Ta opp lån med sikkerhet i bolig

Alt om å ta opp lån med sikkerhet i bolig. Om du er så heldig å eie bolig, og du i tillegg har betalt ned noe på boliglånet eller at boligen din har hatt verdistigning, kan du låne penger med sikkerhet i boligen.

Innhold:

Å ta opp lån med sikkerhet i bolig gir deg flere muligheter:

  1. Du kan bake dyr forbruksgjeld og kredittgjeld inn i boliglånet
  2. Du kan kvitte deg med krav som har betalingsanmerkninger
  3. Du kan låne til andre investeringer eller til annet forbruk

Vi i Okida har spesialisert oss på å formidle lån med sikkerhet i bolig. Her kan du søke om lån både til blant annet refinansiering opprydding av gjeld.

Søk lån med sikkerhet i bolig her

I denne artikkelen skal vi gi igjennom disse ulike alternativene, og spesielt hvordan du kan bruke boligens verdi til å bli kvitt betalingsanmerkninger og utestående krav. Slik vil du få den økonomiske friheten din tilbake og få en romsligere økonomi.

Hvem kan ta opp lån med sikkerhet i bolig?

For å kunne ta opp lån med sikkerhet i bolig må du selvfølgelig eie en bolig. Det finnes også i noen tilfeller muligheter for at noen andre kan stille sin bolig som sikkerhet for deg. Du må også ha betalt ned noe på boliglånet og / eller boligen din må ha steget i verdi. Hvis du er usikker på hvor mye boligen din er verdt, bør du få ny takst av en takstmann.

Samlet gjeld som er sikret i boligen, kan ikke overstige mer enn en viss andel av boligens verdi. Du kan låne opptil 85% av boligens verdi, fratrukket det eksisterende lånet. Det betyr at det er mulighet for å refinansiere relativt store lån med denne løsningen dersom du har betalt ned en del på boliglånet fra før.

Lån med sikkerhet i bolig – 3 muligheter:

1) Bake kredittkortgjeld og forbrukslån inn i boliglånet

Kredittkortgjeld, forbrukslån og andre dyre lån med høy rente kan gjøre det utfordrende å håndtere økonomien. Slike lån har høy rente og koster deg uforholdsmessig mye hver eneste måned. Hvis du baker slike lån inn i boliglånet ditt, kan du senke lånekostnadene dine betraktelig. Grunnen er at boliglån har vesentlig lavere rente og lang nedbetalingstid. I tillegg sparer du også penger på færre innbetalingsgebyrer. Å bake inn forbrukslån og kredittkortgjeld i boliglånet kalles å refinansiere med sikkerhet i bolig.

2) Kvitte deg med krav som har betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger og pågående inkassosaker gjør den økonomiske hverdagen vanskelig. Du kan få vanskeligheter med å skaffe deg basis tjenester som eksempelvis nytt mobilabonnement, nye forsikringsavtaler eller nye strømavtale. Du vil få avslag på søknader om nye lån og refinansiering.

Det finnes imidlertid noen spesialbanker som gir spesiallån dersom du kan stille med sikkerhet i boligen din. Refinansieringslån av gjeld med betalingsanmerkning og inkasso er et spesielt lån som man kan ta opp for å rydde opp i økonomien.  Slike lån kalles også for omstartslån. I praksis låner du opp i boligen (øker boliglånet) og bruker disse pengene til å betale det du skylder. På den måten bli du kvitt betalingsanmerkningene. Dette kalles for refinansiering med sikkerhet i bolig med betalingsanmerkninger.

Man benytter seg altså av boligens verdi og tar pant i boligen som sikkerhet og tar opp et rimelig lån for å innbetale krav med inkassosaker og anmerkninger. Samtidig bør man også betale ned forbrukslån og kredittkort om det er rom for det. På den måten får man ryddet opp i økonomien på en enkel og rask måte.

Etter refinansieringen er betalingsanmerkninger og inkasso slettet og du sitter igjen med ett større lån med lavere rente og forlenget nedbetalingstid. På denne måten oppnår du bedre oversikt, du får lavere renter og lavere kostnader å betale per måned.

De fleste banker tilbyr ikke slike refinansieringslån. Ønsker du å undersøke mulighetene for en slik løsning, ta kontakt med oss i dag, så setter vi deg i kontakt med banker som kan hjelpe deg.

3) Låne opp i boligen til andre investeringer eller annet forbruk

En tredje mulighet er å låne opp i boligen for så å bruke pengene på andre investeringer eller rent forbruk. Slike lån kalles for fleksilån eller rammelån. Bruker du pengene til for eksempel oppussing, kan dette være en lønnsom investering fordi du øker boligens verdi før et eventuelt salg.

For å få innvilget rammelån må du ha betalt ned en del på boliggjelden din og du må ha en fast og stabil inntekt.

Les også: Lån til kjøp av båt.

Fordeler med å refinansiere gjeld med boliglånet

Det er mange fordeler med å refinansiere gjeld og betalingsanmerkninger med boliglånet:

1) Du blir kvitt betalingsanmerkninger

For det første er refinansiering med sikkerhet i bolig en rask og grei måte å bli kvitt det du skylder og bli kvitt betalingsanmerkninger. Ved å refinansiere i bolig, bruker du boligens verdi til å betale med. Tidligere tok det noen år før betalingsanmerkninger ble slettet. Nå er det heldigvis slik at en betalingsanmerkning slettes med en gang du gjør opp for deg. Hvis du har betalt det du skylder og det fremdeles er registrert en betalingsanmerkning på deg, må du ta kontakt med inkassoselskapet som behandlet kravet mot deg.

2) Du får samlet alt i ett lån

For det andre vil du kunne slå sammen mange av dine månedlige betalinger til en enkelt betaling. Om du samler krav med betalingsanmerkninger og andre smålån og kreditter til ett lån som du baker inn i boliglånet, slipper du å forholde deg til mange kreditorer og innbetalinger. En annen fordel med å benytte boliglånet til å refinansiere gjeld er at et boliglån har en fast nedbetalingsplan, som regel med faste og direkte trekk fra kontoen din. Det blir enklere å holde oversikt over økonomien og du reduserer sjansen for å glemme regninger slik at det oppstår nye krav, purringer og gebyrer. Det er ofte også lettere å forhandle med en kreditor enn flere.

3) Lavere lånekostnader

Et refinansieringslån med sikkerhet i bolig vil i seg selv ha lav rente sammenlignet med de fleste forbrukslån og kredittlån.

Dette er spesielt viktig i tider hvor renten er på vei oppover – slik som i 2022.

I tillegg er det slik at mange er i den situasjonen at de betaler mye renter og lite avdrag på kredittkortgjeld og forbrukslån. Slik tar det lang tid å bli kvitt gjelden, samtidig som kostnadene knyttet til lånene blir uforholdsmessig høye i forhold til lånets størrelse. Et boliglån har lav rente, noe som gjør at du kan betale mer i avdrag. Ved å forlenge nedbetalingstiden kan du redusere størrelsen på de månedlige innbetalingene og slik frigjøre kapital som du kan bruke til andre ting.

Fordeler med refinansiering av boliglån for å betale gjeld og anmerkninger

  • Lavere rente
  • Du får samlet flere lån og krav til ett lån
  • Du blir kvitt dine betalingsanmerkninger
  • Boliglån har lave månedlige avdrag
  • Du har muligheten til å frigjøre kapital som du kan bruke på andre ting

Du får rett og slett en ny økonomisk start med lavere kostnader og en ryddig økonomi.

Merk at når du låner opp i boligen til refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning, må du forvente at renten er noe høyere enn ditt nåværende boliglån. Det er fordi banken legger på et påslag for å betale ut usikker gjeld og betalingsanmerkninger. Sammenlignet med andre finansieringsformer er dette likevel lønnsomt.

Se også: Hva er en betalingsanmerkning?

Slik får du det beste lånet med sikkerhet i bolig

Når du skal refinansiere med sikkerhet i boligen din, bør du alltid forsøke å få så gode vilkår som mulig. Ikke ta det for gitt at din nåværende bank vil gi deg det beste tilbudet. De store bankene tilbyr som regel heller ikke refinansieringslån for å innfri betalingsanmerkninger, så for å få et slikt lån må du søke hos en spesialbank.

Det er også stor forskjell mellom de ulike spesialbankene når det gjelder hvilken rente og hvilke betingelser de kan tilby. Derfor bør du søke lån hos så mange spesialbanker som mulig.

Vi vet at det å innhente informasjon om spesialbanker og det å sende søknader til mange banker kan være tidkrevende. Derfor har vi gjort det enkelt for deg. Du sender bare en søknad til oss ved å fylle ut dette skjemaet, og så sender vi søknaden din videre til spesialbankene. Slik har du størst sjanse for å få den laveste renten og de beste vilkårene ut fra din økonomiske situasjon. Det er gratis og uforpliktende og du er ikke forpliktet til å godta tilbud som du mottar.

Søk om lån med sikkerhet i bolig her.

Når du skal sammenligne rentesatser, må du alltid se på den nominelle renten, som i tillegg til rentesatsen tar med hva lånet vil koste deg totalt inkludert gebyrer og andre låneutgifter.

Etter at du har refinansiert – refinansier en gang til!

Etter at du har samlet alle lån i ett refinansieringslån og kvittet deg med betalingsanmerkningene, vil ikke bankene se at du tidligere hadde betalingsanmerkninger og forbruksgjeld. De ser bare ett enkelt boliglån. Da kan du få enda bedre vilkår ved å refinansiere en gang til.

Når det gjelder refinansieringslån er det ingen bindingstid eller bruddgebyr, med mindre du velger et fastrentelån. Da står du når som helst fritt til å refinansiere og bytte bank en gang til. Merk at det likevel av administrative grunner kan ta noe tid å få flyttet lånet fra en liten spesialbank til en storbank.

Dermed kan du fritt utnytte systemet til å:

  1. Samle gjeld og betalingsanmerkninger i et boliglån fra en mindre bank som spesialiserer seg på dette. Disse bankene har som nevnt noe høyere rente.
  2. Etter refinansieringen kan du flytte boliglånet ditt til en hvilken som helst annen bank for å få enda lavere rente.

Til slutt sitter du igjen med et boliglån med lav rente, ingen betalingsanmerkninger og ingen annen gjeld. Du har rett og slett fått en ny start og en ny økonomisk hverdag.

Etter refinansieringen – noen gode råd

Etter å ha blitt kvitt betalingsanmerkninger og dyre lån, bør du skaffe deg noen rutiner for å unngå å havne i økonomisk knipe på nytt. Her er noen gode råd for å oppnå bedre kontroll på økonomien:

Sett opp et budsjett.

Selv om du har fått lavere rente, vil dine utgifter til lån vil sannsynligvis fortsatt utgjøre en stor del av dine utgifter, også etter at du har refinansiert. Derfor bør du sette opp en oversikt over dine faste inntekter per måned, hvor mye som går ut til lån, hvor mye du trenger for å leve, og du bør også sette opp en spareplan.

Sett av penger på en bufferkonto.

Du bør sette av penger på en bufferkonto, minimum 2-3 månedslønner. Med en bufferkonto vil du være mindre sårbar dersom du det skulle dukke opp noen uforutsette større utgifter og du vil unngå å måtte ta opp dyre forbrukslån i fremtiden. Selv om du ikke greier å sette av så mye penger med en gang, bør du sette opp en spareplan som innebærer at et mindre beløp automatisk trekkes hver måned fra din lønnskonto til din sparekonto. Slik vil du over tid bygge deg opp en økonomisk buffer.

Unngå bruk av kredittkort.

Dersom du erfaringsmessig har hatt problemer med å ha kontroll på utgiftene, bør du unngå bruk av kredittkort. Om det du bruker blir trukket direkte fra kontoen, blir det enklere å se hvor mye penger du har igjen til enhver tid. Se også vår guide til hvordan du kan slette kredittkort her.

Vi i Okida har spesialisert oss på å formidle lån med sikkerhet i bolig. Her kan du søke om lån både til blant annet refinansiering opprydding av gjeld.

START SØKNAD HER