Hva er e-takst?

Mange lurer på hva er e-takst. Denne nye formen for taksering ble i 2016 innført som en ny bransjestandard for meglers verdivurdering av bolig. Tidligere var kravene til verdivurdering mindre strenge, og derfor ble det av Finanstilsynet etterspurt et mer pålitelig system. E-takst ble opprinnelig utviklet av Eiendomsverdi, og er i dag den gjeldende formen for verdivurdering.

Hvorfor ble e-takst innført?

Årsaken til at e-takst ble innført er at Finanstilsynet etterspurte grundigere verdivurderinger på grunnlag av at det forekom tilfeller av manipulering, hvitvasking, svindel og forfalskning. En verdivurdering i form av e-takst setter strengere krav til megler. Slik er det mindre rom for å sette feil verdi.

E-takst ble også utviklet for å sikre en tryggere prosess for refinansiering. Med e-takst får bankene i dag lettere tilgang på boligens verdi. Banken kan nå også være sikker på at e-taksten ikke settes kunstig høy, eller har blitt endret av selger i etterkant, slik det iblant forekom med vanlig takst.

Bankene vil ha tilgang til alle e-takster for en gitt eiendom som er beregnet siste seks månedene. Årsaken til dette er at boligeiere ofte henvender seg til flere meglere for å få en e-takst. På denne måten kan banken forsikre seg om at salgsobjektets verdi er realistisk, også basert på flere vurderinger.

 • E-takst ble innført for å forholde svingel og hvitvasking i boligmarkedet.
 • Bruk av e-takst skal gjøre refinansiering av bolig lettere.
 • E-takst er en sikrere måte å sette verdivurdering.

Slik får du takst på boligen din

For å få en e-takst må du kontakte en megler. Megleren vil komme på befaring, sette seg inn i boligens standard og dokumentasjon, og innhente opplysninger og prisstatistikk fra området. E-taksten kan du få som en forenklet versjon på epost. Banken som skal vurdere søknaden din vil kunne se en mer grundig versjon i Eiendomsverdi-databasen. Meglers e-takst sammenlignes så med boligens verdi på grunnlag av matematiske beregninger utviklet av Eiendomsverdi. På den måten sikres det at det ikke kun er meglers skjønn som avgjør verdisettingen på boligen. Megler må også ta hensyn til denne verdien og andre salg i nærområdet og kommunen når det skal settes e-takst for en bolig.

Hva brukes e-takst til?

E-takst brukes blant annet til:

 • Refinansiering av lån.
 • Kjøpe seg inn i samboer/ektefelles bolig.
 • Arveoppgjør.
 • Verdifastsettelse ved kausjonist.
 • Oppgjør ved skilsmisse.

Hva er forskjell på e-takst og takst?

En verditakst er en mindre streng vurdering som baserer seg på en rekke faktorer. Blant disse er eiendommens beliggenhet, utsikt, nærhet til servicetilbud og teknisk tilstand på bygningen. I tillegg skal statistikk og erfaringer basert på andre kjøp og salg i området legges til grunn for verditaksten. Summen av alle disse faktorene danner grunnlaget for den verdien som settes i verditaksten. Du kan få en verditakst på en eiendom fra en eiendomsmgler eller en takstperson. E-takst setter strengere krav til at megler må inkludere flere andre forhold enn de nevnt over når de skal sette takst på boligen. Ved vurdering av e-takst er det mindre spillerom for å sette feil verdi.

 • En verditakst er en mindre streng vurdering sammenlignet med e-takst.
 • E-takst må inkludere flere faktorer enn en verditakst.

Hva er en tilstandsrapport?

Når en bolig skal legges ut for salg må den ha en tilstandsrapport. Denne rapporten er en teknisk vurdering av boligen, og foretaes av en takstmann. Tilstandsrapporten beskriver avvik fra byggeforskriftene og den skal også beskrive boligens vedlikeholdsbehov. En tilstandsrapport sier ingenting om boligens verdi i kroner. Tidligere fikk man både takst fra en takstmann og en verdivurdering fra en eiendomsmegler. Forskjellen mellom disse takstene kunne være ganske stor.

 • En tilstandsrapport er en teknisk vurdering av boligen
 • Tilstandsrapporter sier ingenting om boligens verdi i kroner

Hva er en verdivurdering?

En verdivurdering er et uttrykk for hvor mye eiendomsmegleren mener at man som selger kan få for boligen. Denne vurderingen baseres med utgangspunkt i markedet og eiendommen, mens taksten er en beregning av tekniske spesifikasjoner og andre forhold som beliggenhet, infrastruktur og prisstatistikk, samt kostnaden ved å bygge en tilsvarende bolig.

Hva er forskjellen på e-takst og prisantydning?

E-taksten må ikke samsvare med salgsobjektets prisantydning. Prisantydningen er beløpet som megleren mener det er mulig å få for boligen i samsvar med selgers ønsker. E-taksten er meglers vurdering av hva man sikkert får for salgsobjektet med tanke på banken som utlåner.

Hva koster e-takst?

Prisen på e-takst vil variere ut ifra hvor i landet du befinner deg, og prisen vil også svinge i takt med boligmarkedet. I roligere tider er det ofte lettere å få en lavere pris enn i perioder hvor meglere har mye å gjøre. Så – hva koster e-takst? Prisen på e-takst kan variere fra 1000 til 5000 kroner. Den endelige prisen er vanskelig å estimere sikkert, da den avhenger av hvilken pakke du kjøper fra megleren og hvor langt unna boligen ligger fra meglerkontoret som tar på seg oppdraget.

Ofte stilte spørsmål:

Kan man få gratis e-takst bolig?

E-takst koster som regel penger, men i mange tilfeller kan en megler gi den en gratis verdivurdering på boligen.

Tags: Hva koster e-takst? Hva er en verdivurdering? Verdivurdering. Hva er e-takst? Hva er forskjellen på e-takst og takst? Privatøkonomi. Hva er forskjellen på e-takst og verdivurdering? E-takst på bolig, e-takst refinansiering