Hva er betalingsutsettelse?

I denne artikkelen forklarer Okida hva betalingsutsettelse er og du får en oversikt over ulike former for betalingsutsettelse. Vi forklarer også hvilke kostnader som tilkommer og fordeler og ulemper med betalingsutsettelse. 

Betalingsutsettelse innebærer å utsette betalingen av en regning, tjeneste eller et produkt over en gitt periode. Betalingsutsettelse kan både være rentefri og rentebærende. 

Når utsettelsen er over kan du ofte velge å betale hele beløpet på en gang eller dele betalingen opp over flere måneder.

Betalingsutsettelse på kredittkort

Begrepet betalingsutsettelse på kredittkort brukes ofte om den rentefrie perioden fra du har brukt kortet til du må betale kredittkortregningen. Det er vanlig med en rentefri periode på mellom 30 og 60 dager. 

Du kan også utsette betalingen av selve kredittkortregningen. Dette tilbys av enkelte kredittkortselskaper. Det betyr at du kan utsette betalingen av kredittgjelden for en kortere periode. Slik kan du fordele nedbetalingen over en lengre tidsperiode og unngå gebyrer og renter som påløper ved forsinket betaling. Når det gjelder betalingsutsettelse på selve kredittkortregningen er det viktig å huske på at du ikke unngår renter og gebyrer. Selv om du utsetter innbetalingen, vil renter fremdeles løpe på gjelden, slik at den samlede gjelden vil øke i perioden. 

Betalingsutsettelse boliglån

De fleste norske banker tilbyr tre til seks måneder betalingsutsettelse på boliglånet. Dette kalles også avdragsfrihet og betyr at du kun betaler renter og ikke avdrag i et bestemt tidsrom. Utsettelsen kan i noen tilfeller forlenges ved god begrunnelse. Hovedregelen er at avdragsfrihet i mer enn 6 måneder på boliglånet kun innvilges dersom din belåningsgrad er på maks 60 %. I perioden med betalingsutsettelse betaler du kun renter på boliglånet. 

Andre typer betalingsutsettelse

 • Betalingsutsettelse på studielån. Alle med lån hos Lånekassen kan søke om 36 måneders utsettelse totalt sett.
 • Betalingsutsettelse ved varekjøp i butikk betyr at du mottar varen med en gang og betaler på et senere tidspunkt. Noen butikker tilbyr rentefri utsettelse, mens andre butikker og tjenesteytere krever renter. Noen butikker og tjenesteytere krever også et utsettelsesgebyr. 

Når lønner det seg å utsette betalingen?

Dersom utsettelsen er rentefri lønner det seg alltid å utsette betalingen. Dersom utsettelsen kommer med renter, må du vurdere hvor høye renter og eventuelle utsettelsesgebyr du må betale. Å utsette kredittgjeld eller forbruksgjeld er som regel ikke gunstig grunnet de høye rentene som gjør at gjelden vokser i perioden du utsetter betalingene. Har du betalingsproblemer, kan det imidlertid være bedre å søke om en utsettelse av betalingen fremfor at regningen går til inkasso. 

Å utsette betalinger kan være et alternativ når økonomien er trang eller dersom en større uventet regning har dukket opp. Sliter du med å betale gjeld og regninger, kan utsettelse av betalingen være til hjelp der og da.

Fordeler

 • Kan bidra til å forhindre at du får betalingsanmerkninger.
 • Gir deg ekstra tid til å betale regninger og håndtere uforutsette utgifter

Ulemper

 • Rentene og gebyrene vil fortsatt løpe, slik at den totale gjelden øker
 • Hyppig bruk av betalingsutsettelse kan føre til dårligere kredittscore

Alternativer til å utsette betalinger

Dersom du har mange regninger eller mye gjeld som du ikke klarer å håndtere, kan andre løsninger være aktuelle. 

 • Gjeldsordning kan du få gjennom namsfogden, og en slik ordning innebærer at det inngås en nedbetalingsavtale mellom deg og dine kreditorer.
 • Refinansiering er også et alternativ. Det betyr at du samler eksisterende gjeld du har i et nytt refinansieringslån. Da vil du spare penger og få bedre økonomisk oversikt. 

Se også:

Refinansiering av kredittkortgjeld

Refinansiering av forbruksgjeld

Ofte stilte spørsmål:

Kan jeg alltid få betalingsutsettelse?

Det er ikke sikkert at du får utsettelse eller avdragsfrihet selv om du søker om det. Det er opp til banken din å avgjøre.

Hva betyr rentefri betalingsutsettelse?

Rentefri betalingsutsettelse er et begrep som brukes om den rentefrie perioden fra du har brukt et kredittkort til du faktisk må betale tilbake det du skylder. 

Hvilke kredittkort har lengst betalingsutsettelse?

Her er noen kredittkort med lang rentefri periode:

 • Ikano Visa: 50 dager
 • Bank Norwegian Visa: 45 dager
 • Santander Flexi Visa kredittkort: 50 dager
 • Morrow Mastercard kredittkort: 50 dager