Hva er et tvangssalg

Hva er et tvangssalg? Og hvordan foregår prosessen med tvangssalg av en bolig? I denne artikkelen besvarer vi mange av spørsmålene rundt tvangssalg av bolig og hva du kan gjøre for å unngå tvangssalg. 

Visste du at tvangssalg kan unngåes ved refinansiering med pant i bolig? Bare start søknad her, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid. 

START SØKNAD HER

Hva er et tvangssalg?

Begrepet tvangssalg brukes når en bolig eller eiendel blir solgt med tvang. Tvangssalg brukes ofte ved tvunget salg av bolig, men det forekommer også tvangssalg av løsøre, bil, eiendom, båt og andre verdiobjekter. Både private og bedrifter kan utsettes for tvangssalg. Tvangssalg er et lovlig inkassotiltak i Norge, men er likevel et svært inngripende tiltak for dem det gjelder. Et tvangssalg betyr at boligen eller annet selges med eller uten eiers samtykke. 

Bakgrunnen for et tvangssalg er som oftest at en eller flere kreditorer skal få dekket sine tap grunnet gjeld som har blitt misligholdt. Grunnen til at salget foregår ved tvang er at eieren ikke har klart å betjene gjelden sin.

Banker som tilbyr boliglån tar pant i boligen som sikkerhet for lånet. Dette kalles et avtalepant, og er som regel et førsteprioritetspant. Det vil si at ved et tvangssalg vil banken være den som først får dekket sitt krav etter salg av boligen.

Slik foregår et tvangssalg

Et tvangssalg foregår på følgende måte:

 1. Krav om tvangssalg

Et krav om tvangssalg må rettes av kreditor til namsmyndigheten, som består av tingretten og namsmannen. Personen eller bedriften som kravet rettes mot skal informeres i form av et brev fra namsmannen som skal ha en begjæring om tvangssalg som vedlegg, se mer info om dette under. 

 1. Oppnevnelse av medhjelper

Deretter blir det oppnevnt en medhjelper av tingretten som skal stå for salg av boligen. Medhjelperen kan være en statsautorisert eiendomsmegler, advokat, eller en lensmann.

 1. Salg av boligen

Salg av boligen foregår som ved hvilket som helst annet salg når det gjelder markedsføring, visninger og budgiving, men det skal opplyses i prospektet eller boligannonsen at objektet selges som et tvangssalg. Tvangssalg reguleres imidlertid av tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 11. Det vil si at avhendingsloven ikke gjelder ved et tvangssalg, og boligen må selges “som den er”. Da har kjøper begrensede muligheter for å påberope seg feil og mangler ved boligen. Dette virker som regel prisdempende. 

 1. Aksept av bud

Det er både kreditor som har begjært tvangssalget og tingretten som tar stilling til om et bud skal aksepteres eller ikke. Hvis budet aksepteres og boligen blir solgt, vil all utestående gjeld bli slettet hos kreditor som har førsteprioritetspantet, som regel banken.

Se også: Hva er begjæring om tvangssalg?

Hva er begjæring om tvangssalg?

For at kreditoren skal ha mulighet til å kreve at en bolig eller annen eiendel blir tvangssolgt, må vedkommende kunne vise til et gyldig tvangsgrunnlag.

Dersom noen begjærer en av dine eiendeler solgt, vil du motta begjæringen som et vedlegg til et brev som du får fra namsmannen. Der skal det stå hva som er tvangsgrunnlag i saken din.

En begjæring om tvangssalg må oppfylle en rekke formelle krav og en slik begjæring skal inneholde følgende: 

 • Partenes navn, fødselsdato (eventuelt foretaksnummer) og adresse.
 • Adressen til det objektet som er blitt begjært tvangssolgt samt objektets registerbetegnelse (f.eks. org. nr og andelsummer eller gårdsnummer/seksjonsnummer/bruksnummer).
 • Oversikt over pengekravet (hovedkrav, rentesats, renter og eventuelle omkostninger).
 • Betegnelse av tvangsgrunnlaget

En begjæring om tvangssalg skal ha følgende vedlegg:

 • Varsel om tvangsfullbyrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18.
 • Bekreftet utskrift av grunnboken, denne må ikke være eldre enn 3 mnd. (dette gjelder ikke aksjeleilighet).
 • Kopi av tvangsgrunnlaget

Konsekvenser av tvangssalg

Et tvangssalg kan trekke med seg en rekke negative konsekvenser:

Tvangssalg er utfordrende og traumatisk

Begjæring om tvangssalg oppleves ofte som truende og traumatisk, uansett om det er en privatperson eller en bedriftseier som må selge. Befinner du deg i en situasjon hvor du er redd for at dette kan skje bør du søke hjelp for å få ryddet opp i din økonomi. En mulighet er refinansiering med sikkerhet i bolig. Start søknad her, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid. 

Tvangssalg demper prisen på boligen

Det er som regel mindre lønnsomt å selge bolig ved tvang. Årsaken til dette er hovedsakelig at kjøper ikke har samme rettigheter som ved et fritt boligsalg. Blant annet er kjøpers rett til å klage over feil og mangler innskrenket og kjøper har heller ikke mulighet til å tegne eierskifteforsikring.

Videre kan det gå lang tid fra bud er godkjent til boligen faktisk kan overtas. Høyeste bud ved tvangssalg skal nemlig stå i seks uker etter tingretten har stadfestet budet, da eieren skal kunne ha mulighet til å anke. Dette virker prisdempende og beregninger har vist at boliger solgt ved tvang i gjennomsnitt oppnår 15% lavere pris sammenlignet med ordinære salg. Dersom du er kommet i en situasjon hvor tvangssalg ikke er mulig å unngå bør du derfor heller selge frivillig, da dette vil lønne seg. Og aller helst bør du ta grep om din økonomi før det blir aktuelt med tvangssalg. 

Les også: Billig refinansiering av dine lån

Formelle krav til gjennomføring av et tvangssalg av bolig

Dersom et tvangssalg av en bolig skal kunne gjennomføres, må en rekke bestemte vilkår og formelle krav være oppfyllt:

 • Gjelden på boliglånet må ha blitt misligholdt. Dette betyr at renter og avdrag på boliglånet ikke har blitt betalt som avtalt, og at saken har gått videre til inkasso. Her kan du lese mer om inkasso. Misligholdt gjeld kan være manglende betaling av felleskostnader i et sameie eller borettslag
 • Det må ha vært inngått avtalepant på boligen
 • Pantet må ha blitt tinglyst
 • Tvangsgrunnlaget må være tvangskraftig. Dette betyr at det må foreligge en rettskraftig dom, gjeldsbrev eller kjennelse for at et tvangssalg skal kunne gjennomføres.

Unngå tvangssalg med disse tiltakene:

Du kan unngå tvangssalg ved å ta affære så raskt som mulig. Dersom du står i fare for å miste boligen din som følge av et tvangssalg bør du så tidlig som mulig undersøke om du har mulighet for å refinansiere den misligholdte gjelden med sikkerhet i boligen. 

Vi har spesialisert oss på å hjelpe mennesker som har kommet i økonomiske vanskeligheter. Fyll ut dette skjemaet så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

START SØKNAD HER

Les mer om hvordan du kan stoppe et tvangssalg her.

Slik fungerer det

Vi i Okida kan sette deg i kontakt med banker som tilbyr refinansiering av boliglån selv om du har betalingsanmerkninger. Da må det gjøres en ny verdivurdering av boligen din ved hjelp av e-takst. Dersom du får innvilget refinansieringslån, kan du unngå et tvangssalg.

START SØKNAD HER

Ved å få hjelp til refinansiering av misligholdt gjeld vil boligen kunne beholdes eller selges av boligeieren. Dersom boligeier bestemmer seg for å selge eiendommen som et ordinært boligsalg, vil salgsprisen sannsynligvis bli høyere enn ved et tvangssalg.       

Emner: Hva er tvangssalg? Hva er et tvangssalg? Personlig økonomi, sikkerhet med pant i bolig, tvangssalg av bolig, stoppe tvangssalg av bolig