Hva er en god kredittscore?

Du har kanskje fått et gjenpartsbrev med en kredittscore i form av et tall. Men hva betyr egentlig dette tallet? Og hva er en god kredittscore? I denne artikkelen får du svar på hva tallet i gjenpartsbrevet egentlig sier om økonomien din.

Innhold:

Har du fått avslag på lån på grunn av dårlig kredittscore? Det finnes likevel muligheter. Her kan du søke om spesialtilpassede lån:

START SØKNAD HER

Dersom du har søkt om nytt lån eller kredittkort har du sannsynligvis opplevd å få tilsendt et såkalt gjenpartsbrev. Du kan også motta et slikt gjenpartsbrev om du har byttet forsikringsselskap eller strømleverandør, eller i forbindelse med kjøp av en del andre varer og tjenester.

Les mer om hva en kredittvurdering er og hva det brukes til her.

Flere bedrifter og aktører benytter kredittinformasjonen din til å ta avgjørelser om deg, og dette skjer langt oftere enn du kanskje vet.

Se også: Hvorfor får jeg ikke lån?

Når det gjelder lån, avgjør ikke bare kredittscoren din om du får innvilget lånet eller ikke, men også hvilken rentesats og hvilke betingelser du får på lånet.

Kredittscoren din avgjør altså:

 • om du får avslag eller tilslag på lånet
 • hvilken rente og betingelser du får på lånet
 • om du får kjøpt mange varer og tjenester

Selv om kredittscoren er viktig i mange sammenhenger, er det mange nordmenn som ikke vet hva egen score er. Det er også mange som er uvitende om hvorvidt de har en betalingsanmerkning eller ikke.

Se også: Hvordan bli kvitt en betalingsanmerkning

Hva er en god kredittscore?

Din kredittscore beregnes av et kredittratingsbyrå. Det finnes flere uavhengige kredittratingsbyråer som benytter ulike metoder, men det vanligste er å få en score fra 1 til 100, hvor 100 er den beste scoren.

I Norge er Defero en av de ledende tjenestene for å kredittsjekke seg selv. Defero bruker Creditsafe som leverandør av kredittinformasjon.

Hva er en god kredittscore? Følgende skala indikerer hvor god kredittscore din er:

71-100: «Veldig lav risiko»: En meget god kredittscore. Anbefaler at kunden blir godkjent

51-70: «Lav risiko»: En god kredittscore. Anbefaler at kunden blir godkjent

30-50: «Moderat risiko»: Anbefaler at kunden blir godkjent, men en manuell vurdering bør gjøres

21-29: «Høy Risiko»: Anbefaler ytterligere manuell sjekk av kunden

1-20: «Veldig høy risiko»: Anbefaler avslag

Lav kredittscore? En spesialbank kan hjelpe deg med å refinansiere eller ta opp lån

Har du fått avslag på lån på grunn av dårlig kredittscore? Det finnes likevel muligheter. Start søknad her

Dette avgjør din kredittscore

Din kredittscore avgjøres av en rekke ulike faktorer. Noen kan du påvirke på kort sikt, andre ikke. Her er de viktigste faktorene som inngår i beregningen av din kredittscore.:

 • Om du har noen betalingsanmerkninger
 • Din inntekt de siste tre årene
 • Skatteklasse
 • Netto formue
 • Din alder
 • Flyttemønster
 • En stabil og høy inntekt trekker tallet opp. Det gjør også fravær av betalingsanmerkninger.
 • Om du har noen næringsinteresser, for eksempel enkeltpersonforetak

Betalingsanmerkninger:

En betalingsanmerkning oppfattes som et tegn på at du ikke vil eller kan gjøre opp for deg. Derfor vil en eller flere betalingsanmerkninger påvirke din kredittscore svært negativt. I praksis vil dette si at de aller fleste banker vil si nei til å gi deg nye lån eller refinansiering, og du vil også få problemer med å skaffe deg basis tjenester som for eksempel ny strømavtale eller ny forsikringsavtale.

Tidligere ble betalingsanmerkninger lagret i flere år. Nå er det heldigvis slik at betalingsanmerkninger skal slettes med en gang du gjør opp for deg. Dersom du har innfridd kravene mot deg og fremdeles har betalingsanmerkninger, må du kontakte inkassoselskapet som behandlet kravet mot deg.

Din inntekt de siste årene

En god og stabil inntekt påvirker kredittscoren på en positiv måte. Selv om du har en god inntekt, påvirker det din kredittscore negativt om inntekten er sterkt varierende fra måned til måned. Dette kan for eksempel gjelde om du er sesongarbeider, deltidsarbeider eller selvstendig næringsdrivende.

Næringsinteresser

Dersom du er næringsdrivende eller har næringsinteresser, kan dette påvirke din kredittscore negativt. Grunnen til det er at næringsdrivende ofte har varierende og uforutsigbar inntekt, noe som bankene forbinder med høyere risiko. Dessuten har næringsdrivende færre trygderettigheter fra det offentlige sammenlignet med fast ansatte lønnsmottagere.

Din alder

En høyere alder påvirker din kredittscore positivt. Alder får man ikke gjort noe med og dette kan virker urettferdig for deg som er ung, men du kan trøste deg med at det blir bedre med tiden.

Flyttemønster

Dersom du har flyttet ofte de siste årene, påvirkes din kredittscore negativt. Det er fordi hyppig flytting forbindes med ustabilitet. Som regel er det også slik at unge flytter oftere av naturlige årsaker.

Skatteklasse

Norge har 2 skatteklasser for personlige skatteytere. Om du lignes i skatteklasse 1 eller 2 påvirker din kredittscore. Enslige skattytere kommer alle i skatteklasse 1. Definisjonen av enslig er alle som enten ikke er gift, er separert eller skilt, enke eller enkemann. I forhold til kredittscore, kommer man bedre ut av det om man er i skatteklasse 2. Samboere har ikke samme rettigheter som ektefeller og bør sjekke hvilke regler som gjelder.

Hvordan forbedre kredittscoren?

Som vi har sett er det mange faktorer som påvirker kredittscoren. Noen av disse faktorene, som for eksempel alder, får man ikke gjort noe med. Den enkleste og raskeste måten å forbedre sin kredittscore på er å kvitte seg med eventuelle betalingsanmerkninger. Dersom du har betalingsproblemer, kan du forsøke å refinansiere med pant i bolig.

Les mer om hvordan du kan forbedre din kredittscore her.

Hvis du får avslag på grunn av for lav kredittscore

Om din kredittscore er for lav til å få lån hos de tradisjonelle bankene, kan du fylle inn dette skjemaet, så sender vi søknaden din videre til noen spesialbanker som gir lån til tross for lavere kredittscore. Det er utforpliktende å sende inn lånesøknad, du trenger ikke å benytte deg av tilbudet som du eventuelt mottar.

Har du fått avslag på lån på grunn av dårlig kredittscore? Det finnes likevel muligheter. Start søknad her