Må jeg ha fast jobb for å få boliglån?

Mange lurer på om de må ha fast jobb for å få boliglån. Det korte svaret er at du ikke nødvendigvis må ha fast jobb for å få boliglån, men du må kunne stille med egenkapital og ha betalingsevne. Det vil si at du må kunne stille med minst 15% av boligens kjøpesum og du må sannsynliggjøre at du er i stand til å betale framtidige renter og avdrag på boliglånet.

I Norge har myndighetene fastsatt egne regler for hvordan bankene skal vurdere de som søker boliglån. Det er reglene i de statlige forskriftene som i stor grad bestemmer om du du får lån til å kjøpe bolig, og hvor mye du kan få i lån.

Les mer om boliglån for selvstendig næringsdrivende her.

Mer fleksibelt for førstegangskjøpere

Skal du kjøpe bolig er det normalt et krav om at du må kunne stille med minst 15% av kjøpesummen i egenkapital. For å hjelpe spesielt førstegangskjøpere har bankene likevel mulighet til å gjøre unntak overfor 10% av lånesøknadene. I Oslo er tallet 8 prosent. Er man ung førstegangskjøper vil bankene også vurdere inntektspotensial fram i tid.

Prøv vår boliglånskalkulator og start søknad om nytt boliglån her.

Boliglån – krav til inntekt

Skal du låne til bolig, er det et krav at boliglån og annen gjeld ikke skal overstige 5 ganger årlig inntekt. Med inntekt menes i denne sammenhengen lønnsinntekt, næringsinntekt samt faste pensjoner og trygder. Andre typer inntekter, som for eksempel leieinntekter og kapitalinntekt telles ikke med. Det stilles altså ikke noe absolutt krav til at du må ha fast jobb for å få innvilget boliglån, men du må ha inntekt.

Om inntekten ikke er fast, er det imidlertid vanskeligere å få innvilget boliglån, eller man får mindre i lån. Det er fordi de fleste bankene legger vekt på hvor stabil inntekten er i kredittvurderingen. Dersom du har problemer med å få boliglån på grunn av mangel på fast inntekt, kan du øke sjansene til å få lån ved å låne sammen med en medlåntaker.

De forskjellige bankene legger også ulike kriterier til grunn når de vurderer lånesøknader. Det er grunnen til at du bør søke hos flere banker om du får nei fra en bank.

Les mer om hvordan du kan øke sjansene dine for å få innvilget boliglånet her.

Kredittkortgjeld og boliglån

Merk at det vil ha betydning hvor mye gjeld du har fra før. Visste du for eksempel at rammen på forbrukslån eller kredittkort bestemmer hvor my du får låne?

Selv om du bare har brukt 5000 av en kredittramme på 100.000 kroner, så vil hele rammen på 100.000 kroner inngå i bankens utregning av samlet gjeld. Om du ønsker deg mer lån, kan det derfor være lurt å si opp kredittkortene før du søker. Du bør også innfri forbrukslån og andre smålån.

Les mer om forholdet mellom kredittkort og boliglån her.

Boliglån og betalingsanmerkninger

Dersom du har betalingsanmerkninger eller det er registrert pågående inkassosaker, vil du få problemer med å få boliglån. Bankene anser det som risikabelt å låne ut penger til personer som ikke vil eller har evne til å gjøre opp for seg. Derfor bør du kvitte deg med betalingsanmerkninger før du søker lån.

Heldigvis er det slik at betalingsanmerkninger skal slettes med en gang du gjør opp kravet. Dersom du har betalt kravene du skylder og du fremdeles har betalingsanmerkninger registrert på deg, må du ta kontakt med inkassoselskapet som behandlet saken mot deg.

Vi har også laget en artikkel om det å få boliglån uten egenkapital.