Hva er kredittvurdering, kredittsjekk og kredittrating?

Hva er kredittvurdering? Du har kanskje fått et brev om at det er foretatt en kredittvurdering. Dersom du har søkt om lån eller enkelte andre tjenester er det vanlig at det blir gjort en kredittvurdering av deg. Men hva betyr egentlig det? Og hva er en kredittvurdering?

I denne artikkelen finner du alt du trenger å vite om kredittvurdering, kredittsjekk og kredittrating.

Visste du at du selv kan påvirke din kredittvudering ved å refinansiere din gjeld? Ved å refinansiere din gjeld og kvitte deg med betalingsanmerkninger vil du kunne forbedre din kredittscore betraktelig og slik få lavere rente og bedre betingelser på dine lån.

Se også: Hva er en god kredittscore

Hva er forskjellen på en kredittsjekk og en kredittvurdering?

Kredittvurdering og kredittsjekk er begreper som brukes om hverandre, men det er faktisk en forskjell når det gjelder betydningen av disse ordene. Begge disse ordene betyr at noen har blitt gitt tilgang til dine kredittopplysninger. Mange lurere på hva forskjellen på en kredittsjekk og en kredittvurdering er. Kort sagt kan man si at:

 • En kredittvurdering er en vurdering av din betalingsevne.
 • En kredittsjekk gir opplysninger om din inntekt og eventuelle betalingsanmerkninger.

Hva er en kredittrating?

En kredittrating, også kalt kredittscore en poengberegning i forhold til hvor sterkt du stiller for å få innvilget kreditt og enkelte andre tjenester. I utviklede land får stort sett alle økonomisk aktive mennesker en kredittrating.

Tilbydere av finansielle tjenester bruker denne ratingen til å vurdere om de skal innvilge en lånesøknad eller ikke. Videre vil kredittratingen ha betydning for hvilken rentesats og betingelser som du får på lånet. Det vanligste er at din kredittscore uttrykkes som et tall mellom 0-100, hvor 100 er den beste poengsummen man kan oppnå.

Dessverre er det mange som ikke vet hva en kredittrating er. De viktigste faktorene som spiller inn er:

 • Om du har betalingsanmerkninger
 • Om du har byttet adresse ofte
 • Stor variasjon i inntekt
 • Din alder
 • Din inntekt og inntektsutvikling
 • Om du er selvstendig næringsdrivende

Det er uavhengige kredittratingbyråer som lager modeller ut fra disse faktorene og som plasserer de fleste mennesker på en skala fra 1-100. I disse beregningene inngår avansert statistikk og sannsynlighetsberegning.

Opplysningene som inngår i modellene blir blant annet hentet fra folkeregisteret, Brønnøysundregisteret, inkassoselskaper, skattedirektoratet, Norsk Eiendomsinformasjon og forliksrådet. Kredittratingbyråene henter også inn  opplysninger fra dommer i saker som handler om pengekrav.

Se også: Hvordan forbedre kredittscore?

Hvordan regnes kredittscoren ut?

Formålet med kredittvurderingen er som nevnt å kunne analysere din generelle betalingsevne. Kredittscoren som blir beregnet bygger på statistikk og sannsynligheten for at du vil misligholde dine forpliktelser. Poenget er å unngå å gi kreditt til de personene som har størst risiko for mislighold.

Kredittopplysningene som er innhentet om deg blir bearbeidet og brukt til å regne ut kredittscoren.

Selv om det er mest vanlig å måle kredittverdighet på en skala fra 0 til 100, finnes det også andre skalaer. De mest brukte og viktigste faktorene i utregningen er fin alder, om du har hyppige adresseendringer, din inntektsutvikling, om du har næringsinteresser og om det er registrert betalingsanmerkninger eller inkassokrav på deg.

Se også: Hva er e-takst?

Kan jeg påvirke kredittvurderingen min?

Det er dessverre mange som tror at de ikke kan påvirke sin kredittscore og kredittvurderingen. Dette er feil. Det er dine økonomiske handlinger og beslutninger som til slutt påvirker kredittvurderingen din. Det er grunnen til at du bør du sette deg inn i hvordan kredittscore fungerer. Slik kan du også finne ut hva du kan gjøre for å forbedre din score, eller opprettholde den på et godt nivå.

Det første og kanskje enkleste du kan gjøre for å få en bedre kredittscore er å kvitte deg med ubetalte betalingskrav og betalingsanmerkninger. Slik anmerkninger har nemlig en svært negativ effekt på din kredittvurdering og vil ofte føre til at du får automatisk avslag på søknad om lån, kreditter og andre tjenester.

Dersom du sliter med flere ubetalte regninger, bør du vurdere et refinansieringslån. Se mer om refinansiering av gjeld her.

Hvilke opplysninger gis i en kredittvurdering?

Kredittopplysningsbyråene har mulighet til å gi ut følgende informasjon om privatpersoner:

 • Beregnet bruttoinntekt
 • Adressen din i folkeregisteret
 • Oversikt over betalingsanmerkninger
 • Næringsinteresser som er registrert i Brønnøysundregisteret
 • Skatteligning som er basert på opplysninger fra din skatteligning, altså inntekt, skatt, skatteklasse og formue

Hvem kan få tilgang til kredittopplysningene mine?

Alle med et såkalt “saklig behov” kan spørre kredittopplysningsbyråene om denne informasjonen. At du for eksempel søker om kredittkort eller forbrukslån, skaffer deg en ny forsikringsavtale, kjøper et mobilabonnement eller inngår en avbetalingsordning, er noen av grunnene som blir ansett som saklige.

Normalt skal kredittopplysningene kun utgis dersom det foreligger en kredittsituasjon. Det finnes også noen andre situasjoner der disse opplysningene kan gis ut. Først og fremst gjelder dette dersom en person søker på en stilling med stort økonomisk ansvar. Det er imidlertid ikke lovlig å sjekke alle kandidater og heller ikke alle som har stilt på intervju for en slik stilling.

I utgangspunktet er det heller ikke lov med kredittsjekk av potensielle leietakere. Det finnes imidlertid unntak fra denne regelen, eksempelvis om utleieforholdet forvaltes av en utleiemegler.

Kredittopplysninger kan altså brukes i disse situasjonene:

 • Når du søker om alle typer lån (forbrukslån, huslån, kredittkortlån osv)
 • Når du kjøper enkelte tjenester (eksempelvis strøm, mobil, forsikring)
 • Ved søknad på enkelte typer stillinger
 • Ved inngåelse av leieforhold gjennom en utleiemegler

Hvor lenge kan kredittopplysninger lagres?

Personregisterloven sier som hovedregel at opplysningene ikke kan være eldre enn 3 år. Betalingsanmerkninger skal slettes fra registrene etter at de er gjort opp.

Dersom du finner ut at det er uriktige opplysninger som ligger til grunn for din kredittvurdering, bør du ta kontakt med kredittopplysningsbyrået. De skal nemlig ha faste rutiner som sikrer kvaliteten i disse registrene.

Hvordan vet jeg hvem som har sjekket kredittopplysningene mine?

Du har krav på å vite hvem som har sjekket dine kredittopplysninger. Etter at en kredittsjekk har blitt gjennomført, har du krav på et gjenpartsbrev som gir informasjon om hvilke opplysninger som er gitt ut, hvem som har hentet inn kredittopplysningene og hva kilden for opplysningene er. Dersom du ikke forstår hvorfor du har blitt kredittsjekket, bør du henvende deg og sende en klage til virksomheten som har bedt om kredittvurderingen.

Kan jeg kredittsjekke meg selv?

Du kan selv sjekke hvilke opplysninger selskapene har registrert på deg. Dersom du foretar en kredittsjekk av deg selv, får du en kopi av disse opplysningene sendt til din adresse i folkeregisteret.

Finner du ut at det er registrert feil opplysninger om deg, bør du be om at byrået retter opp dette i databasen sin.

Kredittvurdering ved søknad om forbrukslån

Søker du om lån, er det slik at alle banker og andre låneinstitusjoner foretar en kredittsjekk av deg som søker. Dersom du søker om et forbrukslån og har en betalingsanmerkning vil du normalt alltid kategoriseres som ikke kredittverdig, og du vil derfor ikke få innvilget lånet.

3 ting du kan gjøre for å forbedre din kredittscore

Det er mange som tror at de ikke kan forbedre sin kredittscore og kredittrating. Dette er feil. Her er noen grep du kan ta for å forbedre din kredittscore:

 1. Kredittsjekk deg selv. For å kunne forbedre din kredittscore trenger du kunnskap om hvilke opplysninger som er lagret på deg. For å få tilgang til disse opplysningene, gå til Defero.no og opprett en konto. Der vil du få tilgang til rapporter som viser deg poengsummen din.
 2. Kvitt deg med betalingsanmerkninger. Er du usikker på om du har en anmerkning eller ikke, kan du sjekke status selv hos Experian eller Bisnode
 3. Kan du i tillegg redusere gjelden din og kanskje øke inntektene også, vil at antallet positive poeng på din kredittscore vil gå opp.