Hva er avdragsfrihet?

Avdragsfrihet kan være et godt alternativ dersom du trenger penger i forbidnelse med en uventet større utgift eller i trangere økonomiske tider. Men hva er avdragsfrihet? I denne artikkelen forklarer vi deg alt du må vite om avdragsfrihet. Vi forklarer i hvilke situasjoner du bør vurdere avdragsfrihet, hvordan du søker og hvilke alternativer som finnes. Til slutt svarer vi på ofte stilte spørsmål om avdragsfrihet. 

Visste du at et godt alternativ til avdragsfrihet er refinansiering? Ved å refinansiere dine lån vil du også få mer penger til overs. Vi i Okida kan hjelpe deg med dette. Send oss en uforpliktende søknad om refinansiering her. 

SØK OM REFINANSIERING

Hva er avdragsfrihet?

Når du betaler på et lån, må du som regel betale både renter og avdrag. Avdragene betaler ned selve gjelden din, mens rentene er kostnaden som du betaler til banken for å få låne pengene. Avdragsfrihet betyr imidlertid at du kun betaler rente og ikke avdrag på et lån for en periode. 

Bør du vurdere avdragsfrihet?

Å velge avdragsfrihet innebærer å utsette betalingen av avdrag til senere tidspunkt. Det medfører imidlertid at du må betale mer renter på de avdragene du utsetter. Til tross for dette kan det være den mest kostnadseffektive løsningen for mange i økonomisk utfordrende perioder.

Det er klokt å undersøke med banken din om muligheten for å utsette avdrag på boliglånet ditt eller andre typer lån dersom du har begrenset med sparepenger og står i fare for å måtte ta opp forbrukslån eller bruke kredittkort. Dersom en større uventet utgift skulle dukke opp, kan det være bedre å søke om avdragsfrihet enn å ta opp et dyrere lån. 

Mange banker kan fremstå som om de gjør deg en tjeneste ved å tilby avdragsfrihet, men de tjener faktisk godt på avdragsfrie lån. Derfor trenger du ikke føle deg forpliktet til banken bare fordi de gir deg midlertidig avdragsfrihet. Før du søker om avdragsfrihet, kan det derfor være lurt å undersøke om det er mulig å refinansiere ved å forhandle ned renten din eller å flytte boliglånet for lavere kostnader. 

Søke om avdragsfrihet – slik gjør du det

For å søke om avdragsfrihet må du ta kontakt med banken din. Du kan som regel søke direkte i nettbanken din. 

De fleste banker tilbyr normalt sett avdragsfrihet i en periode på tre til seks måneder, men dette kan forlenges ved en solid begrunnelse. Det er likevel ingen garanti for at du vil få innvilget avdragsfrihet selv om du søker om det. Avgjørelsen ligger hos banken din. Generelt sett vil avdragsfrihet på boliglån for mer enn seks måneder vanligvis bare bli innvilget hvis belåningsgraden din er på maksimalt 60 %. 

Regler for avdragsfrihet

Boliglånsforskriften legger begrensninger på hvor mye bankene kan tilby i boliglån til enkeltpersoner. Det stilles også krav om at banken må kreve avdrag fra kunder med en belåningsgrad som overstiger 60 %. Belåningsgraden beregnes ved å dele lånebeløpet på markedsverdien av boligen. De ulike bankene kan imidlertid innvilge avdragsfrihet dersom uforutsette hendelser oppstår som gjør det vanskelig for kunden å betale avdragene.

En spesifikk unntaksregel i forskriften er knyttet til kapitalfrigjøringskreditter. Eksempler på dette inkluderer seniorlån, som gir eldre en mulighet til å supplere pensjonen ved å ta opp lån med sikkerhet i boligen sin uten å være forpliktet til å betale avdrag. 

Hva koster avdragsfrihet?

Kort sagt fører valget om å utsette nedbetaling av avdrag til økte rentekostnader. Dette resulterer i at du enten må betale større avdrag månedlig i fremtiden eller forlenge nedbetalingstiden på lånet. Hvor mye avdragsfrihet koster deg avhenger av flere faktorer, som størrelsen på lånet og hvilken rentesats du har. 

Alternativer til avdragsfrihet

Avdragsfrihet kan være et godt alternativ i trange økonomiske tider eller dersom en uventet utgift skulle dukke opp. Det finnes likevel alternativer som kan være verdt å vurdere:

Forlengelse av nedbetalingstiden

En alternativ løsning til å velge avdragsfrihet er å forlenge nedbetalingstiden på boliglånet. Slik vil du kunne redusere de månedlige terminbeløpene og frigi penger som du kan bruke til andre ting. Imidlertid vil ulempen være at avdragene bare fordeles over en lengre periode, og dette vil resultere i økte rentekostnader på hele lånet. 

Refinansiering av dine lån

Som vi har vært inne på, kan refinansiering av dine lån gi deg lavere lånekostnader og på denne måten frigi midler som du kan bruke på uforutsette utgifter eller for å spe på økonomien i trangere tider. Du kan refinansiere både boliglån, forbrukslån, kredittkortgjeld og annen type gjeld. Les mer om refinansiering av ulike typer lån her: 

Refinansiering av boliglån

Refinansiering av kredittkortgjeld

Refinansiering av forbrukslån

Bytte til rammelån

Rammelån gir deg den fleksible fordelen av å kunne trekke boliglånet opp til en forhåndsbestemt øvre grense. Dette lånet gir deg friheten til å disponere midlene etter dine behov. En av de betydelige fordelene er at når din økonomiske situasjon forbedres, kan du tilbakebetale lånet uten å pådra deg ekstra kostnader, og dette kan føre til en reduksjon i de totale renteutgiftene dine.

Dette lånet gir en form for finansiell smidighet, slik at du kan håndtere økonomiske endringer eller uforutsette utgifter ved å bruke av kreditten innenfor den fastsatte rammen. Når du har muligheten til å tilbakebetale uten ekstra gebyrer, gir det deg en viss grad av kontroll over dine lånekostnader og gjør det mulig å optimalisere din økonomiske situasjon i takt med endringer i din økonomi.

Ofte stilte spørsmål om hva er avdragsfrihet: 

Hva er avdragsfrihet?

Avdragsfrihet på lån betyr at du kun betaler rente og ikke avdrag på lånet til banken.

Hvilken bank tilbyr avdragsfrihet på boliglån?

De fleste norske banker tilbyr avdragsfrihet på boliglån slik at du lettere kan håndtere gjelden din.

Må jeg fortsatt betale renter på avdragsfrie lån?

Ja, banken gir i utgangspunktet kun utsettelse på avdrag.