgrad på boligen

Lavere belåningsgrad kan oppnås på 2 måter, eller en kombinasjon av disse to:

  1. At du betaler ned på boliglånet
  2. At boligens markedsverdi stiger

Stort sett har verdien på norske boliger steget mye de siste årene. De fleste boligeiere har derfor fått en forbedret belåningsgrad grunnet prisstigning. Dersom du har mulighet til det, kan det være lurt å betale litt ekstra ned på boliglånet for å oppnå lavere belåningsgrad. Da stiller du sterkere dersom du ønsker å refinansiere boliglånet eller ta opp andre typer lån med sikkerhet i boligen.

Belåningsgrad ved kjøp av bolig

Ved kjøp av bolig er den maksimale belåningsgraden ved opptak av boliglån på 85 %. Det betyr at du ikke kan låne mer enn 85% av boligens markedsverdi. De siste 15 % må du skaffe selv. Det er boliglånsforskriften som regulerer dette.  

Dersom du kjøper en bolig til 2 000 000 må du altså stille med 300 000 i egenkapital. 

Jo mer egenkapital du stiller med, jo bedre lånebetingelser vil du få. Dette betyr normalt lavere rente på boliglånet. Siden boliglån som regel er store, vil selv små renteforskjeller utgjøre mye penger over tid. 

Belåningsgrad ved refinansiering av boliglån

Når tiden går og du betaler ned på lånet og verdien på boligen din øker, vil din belåningsgrad forbedres. Da vil du kunne søke banken din om lavere rente på boliglånet. Dette kalles for å refinansiere boliglån. Mange banker opererer med en grense på 60% for å gi lavere rente på boliglånet, men krav til belåningsgrad kan variere fra bank til bank. Sjekk med banken din hvilke betingelser som gjelder. Dersom du kan få et bedre tilbud fra en annen bank, bør du vurdere å bytte bank.

Belåningsgrad ved refinansiering med sikkerhet i bolig

Du kan også refinansiere andre typer lån med sikkerhet i boligen din. Dersom du har dyre forbrukslån, kredittlån eller lån som har gått til inkasso, kan du søker om å få samle og refinansiert disse lånene med sikkerhet i boligen din. Dette forutsetter at belåningsgraden er lavere enn 85%. Jo lavere belåningsgrad, jo bedre rentebetingelser kan du få på ditt refinansieringslån

Belåningsgrad hytte

Belåningsgrad på hytte eller fritidsbolig fungerer etter de samme prinisippene som belåningsgrad på boligen som du primært bor i.

Du får ikke automatisk lavere rente

Selv om din belåningsgrad forbedres når du betaler ned boliglånet over tid, får du ikke automatisk lavere rente på dine lån med sikkehet i boligen. Du må selv kontakte banken og søke om bedre lånebetingelser. Eventuell verdiøkning på boligen må du selv dokumentere. 

Konsekvensene av en høy belåningsgrad under boligprisfall

I Norge har vi de siste årene hatt en kraftig prisvekst på boliger. I tilfelle boligprisfall vil en høy belåningsgrad kunne føre til at lånebeløpet overstiger boligens verdi, noe som kalles negativ egenkapital. Dette kan gjøre det vanskeligere å refinansiere eller selge boligen uten tap, og kan også øke risikoen for betalingsproblemer.

Ofte stilte spørsmål om belåningsgrad bolig:

Hva er belåningsgrad bolig?

Belåningsgrad bolig er forholdet mellom verdien av boligen og størrelsen på lånene du har med sikkerhet i boligen, uttrykt som prosent.

Hva er den maksimale belåningsgraden for boliglån?

Ifølge bestemmelsene i boliglånsforskriften kan ikke belåningsgraden for boliglån overstige 85%.

Hva er egenkapitalkravet ved boligkjøp?

Egenkapitalkravet ved boligkjøp er vanligvis minst 15% av kjøpesummen, som tilsvarer en maksimal belåningsgrad på 85%. Dette betyr at du må ha spart opp eller ha tilgjengelig minst 15% av boligens kjøpesum som egenkapital.

Hvorfor er belåningsgrad viktig?

Belåningsgrad er viktig fordi den påvirker hvilken rente du kan få på lånene med sikkerhet i boligen. Lavere belåningsgrad betyr lavere risiko for banken, som ofte resulterer i bedre rentebetingelser. 

Hva skjer hvis belåningsgraden min er for høy?

Hvis belåningsgraden din er for høy, kan det føre til høyere rentekostnader på lånet, og det kan være vanskeligere å få refinansiering eller nye lån. Det kan også bety at du må stille tilleggssikkerhet eller betale ned ekstra på lånet for å oppnå en lavere belåningsgrad.