Hva er lønnstrekk?

Hva er lønnstrekk? Lønnstrekk kalles også for utleggstrekk og er en måte å drive inn gjeld med tvang. Dersom du har uoppgjort gjeld til noen som har gått til namsmannen for å få pengene sine, kan pengene drives inn gjennom et tvunget trekk i lønnen din ved hver utbetaling. 

Innhold

Her er alt du trenger å vite om lønnstrekk og hvordan du kan stoppe det.

Dersom du har fått lønnstrekk, er den eneste måten å stoppe dette å finne en måte å betale pengene du skylder. Lønnstrekk kan trekkes fra både vanlig lønn, pensjoner og trygder. 

Få gratis hjelp med å stoppe lønnstrekk og trekk i lønn

Okida tilbyr hjelp for deg som ønsker å refinansiere lønnstrekk, dyre forbrukslån og kredittgjeld med sikkerhet i bolig, selv om du har trekk i lønn, inkasso og betalingsanmerkninger. 

START SØKNAD HER

Hva er lønnstrekk?

Lønnstrekk starter med et utestående krav som ikke har blitt betalt. Ved uoppgjorte krav har man som kreditor i Norge mulighet til å be namsmannen om å tvangsinndrive kravet, og en av metodene er trekk i lønn, trygder eller pensjoner. Et annet begrep for lønnstrekk er utleggsforretning – les mer her.

Hvordan stopper man lønnstrekk?

Ønsker du å stoppe lønnstrekk må du finne en løsning for å dekke inn kravet som har blitt sendt til utleggsforretning. Du må rett og slett betale for deg og gjøre opp det du skylder. 

Det finnes ingen annen utvei enn å faktisk skaffe pengene du skylder for å kunne stoppe lønnstrekket. 

Eier du egen bolig og har ledig verdi i boligen, kan du stoppe lønnstrekket ved å låne opp i boligen. Du kan søke lån med betalingsanmerkninger her og slik få ryddet opp i økonomien din. Jo tidligere du får ryddet opp i gjelden, jo bedre. 

Bli kvitt lønnstrekk: START SØKNAD HER

En annen måte å stoppe lønnstrekk på er å selge ting du eier for å skaffe penger for å gjøre opp kravet. Dersom du har ting liggende av verdi, som for eksempel møbler, flere biler eller lignende kan du selge disse tingene for å komme deg ut av situasjonen.

Les vår artikkel om å stoppe lønnstrekk her.

Hvorfor får man et lønnstrekk?

Lønnstrekk opprettes dersom du har ubetalt gjeld etter at kreditor har forsøkt å drive denne inn. Kreditor har gjerne først forsøkt å drevet inn pengene ved hjelp av purringer og inkassoselskap. 

Et lønnstrekk kan kun opprettes når saken har gått videre til namsmannen, som så har bestemt at gjelden skal betales tilbake med lønnstrekk.  Du skal alltid motta et brev før det vurderes trekk (varsel om utleggsforretning).

Reglene for lønnstrekk er strenge og reguleres i Tvangsfullbyrdelsesloven, og namsmannen må ta hensyn til disse reglene.​

Etter at vedtaket er gjort, vil namsmannen ha fullmakt til automatisk å trekke penger av lønnen din etter skatt for å dekke inn kravet.

Hva er varsel om utleggstrekk?

Før trekket starter skal du motta et  “Varsel om tvangsinnfordring og utleggstrekk” i posten. Dersom du ikke betaler det du skylder innen 14 dager, vil lønnstrekk bli iverksatt. I varselbrevet skal det stå hvor stort trekket er og hvem som skal gjennomføre det.

Hva må du gjøre dersom du får varsel om utleggsforretning?

  • Du må sjekke om opplysningene i varselet er korrekte eller om det mangler noe.
  • Dersom du mener at beregningsgrunnlaget er feil, må du sende inn en klage og legge ved dokumentasjon. 

Dersom du er uenig i kravet eller de størrelsen på lønnstrekket, anbefales det å gå i dialog med namsmannen for å få en så optimal hverdag som mulig med lønnstrekk. Om du får redusert inntekt skal lønnstrekket også reduseres og de er som regel veldig behjelpelig her.

Hvor mye kan trekkes i lønnstrekk?

Det vil variere mye hvor mye namsmannen tar i lønnstrekk. Trekket er normalt en bestemt prosent av lønnen din eller et fast beløp i måneden.

Formålet med lønnstrekk er at kreditorene skal få pengene sine raskest mulig tilbake. Det skal ikke trekkes mer enn at du sitter igjen med et rimelig beløp til livsopphold. Namsmannen går ut i fra NAV sine livsoppholdssatser. Du skal altså ha nok penger til å dekke nødvendige ting som mat og drikke, strøm og fyring, klær og sko, telefon, helse, hygiene, avis, dagligvarer og møbler. 

Utover disse satsene, kan namsmannen trekke alt slik at de som du skylder penger får oppgjort kravene sine. Dersom inntekten din reduseres, bør du kontakte namsmannen for å få redusert lønnstrekket tilsvarende. 

Har lønnstrekk konsekvenser for samboer/ektefelle og barn?

Det er i utgangspunktet du som skyldner som har ansvar for din egen gjeld. Det tas ikke direkte trekk i samboers eller ektefelles lønn eller trygd, men namsmannen har muligheten til å beregne trekket ut fra husholdningens samlede inntekter og utgifter.

Samboer eller ektefelle og barn kan bli indirekte bli berørt av trekket, fordi husholdningens samlede inntekter blir redusert under trekkperioden.

Trekk i lønn eller trygd vil sannsynligvis også gi deg en betalingsanmerkning.

Hvor lenge varer et lønnstrekk?

Det finnes ingen øvre grense på hvor lenge et lønnstrekk kan vare. Et lønnstrekk kan vare i uker, måneder og år. Skylder du mye penger, kan et lønnstrekk vare veldig lenge. Dette kan være en stressende situasjon, men her gjelder det å holde motivasjonen oppe og bli ferdig med lønnstrekket så snart som mulig. Dersom du skulle få fatt i ekstra penger, vil det ofte være hensiktsmessig å gjøre opp kravene, slik at man blir ferdig med lønnstrekket tidligere. 

Kan arbeidsgiver nekte lønnstrekk?

Nei, en arbeidsgiver er pliktig til å innføre lønnstrekk dersom namsmannen har bestemt det. Arbeidsgiver har plikt til å trekke deg, og kan også gjøres ansvarlig ved manglende gjennomføring. Pengene blir trukket uten ditt samtykke.

Ofte stilte spørsmål om lønnstrekk

Kan jeg forhandle med namsmannen om størrelsen på lønnstrekket?

Ja, det er mulig å forhandle med namsmannen om omfanget av lønnstrekket. Hvis din økonomiske situasjon endres, for eksempel ved redusert inntekt, bør du raskt kontakte namsmannen for å diskutere en justering av trekket ditt. Et godt tips er å være proaktiv, og legge frem relevant dokumentasjon som støtter din sak.

Hvordan kan jeg unngå lønnstrekk i fremtiden?

For å unngå lønnstrekk i fremtiden er det viktig at du har god oversikt og kontroll over økonomien din. Sett opp et budsjett for å ha oversikt over faste utgifter. Tidlig betaling av regninger kan forebygge gjeldsproblemer. Om du står i fare for å ikke kunne betale en regning, kontakt kreditor tidlig for å diskutere alternative løsninger eller betalingsutsettelser.

Hvilke rettigheter har jeg hvis jeg mener lønnstrekket er feilaktig?

Hvis du mener at et lønnstrekk er feilaktig, har du rett til å klage. Start med å kontakte kreditor for å diskutere saken. Hvis dette ikke fører fram, kan du sende en formell klage til namsmannen. Vær sikker på å inkludere all relevant dokumentasjon og detaljer om hvorfor du mener trekket er feil.