Hvordan stoppe lønnstrekk

Hvordan stoppe lønnstrekk?

Få gratis hjelp med å stoppe lønnstrekk og trekk i lønn

Okida tilbyr hjelp for deg som ønsker å refinansiere lønnstrekk, dyre forbrukslån og kreditter med pant i bolig, selv om du har trekk i lønn, betalingsanmerkninger og inkasso. 

START SØKNAD HER

Dersom du er i ferd med å skifte jobb, er det lite flatterende ovenfor ny arbeidsgiver å ta med seg et gammelt lønnstrekk. Slik kan du bli kvitt lønnstrekk før du går inn i ny jobb: 

Hvordan stoppe lønnstrekk?

Har du fått et lønnstrekk, finnes det ingen annen utvei enn å faktisk skaffe pengene du skylder for å stoppe lønnstrekket. Dine arbeidsgivere er pliktig til å trekke det som har blitt bestemt. Betaler du inn det du skylder, vil kravet være ute av verden. Jo tidligere du får ryddet opp, jo bedre. 

Eier du har ledig verdi i bolig eller eiendom som du eier, kan du stoppe lønnstrekket ved å låne opp i boligen. Du kan søke om lån med betalingsanmerkninger og slik rydde opp i økonomien. 

Vi kan hjelpe deg med å refinansiere lønnstrekk med pant i bolig. 

START SØKNAD HER

Hva er lønnstrekk

Et lønnstrekk starter med et krav som du ikke har betalt. Dersom kreditor ikke har fått pengene sine etter gjentatte purringer og inkassokrav kan saken sendes til namsmannen. 

Kreditor vil så be namsmannen om å tvangsinndrive kravet. En av metodene er trekk i lønn. Pengene kan trekkes fra både lønnsinntekt, trygder og pensjon. Dersom det foreligger et pålegg om trekk i lønn, har arbeidsgiver plikt til å følge opp kravet. 

Les mer om lønnstrekk her: Hva er lønnstrekk

Konsekvensene av lønnstrekk

Får du lønnstrekk, skal du likevel ha et minimum å leve av, basert på NAV sine livsoppholdssatser. Alt du tjener utover dette, kan bli trukket fra lønnen din. 

Et lønnstrekk har ingen øvre grense på hvor varighet. Du kan bli trukket i uker, måneder eller år, ut fra hvor mye du skylder. Den eneste måten å bli kvitt lønnstrekket på, er å betale det du skylder og gjøre opp kravet. 

Selv om du er personlig ansvarlig for din egen gjeld, vil også ektefelle eller samboer og barn bli skadelidende, siden husholdningens samlede inntekt vil bli redusert i trekkperioden. Namsmannen har muligheten til å beregne lønnstrekket ut fra husholdningens samlede inntekter og utgifter.

Et lønnstrekk vil også gi deg en betalingsanmerkning. Les mer om konsekvensene av betalingsanmerkninger her. 

Slik kan du få stoppet lønnstrekket

#1 betale kravet

Den enkleste måten å stoppe lønnstrekk er ved å gjøre opp for deg og betale kravet. Dette er imidlertid ikke alltid en realistisk løsning om du ikke har penger til overs.

#2 Refinansiering av lønnstrekk

Du kan bli kvitt lønnstrekket ved å refinansiere kravet med sikkerhet i bolig. Med refinansiering av lån menes at opptak av et nytt lån, og hovedformålet med prosessen er å få lavere renter og bedre betingelser slik at du raskere kan innfri dine krav og bli kvitt lønnstrekket. Søk refinansering av lån her. 

HER KAN DU SØKE OM REFINANSIERING AV LØNNSTREKK

#3 Kjøpe en billigere bolig.

Eier du egen bolig, kan du redusere utgiftene dine dersom du kjøper en billigere bolig. Lavere boutgifter vil igjen gi deg mer penger hver måned som kan brukes på å betale kravet og stoppe lønnstrekket.

#4 Refinansiere med kausjonist

Om du ikke selv eier bolig, kan du stoppe lønnstrekk ved å refinansiere med kausjonist. Du tar da opp et lån hvor en annen person står som kausjonist, og denne personen vil stille sin bolig som sikkerhet. Betaler du ikke lånet, vil denne personen bli holdt ansvarlig. 

#5 Selge ting av verdi

Eier du ting av verdi, kan du selge disse for å få penger slik at du gjøre opp kravet og stoppe lønnstrekket. 

Se også:

_____________________________________________

Eff rente 5,34% ved lån på 2 mill. o/25 år, kostnad kr. 1.582.298, totalt kr. 3.582.298

Emner: Privatøkonomi, lønnstrekk, hvordan stoppe lønnstrekk, hvordan stoppe lønnstrekk før skifte jobb, betalingsanmerkninger, hvordan bli kvitt betalingsanmerkninger