Forhandle med kreditorer – slik gjør du det

Å forhandle med kreditorer kan være ubehagelig, men nødvendig for å få orden på økonomien. I denne artikkelen forklarer vi deg hva en kreditor er, i hvilke situasjoner kreditorer kan være villig til å forhandle, hvilke løsninger som finnes og en steg-for-steg guide til hvordan du kan forhandle med kreditorer. 

Å refinansiere gjelden din kan være et godt alternativ for å få gjort opp gjelden din så raskt som mulig og få saken ut av verden. Vi i Okida kan hjelpe deg med dette. Fyll ut dette skjemaet, så kommer vi tilbake til deg så raskt som mulig. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

START SØKNAD HER

Hva er en kreditor?

Når du skylder penger, kalles de du skylder penger til for kreditorer. Dette kan være firmaer, banker eller privatpersoner. 

Når er det nødvendig å forhandle med kreditorer?

Det er nødvendig å forhandle med kreditorer når du ikke har mulighet til å innfri det du skylder på annen måte. Det kan være bedre å få til en løsning med kreditorene enn at saken går til inkasso og namsretten. Dersom du viser vilje til å gjøre opp for deg kan du unngå betalingsanmerkninger og dyre tilleggebyrer som bare vil gjøre din økonomiske situasjon enda vanskeligere.

Hva bør du gjøre før du går i forhandlinger med kreditor?

Før du går i forhandlinger med kreditor, bør du først og fremst skaffe deg god oversikt over situasjonen. Dette omfatter:

 • Skaff deg full oversikt over hvem du skylder penger, for hva og hvor mye.
 • Sett opp et budsjett for å se hvor mye du kan betale per måned.
 • Kontakt dine kreditorer og bruk budsjettet som grunnlag for forhandlinger.
 • Du bør be om en skriftlig bekreftelse på eventuelle avtaler dere kommer fram til.

Slik skaffer du deg oversikt over hvem du skylder penger

Du kan bruke flere kilder for å skaffe deg oversikt over hvem du skylder penger. 

 • Ulike typer lån du har  finner du oversikt over i Gjeldsregisteret. Her fremgår det hvem du skylder penger til og hvor mye, samt kontaktinformasjon til hver enkelt kreditor.
 • Dersom du ikke har gjort opp for deg, skal du etterhvert motta purrebrev og betalingspåminnelser, og til slutt et inkassokrav. Dersom saken din går til inkasso, må du henvende deg til inkassobyrået som behandler saken. Her finner du oversikt over inkassobyråer i Norge

Sett opp et budsjett

Å sette opp et budsjett er avgjørende for å få oversikt din økonomi. Et budsjett skal vise alle dine faste inntekter og utgifter, samt andre nødvendige kostnader. Et budsjett vil også være god hjelp for å planlegge økonomien din, se hva du bruker penger på og om du eventuelt har penger igjen etter at nødvendige utgifter er betalt. Penger du har til overs må du bruke til å betale ned på det du skylder. 

SIFO sitt referansebudsjett er et godt verktøy for å finne ut hva som er normalt å bruke på for eksempel mat, klær, møbler , fritidsaktiviteter og andre ting ut fra din livssituasjon og aldersgruppe. Sammenlign ditt forbruk med de ulike postene i SIFO for å finne ut om din pengebruk ligger over eller under enn det som er anbefalt. 

Et budsjett kan også hjelpe deg med å finne ut hvilke utgifter du kan kutte ut. Det kan være mye penger å spare på å kutte ned på utgifter man ikke trenger, noe som vil være avgjørende for å komme ut av gjeldssituasjonen.  Dersom du har et budsjett og god oversikt over din økonomi vil kreditorene se at du har tatt et godt initiativ og er villig til å komme frem til en løsning, noe som vil hjelpe deg i en forhandlingssituasjon. 

Ta kontakt med dine kreditorer

Når du har fått oversikt over hvem du skylder penger, må du ta kontakt med alle dine kreditorer. Forklar situasjonen, vis at du er villig til å gjøre opp for deg og kom med forslag til hvor mye du kan betale i måneden. Dersom du ikke er i stand til å betale grunnet en midlertidig situasjon, be om utsettelse. 

Dersom det er boliglånet som ditt har gått til inkasso, bør du prioritere dette først, slik at du unngår tvangssalg av bolig. Usikrede lån og kredittgjeld er ofte de vanskeligste å forhandle. Slike lån er uten sikkerhet og da har ikke kreditor de samme mulighetene til å kreve inn penger ved å selge eiendelene dine.

Du kan møte på noen kreditorer som ikke er villig til å forhandle. Dersom du får avslag på forhandling, bør du spørre om hva som er grunnen.

Skriftlig avtale

Dersom du får til en løsning med en eller flere kreditorer, enten i form av en utsettelse, nedbetalingsplan, reduksjon av kravet eller annet, må du sørge for å få skriftlig dokumentasjon på dette så raskt som mulig. 

I hvilke tilfeller kan kreditorer være villige til å forhandle?

Kreditorenes fremste mål er som regel å få tilbake så mye penger som mulig av det du skylder. I utgangspunktet vil kreditorene presse på for å få tilbake hele beløpet, men dersom alternativet er at den som skylder penger går konkurs eller kommer under diverse gjeldsordninger i regi av namsmannen, kan mange kreditorer være villige til å få til en løsning utenfor rettsystemet. Forhandlinger vil da være en raskere løsning for begge parter, og kreditorene vil ha mulighet til å få tilbake en større del av sine krav på et tidligere tidspunkt. 

Det bedre for kreditor å gå med litt tap, enn å risikere å tape mye mer fordi du går konkurs eller fordi Namsmannen tvinger ned kravet. Rettslige prosesser krever mye ressurser også for kreditor og kan føre til at det tar lang tid å få kravene innfridd. 

Kreditorer kan være villig til å forhandle

 • Dersom det er fare for at den som skylder penger går personlig konkurs
 • Når det er fare for at saken går til rettssystemet via Namsmannen

Forhandlinger kan 

 • Være en raskere løsning for begge parter
 • Føre til at kreditorene får tilbake en større del av sine krav 

Hvilke løsninger kan man få til ved å forhandle med kreditorer?

Her gir vi deg en oversikt over mulige løsninger og utfall av forhandlinger med kreditor. Enkelte løsninger kan være vanskeligere å få til enn andre, dette vil avhenge av situasjonen og hvem som er kreditor.

Mulige løsninger kan være:

 • Betalingsutsettelse
 • Nedbetalingsplan
 • Reduksjon av gjeld
 • Refinansiering

Betalingsutsettelse

Det kan være aktuelt å be om betalingsutsettelse dersom du ikke kan betale det du skylder på grunn av en midlertidig situasjon. Dersom du kan dokumentere ovenfor kreditor at du vil ha penger til å gjøre opp for deg på et senere tidspunkt, kan kreditor være mer villig til å gi deg en betalingsutsettelse. 

Nedbetalingsplan

En nedbetalingsplan innebærer at du ikke betaler det du skylder med en gang, men litt etter litt over tid. Dersom du har satt opp et godt budsjett, vil dette ofte være nyttig i forhandliger om en nedbetalingsplan. Du kan bli enig med kreditor å betale en bestemt sum per måned inntil kravet er oppgjort. Noen ganger kan kreditor kreve ekstra renter eller gebyrer for å inngå en slik avtale. 

Reduksjon av gjeld

Å få til en reduksjon av gjelden kan være vanskelig. Kreditorer vil forsøke å få tilbake så mye som mulig av pengene du skylder. Men dersom alternativet er at du går personlig konkurs eller at kravet havner hos namsmannen, kan kreditorer være villig til å redusere gjelden noe framfor å risikere å tape enda mer.

Refinansiering

Dersom du har mulighet til å refinansiere gjelden din, vil dette være det aller beste. På denne måten får du samlet all din gjeld i et større lån med lavere rente og bedre betingelser. Slik blir det enklere å betale ned gjelden fra måned til måned. Dersom du viser deg villig til å refinansiere din gjeld, kan kreditorer også strekke seg lengre i forhold til å gi deg betalingsutsettelse eller en nedbetalingsplan.

Et omstartslån er et refinansieringslån med sikkerhet i bolig eller annen eiendom. Du kan få innvilget et omstartlån også når du har inkasso eller betalingsanmerkning. 

Vi i Okida kan hjelpe deg med denne typen lån. Ta kontakt med oss i dag ved å fylle ut dette skjemaet, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

START SØKNAD HER

Emner: Forhandle med kreditorer, refinansiering, skylde penger, personlig økonomi, personlig konkurs