Hva koster lånet?

Hva koster lånet? Det er det mange som lurer på. I denne artikkelen forklarer vi hvilke faktorer som er med på å bestemme hva lånet vil koste deg. 

Innhold:

Ønsker du bedre lånerente på dine lån? Start lånesøknad her.

Type lån

Ulike typer lån kan ha svært forskjellige renter. Dette er de vanligste lånetypene:

Boliglån: Som regel kommer boliglån med relativt gunstige renter fordi banken har pant i boligen eller eiendommen. Det betyr at banken løper mindre risiko ved å tilby slike lån og kan følgelig gi en lavere rente. Du kan også velge mellom flytende eller fast rente på ditt boliglån. Den faste renten vil ligge høyere enn den flytende renten når du inngår en avtale om fastrente, men dersom den flytende renten stiger kan fast rente lønne seg på sikt. 

Studielån: Renten på studielån fastsettes av Lånekassen. Denne renten er markedsstyrt og baseres på beregninger som gjøres av Finanstilsynet. Lånekassens flytende rente beregnes ut fra et gjennomsnitt av de beste boliglånstilbudene i markedet. Det gis også mulighet til å søke om fastrente for å få en gitt rentesats i 3 år, 5 år eller 10 år.

Forbrukslån: Hva koster forbrukslånet? Et forbrukslån er et lån som kommer uten noen form for sikkerhet og som du kan bruke til det du vil. Det kan være oppussing, en ferietur eller annet forbruk. Noen tar opp forbrukslån for å refinansiere andre typer lån. Forbrukslån kommer generelt med en høyere rente fordi banken ikke har noen form for sikkerhet knyttet til lånet. Dermed er risikoen for banken høyere og banken må kompensere for dette i form av høyere renter. 

Rente på kredittkort: Hver gang du bruker kredittkortet ditt tar du i praksis opp et mindre lån som må tilbakebetales når kredittkortregningen kommer. Dersom du ikke betaler hele beløpet ved forfall, begynner rentene å løpe. Rente på kredittkort er svært høy sammenlignet med andre typer lån. 

SMS-lån: Dette er små lån som kan bestilles via SMS. Ofte er det snakk om mindre beløp, fra noen tusenlapper og oppover. Slike lån har svært høy rente sammenlignet med andre typer lån. SMS-lån på dagen er ulovlig å markedsføre og tilby i Norge. 

Ønsker du bedre lånerente på dine lån? Start lånesøknad her.

Gebyrer

I tillegg til selve renten, tilkommer det ofte gebyrer, som for eksempel oppstartsgebyr og innebetalingsgebyrer. Når du ser prisen på et lån vil denne oppgis i nominell og effektiv rente. Den nominelle renten er kun selve rentesatsen, mens den effektive renten også omfatter gebyrer og andre kostnader. Når du skal sammenligne lån, bør du alltid se på den effektive renten. 

Størrelse på lånet

Som regel er større lån billigere enn mindre lån. En av grunnene til dette er at kostnader som for eksempel etableringsgebyr og innbetalingsgebyrer vil utgjøre en større andel av et mindre lån sammenlignet med et større lån. 

Din kredittscore

Ofte vil du se at et lån har rentesatser i et gitt intervall, en fra og til rente. Det betyr ikke at du automatisk får den laveste renten. Dersom du får et lånetilbud, vil renten du får avhenge av blant annet din kredittscore. Din kredittscore baseres på mange faktorer, som din alder, flyttemønster, hvor mye gjeld du har i forhold til inntekt og om du har betalingsanmerkninger. Har du en god kredittscore er sannsynligheten høyere for at du får en lavere rente på lånet. I motsatt fall må du betale mer, og dersom du har betalingsanmerkninger vil du ikke få innvilget lån i det hele tatt. Du kan lese mer om kredittscore her.

De ulike bankene opererer med ulike rentesatser

De ulike bankene kan ha vidt forskjellig rente på samme typer lån. Et forbrukslån kan for eksempel komme med en rentesats på 16% i en bank og 12% i en annen bank. Det er grunnen til at det alltid lønner seg å sammenligne flere banker når du skal søke lån. Vi i Okida kan hjelpe deg med å innhente lånetilbud fra flere banker. 

Ønsker du bedre lånerente på dine lån? Start lånesøknad her.

Ofte stilte spørsmål om hva koster lånet:

Hva koster lånet dersom jeg har betalingsanmerkninger?

Dersom du har betalingsanmerkninger vil du sannsynligvis ikke få innvilget lån i det hele tatt. Det er fordi bankene anser det som risikofylt å låne penger til personer som ikke vil eller har evne til å gjøre opp for seg. 

Hva koster lånet dersom jeg har en god kredittscore?

Dersom du har en god kredittscore vil du sannsynligvis få en bedre rente sammenlignet med en person med dårligere kredittscore.

Hva koster lånet dersom jeg kan stille med pant i bolig?

Et lån med pant i bolig vil sannsynligvis ha lavere rente enn usikrede lån fordi banken har sikkerhet i boligen dersom låntaker ikke betaler.