Personlig konkurs

Personlig konkurs er som oftest siste utvei dersom en person ikke er i stand til å betale regningene sine. Hvert år rammes mange av personlig konkurs i Norge. I denne artikkelen forklarer Okida hva personlig konkurs er og hvilke konsekvenser som medfølger. Vi forklarer også hva du bør gjøre dersom du har fått betalingsproblemer. 

Hva er årsakene?

Det kan være flere årsaker som fører til at en person må slå seg selv personlig konkurs eller blir tvunget til det. En vanlig årsak er dyr forbruksgjeld eller kredittgjeld som fører til høyere lånekostnader enn man er i stand til å betjene. En annen årsak er problemer med næringsvirksomhet. Dersom man driver enkeltmannsforetak er man personlig ansvarlig for gjelden til foretaket, og dersom foretaket går konkurs, vil dette også ramme innehaveren. 

Hva er personlig konkurs?

En personlig konkurs er et resultat av mislighold av gjeld. Dersom man ikke gjør opp en regning eller et krav, vil en inkassoprosess bli igangsatt. Dersom kravet fremdeles ikke gjøres opp, kan det vedtas at den som skylder penger må selge eiendeler og/eller leve på et eksistensminimum. Dette kalles gjeldsordning. 

Se også: Hva er inkasso

Konsekvensene av personlig konkurs

Dersom en person går konkurs fører dette som regel til tvangssalg av eiendeler (ofte eiendom) og/eller gjeldsordning. En gjeldsordning er en avtale mellom den som skylder penger og kreditorene om mest mulig nedbetaling av gjeld i en begrenset periode, som regel 5 år. Etter denne perioden blir restgjelden slettet. Etter at gjeldsordningsperioden er over vil man altså kunne bli gjeldfri og få orden på økonomien igjen.

Gjeldsordning innebærer at man må leve på et økonomisk minimum etter norsk standard. I gjeldsordningsperioden beholder man kun den delen av inntekten som er helt nødvendig for å betale nødvendige bokostnader og livsopphold. Resten av inntekten må brukes til å tilbakebetale gjeld.

Tvungen versus frivillig gjeldsordning

Personlig konkurs med gjeldsordning kan være enten tvungen eller frivillig. 

Frivillig gjeldsordning er en avtale om nedbetaling av gjeld mellom kreditorer og den som skylder penger. Samtlige kreditorer må si seg enig i avtalen.  

Tvungen gjeldsordning iverksettes dersom skyldner og kreditorer ikke kommer til enighet. Da går saken videre til namsmyndighetene som kan pålegge en tvungen (rettslig) gjeldsordning.  Namsmannen vurderer så om personen er kvalifisert for gjeldsordning. 

Betalingsproblemer – hva nå?

Dersom du har betalingsproblemer, er det noen grep du kan ta for å unngå personlig konkurs, tvangssalg av eiendeler og gjeldsordning. Dersom økonomien er trang, bør du gå igjennom din økonomi for å se hvor du kan spare utgifter og eventuelt øke dine inntekter. Dersom du har dyr forbruksgjeld eller kredittgjeld bør du raskest mulig refinansiere, slik at du får lavere lånekostnader. Dersom inkassoprosessen er i gang, bør du prøve å få forhandlet fram en nedbetalingsavtale med dine kreditorer. 

Okida kan hjelpe deg med refinansiering av dyr gjeld. Start søknad om refinansiering her, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.