Forsikring med betalingsanmerkning

Forsikring med betalingsanmerkning er noe som mange har lurer på. Her svarer vi på om det er mulig å få forsikring med betalingsanmerkning, om det er mulig å få bilforsikring med betalingsanmerkning og hvordan du går fram for å skaffe deg de nødvendige forsikringene som du trenger.

Sliter du med betalingsanmerkninger?

Dersom du sliter med betalingsanmerkninger, kan du ta kontakt med oss i Okida, som kan hjelpe deg å rydde opp i de økonomiske problemene. Send oss en uforpliktende søknad i dag.

SØK HER

Hva er en betalingsanmerkning?

Du vil etterhvert få en betalingsanmerkning dersom du ikke gjør opp for deg. Det kan være snakk om et lån som har forfalt, ubetalt husleie eller andre varer og tjenester som du har kjøpt. Blir ikke kravet betalt, skal du først motta en eller flere purringer før du skal få et inkassovarsel. Dersom kravet fremdeles ikke er betalt vil du motta en betalingsoppfordring før saken går til inkasso. Går saken til inkasso, vil det bli registrert en betalingsanmerkning på deg. Da vil du få problemer med å skaffe deg en rekke tjenester som for eksempel ny strømavtale, nye lån eller nytt mobilabonnement. Men kan du bli nektet å kjøpe forsikringer? 

Kan man få forsikring med betalingsanmerkning?

Ja, selv om du har betalingsanmerkninger, skal du kunne ha lov til å tegne mange typer forsikringer. Norges lover er klare på at ingen kan nektes grunnleggende typer forsikringer, til tross for betalingsproblemer. Grunnen til dette, er personer med betalingsproblemer vil komme i en enda dårligere situasjon dersom vedkommende ikke er forsikret. Det kan imidlertid være restriksjoner i forhold til at forsikringsselskapene vil kreve at du vil måtte betale inn forsikringspremien på forhånd.

Ikke dropp forsikringen med betalingsanmerkninger

Selv om du har betalingsanmerkninger og betalingsproblemer, bør du ikke kutte ut å tegne de viktigste forsikringene. Selv om sannsynligheten for at noe skjer statistisk er lav, kan du havne i en mye verre økonomiske situasjon dersom det faktisk skjer noe. Uhell kan føre til store kostnader som vil gjre din økonomiske situasjon vanskeligere, særlig om du har en anstrengt økonomi fra før av.

Bilforsikring med betalingsanmerkning

En bilforsikring skal sikre forsikringstaker mot de økonomiske konsekvensene som kan oppstå ved for eksempel kollisjon, ulykker eller andre typer skader som kan oppstå. 

  • Ansvarsforsikring er påkrevd for alle som kjører bil. Dette er en forsikring som dekker kostnadene knyttet til skade på andre biler, andre personer, og deres eiendeler i forbindelse med ulykke. Ansvarsforsikring dekker ikke skader på egen bil.
  • Delkasko skal dekke kostnader knyttet til skader og økonomisk tap relatert til innbrudd brann, glasskader, og veihjelp. Har du en bil med lavere verdi, kan du nøye deg med delkasko. Delkasko dekker likevel ikke skader som oppstår på bilen ved en kollisjon. 
  • Har du en bil med høyere verdi, bør du oppgradere til kasko eller super kasko. Da får du ekstra fordeler knyttet til forsikring på eventuell leiebil og de fleste kasko-forsikringer dekker også motorstopp.

Selv om forsikringsselskapene ikke kan nekte å gi bilforsikring med betalingsanmerkning, kan betaling kreves på forhånd. Ansvarsforsikring kan for øvrig ingen nekte deg, da denne typen forsikring er lovpålagt.

Hvordan skaffe forsikring med betalingsanmerkning?

Mange med betalingsanmerkning har naturlig nok ikke penger til unødvendige utgifter. Nødvendige forsikringer er likevel noe som bør prioriteres for å unngå ytterlige økonomiske problemer. Da mange forsikringsselskaper krever betaling på forhånd, bør du forsøke å legge til side midler slik at du kan betale forsikringene. 

Hvordan sjekke om man har betalingsanmerkning?

Du kan sjekke om du har betalingsanmerkning ved å kontakte et kredittopplysningsbyrå

Hvordan slette betalingsanmerkninger?

Dine betalingsanmerkninger blir slettet når du gjør opp for deg eller etter 4 år. De fleste kreditorer vil imidlertid gå til ny sak etter 4 år slik at en ny betalingsanmerkning vil bli registert på deg. Det er derfor ingen god ide å tro at dine betalingsanmerkninger vil forsvinne av seg selv. Se også: Hvordan bli kvitt betalingsanmerkninger.

Har du problemer med betalingsanmerkninger?

Dersom du sliter med betalingsanmerkninger, kan du ta kontakt med oss i Okida, som kan hjelpe deg å rydde opp i de økonomiske problemene. Send oss en uforpliktende søknad i dag.

SØK HER

Ofte stilte spørsmål om forsikring med betalingsanmerkning

Her er noen ofte stilte spørsmål rundt det å tegne forsikring med betalingsanmerkning: 

Kan jeg tegne forsikring med betalingsanmerkning?

Ja, du kan tegne forsikring med betalingsanmerkning, men det kan knyttes spesielle forbehold til avtalen, som for eksempel avtale om forskuddsbetaling.

Kan forsikringsselskapet nekte meg bilforsikring med betalingsanmerkning?

Nei, forsikringsselskapet kan ikke nekte deg ansvarsforsikring, som er en lovpålagt forsikring som alle bilførere må ha. 

Emner: Bilforsikring med betalingsanmerkning, tegne forsikring med betalingsanmerkning, personlig økonomi, forsikringsselskaper, hvordan få forsikring med betalingsanmerkning